6h of Paul Ricard - 17.4.2021

# name car class gap best lap laps
1 Daniel Tylyk / Pavel Kovalev / Bentley Continental GT3 gt3 1:55.407 1:55.407 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Kovalev 2:55.216 1:30.460 0:32.823 0:51.933
2. Pavel Kovalev 1:55.407 0:32.043 0:32.307 0:51.057
3. Pavel Kovalev 1:55.830 0:32.100 0:32.529 0:51.201
2 Ilya Dudnitsyn / Sergey Skidanov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.786 1:56.193 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Dudnitsyn 5:05.854 3:38.365 0:32.976 0:54.513
2. Ilya Dudnitsyn 1:56.193 0:32.139 0:32.910 0:51.144
3. Ilya Dudnitsyn 1:55.056 0:32.112 0:32.196 0:50.748
3 Andrey Shkodnichenko / Konstantin Butko / Dmitriy Gavrilin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.028 1:57.435 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shkodnichenko 3:45.874 2:20.641 0:32.682 0:52.551
2. Andrey Shkodnichenko 1:57.435 0:33.192 0:32.238 0:52.005
3. Andrey Shkodnichenko 1:55.146 0:31.821 0:32.172 0:51.153
4. Andrey Shkodnichenko 2:18.237 0:31.908 0:32.325 1:14.004
4 Anton Khomenok / Sergey Ivashkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:02.235 1:57.642 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Ivashkin 3:08.596 1:42.808 0:32.787 0:53.001
2. Sergey Ivashkin 1:58.158 0:32.679 0:33.099 0:52.380
3. Sergey Ivashkin 1:57.642 0:32.820 0:32.949 0:51.873
5 Aleksandr Baikov / Andrei Ajder / Mikhail Kalashnikov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:28.240 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 3:02.068 1:09.697 0:40.542 1:11.829
2. Aleksandr Baikov 3:03.228 1:06.942 0:45.060 1:11.226
3. Andrei Ajder 4:14.412 2:39.954 0:32.787 1:01.671
6 Anton SHmatko / Valery Pavlyukevich / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:28.240 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Valery Pavlyukevich 7:58.870 6:33.943 0:32.568 0:52.359
7 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Bentley Continental GT3 gt3 +29:28.240 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 3:30.550 2:05.605 0:32.748 0:52.197
2. Maksim Morozov 2:07.257 0:33.114 0:32.694 1:01.449
3. Maksim Morozov 3:35.667 2:10.872 0:32.835 0:51.960
8 Semen Bezrukov / Alexander Krouk / Alieksandr Davydov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:28.240 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Semen Bezrukov 4:28.390 2:52.624 0:32.985 1:02.781
9 Artyom Abakumov / Maksim Lavrushin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:28.240 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Artyom Abakumov 4:59.047 3:12.736 0:33.876 1:12.435
2. Maksim Lavrushin 3:12.678 1:35.280 0:33.117 1:04.281
10 Alex Koptsov / Evgeniy Zayarniy / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:28.240 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 3:26.887 2:02.842 0:32.337 0:51.708
# name car class gap best lap laps
1 Max Khomazyuk / Nikita Bogoroditskiy / McLaren 720S GT3 gt3 1:53.166 1:53.166 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Bogoroditskiy 14:02.806 12:37.411 0:32.934 0:52.461
2. Nikita Bogoroditskiy 1:56.547 0:31.209 0:32.127 0:53.211
3. Nikita Bogoroditskiy 1:53.730 0:31.608 0:31.998 0:50.124
4. Nikita Bogoroditskiy 1:53.826 0:31.383 0:32.022 0:50.421
5. Nikita Bogoroditskiy 1:53.424 0:31.287 0:31.914 0:50.223
6. Nikita Bogoroditskiy 2:22.413 0:59.604 0:32.148 0:50.661
7. Nikita Bogoroditskiy 1:54.090 0:31.500 0:32.004 0:50.586
8. Nikita Bogoroditskiy 1:54.201 0:31.365 0:31.971 0:50.865
9. Nikita Bogoroditskiy 1:53.295 0:31.332 0:32.055 0:49.908
10. Nikita Bogoroditskiy 1:53.166 0:31.296 0:31.986 0:49.884
2 Oleg Erkulev / Bakbergen Mirmanov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.429 1:53.595 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Erkulev 11:54.097 10:25.075 0:33.213 0:55.809
2. Oleg Erkulev 1:54.357 0:31.638 0:31.986 0:50.733
3. Oleg Erkulev 1:53.985 0:31.440 0:31.926 0:50.619
4. Oleg Erkulev 3:09.633 1:44.568 0:32.739 0:52.326
5. Oleg Erkulev 1:55.797 0:31.635 0:31.842 0:52.320
6. Oleg Erkulev 3:10.434 1:43.557 0:34.203 0:52.674
7. Oleg Erkulev 1:53.730 0:31.386 0:31.899 0:50.445
8. Oleg Erkulev 1:55.164 0:31.329 0:31.905 0:51.930
9. Oleg Erkulev 1:53.595 0:31.428 0:31.872 0:50.295
3 Pavel Fridland / Andrey Minenko / Daniil Karan / McLaren 720S GT3 gt3 +00:00.477 1:53.643 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 14:16.744 12:47.788 0:33.171 0:55.785
2. Pavel Fridland 1:54.654 0:31.869 0:31.998 0:50.787
3. Pavel Fridland 1:54.732 0:31.437 0:32.274 0:51.021
4. Pavel Fridland 1:53.892 0:31.557 0:32.064 0:50.271
5. Pavel Fridland 1:58.341 0:31.749 0:31.968 0:54.624
6. Pavel Fridland 4:23.361 3:00.537 0:32.166 0:50.658
7. Pavel Fridland 1:54.177 0:31.509 0:32.043 0:50.625
8. Pavel Fridland 1:54.234 0:31.659 0:32.007 0:50.568
9. Pavel Fridland 1:53.643 0:31.584 0:31.926 0:50.133
4 Artem Manisha / Konstantin Voronin / Nazarii Globa / McLaren 720S GT3 gt3 +00:00.534 1:53.700 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Manisha 13:30.367 12:06.439 0:32.430 0:51.498
2. Artem Manisha 1:54.450 0:31.806 0:32.076 0:50.568
3. Artem Manisha 1:54.090 0:31.416 0:32.154 0:50.520
4. Artem Manisha 2:46.125 1:22.464 0:32.763 0:50.898
5. Artem Manisha 1:54.510 0:31.758 0:32.130 0:50.622
6. Artem Manisha 1:55.035 0:31.614 0:32.229 0:51.192
7. Artem Manisha 2:30.615 1:06.591 0:32.316 0:51.708
8. Artem Manisha 1:54.264 0:31.764 0:32.172 0:50.328
9. Artem Manisha 1:53.700 0:31.527 0:32.037 0:50.136
5 Ruslan Kovaliuk / Igor Zaskoka / Alexey Suvorov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.567 1:53.733 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Ruslan Kovaliuk 13:44.305 12:04.414 0:34.290 1:05.601
2. Ruslan Kovaliuk 1:55.824 0:31.578 0:32.331 0:51.915
3. Ruslan Kovaliuk 1:54.090 0:31.488 0:32.340 0:50.262
4. Ruslan Kovaliuk 1:53.859 0:31.368 0:32.301 0:50.190
5. Ruslan Kovaliuk 2:58.290 1:32.451 0:32.571 0:53.268
6. Ruslan Kovaliuk 1:53.952 0:31.512 0:32.229 0:50.211
7. Ruslan Kovaliuk 1:54.543 0:31.596 0:32.319 0:50.628
8. Ruslan Kovaliuk 1:53.733 0:31.407 0:32.268 0:50.058
9. Ruslan Kovaliuk 1:53.793 0:31.299 0:32.151 0:50.343
6 Anton SHmatko / Valery Pavlyukevich / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.753 1:53.919 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Valery Pavlyukevich 5:59.403 4:30.021 0:36.288 0:53.094
2. Valery Pavlyukevich 1:55.176 0:31.788 0:32.334 0:51.054
3. Valery Pavlyukevich 1:55.089 0:32.019 0:32.088 0:50.982
4. Valery Pavlyukevich 2:40.887 1:16.569 0:32.217 0:52.101
5. Valery Pavlyukevich 1:54.003 0:31.560 0:32.214 0:50.229
6. Valery Pavlyukevich 3:06.486 1:43.143 0:32.421 0:50.922
7. Valery Pavlyukevich 1:54.861 0:31.626 0:32.130 0:51.105
8. Valery Pavlyukevich 1:54.558 0:31.389 0:32.304 0:50.865
9. Valery Pavlyukevich 1:53.919 0:31.473 0:32.049 0:50.397
7 Aleksander Bukharin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.792 1:53.958 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Makovkin 13:53.542 12:30.493 0:32.301 0:50.748
2. Leonid Makovkin 1:54.834 0:32.175 0:32.079 0:50.580
3. Leonid Makovkin 1:54.747 0:31.842 0:32.148 0:50.757
4. Leonid Makovkin 2:39.219 1:16.032 0:32.385 0:50.802
5. Leonid Makovkin 1:54.291 0:31.722 0:32.094 0:50.475
6. Leonid Makovkin 1:53.958 0:31.686 0:32.010 0:50.262
7. Leonid Makovkin 3:30.294 2:07.593 0:32.121 0:50.580
8. Leonid Makovkin 1:54.723 0:31.656 0:32.202 0:50.865
9. Leonid Makovkin 1:54.702 0:31.788 0:32.292 0:50.622
8 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.798 1:53.964 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 13:56.515 12:31.690 0:33.129 0:51.696
2. Igor Tchoursinov 1:54.648 0:31.638 0:32.082 0:50.928
3. Igor Tchoursinov 1:54.777 0:31.767 0:32.112 0:50.898
4. Igor Tchoursinov 1:54.207 0:31.533 0:32.127 0:50.547
5. Igor Tchoursinov 5:13.113 3:48.432 0:32.529 0:52.152
6. Igor Tchoursinov 1:54.474 0:31.827 0:32.169 0:50.478
7. Igor Tchoursinov 1:53.964 0:31.542 0:32.031 0:50.391
8. Igor Tchoursinov 1:54.255 0:31.536 0:32.073 0:50.646
9 Mikhail Bykov / Igor Murdasov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.870 1:54.036 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 14:00.616 12:28.804 0:32.436 0:59.376
2. Mikhail Bykov 1:54.492 0:31.890 0:31.995 0:50.607
3. Mikhail Bykov 1:56.919 0:31.401 0:31.947 0:53.571
4. Mikhail Bykov 1:54.036 0:31.551 0:32.037 0:50.448
5. Mikhail Bykov 1:54.081 0:31.287 0:31.950 0:50.844
6. Mikhail Bykov 2:59.793 1:33.456 0:32.331 0:54.006
7. Mikhail Bykov 4:29.643 3:05.277 0:32.655 0:51.711
8. Mikhail Bykov 1:54.657 0:31.632 0:32.208 0:50.817
10 Vasily Pudyakov / Max Sannikov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.921 1:54.087 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Vasily Pudyakov 14:21.397 12:50.125 0:33.225 0:58.047
2. Vasily Pudyakov 1:54.330 0:31.719 0:32.139 0:50.472
3. Vasily Pudyakov 1:54.333 0:31.755 0:32.040 0:50.538
4. Vasily Pudyakov 3:30.849 2:01.254 0:34.614 0:54.981
5. Vasily Pudyakov 1:56.760 0:31.617 0:33.366 0:51.777
6. Vasily Pudyakov 1:54.087 0:31.404 0:32.340 0:50.343
7. Vasily Pudyakov 1:54.534 0:31.617 0:32.343 0:50.574
8. Vasily Pudyakov 1:54.345 0:31.713 0:32.445 0:50.187
11 Alex Koptsov / Evgeniy Zayarniy / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.975 1:54.141 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 2:56.493 1:28.518 0:32.448 0:55.527
2. Evgeniy Zayarniy 1:54.810 0:31.644 0:32.301 0:50.865
3. Evgeniy Zayarniy 1:54.591 0:31.677 0:32.313 0:50.601
4. Evgeniy Zayarniy 1:55.944 0:31.350 0:32.349 0:52.245
5. Evgeniy Zayarniy 1:54.141 0:31.506 0:32.265 0:50.370
6. Evgeniy Zayarniy 4:10.791 2:45.687 0:32.331 0:52.773
7. Evgeniy Zayarniy 1:55.587 0:31.824 0:32.205 0:51.558
8. Evgeniy Zayarniy 1:54.468 0:31.398 0:32.460 0:50.610
12 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.996 1:54.162 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 14:38.347 13:12.373 0:32.349 0:53.625
2. Konstantin Volkov 1:55.449 0:32.235 0:32.262 0:50.952
3. Konstantin Volkov 1:54.957 0:32.079 0:32.091 0:50.787
4. Konstantin Volkov 1:55.239 0:31.608 0:32.529 0:51.102
5. Konstantin Volkov 3:28.872 2:04.521 0:32.526 0:51.825
6. Konstantin Volkov 1:54.705 0:32.022 0:32.067 0:50.616
7. Konstantin Volkov 1:54.162 0:31.755 0:32.079 0:50.328
8. Konstantin Volkov 1:54.885 0:31.776 0:32.049 0:51.060
9. Konstantin Volkov 1:54.672 0:31.755 0:32.208 0:50.709
13 Artyom Abakumov / Maksim Lavrushin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.999 1:54.165 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Lavrushin 4:16.419 2:50.052 0:32.076 0:54.291
2. Maksim Lavrushin 1:54.627 0:32.052 0:31.890 0:50.685
3. Maksim Lavrushin 2:01.350 0:31.788 0:32.073 0:57.489
4. Maksim Lavrushin 1:54.588 0:31.602 0:31.998 0:50.988
5. Maksim Lavrushin 3:03.780 1:39.510 0:31.968 0:52.302
6. Maksim Lavrushin 1:55.431 0:31.923 0:32.283 0:51.225
7. Maksim Lavrushin 1:54.339 0:31.752 0:31.941 0:50.646
8. Maksim Lavrushin 1:54.165 0:31.683 0:31.965 0:50.517
14 Ilya Dudnitsyn / Sergey Skidanov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:01.212 1:54.378 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Dudnitsyn 5:26.877 3:48.006 0:35.892 1:02.979
2. Ilya Dudnitsyn 1:55.383 0:31.752 0:32.445 0:51.186
3. Ilya Dudnitsyn 1:55.719 0:31.995 0:32.397 0:51.327
4. Ilya Dudnitsyn 1:54.795 0:31.977 0:32.358 0:50.460
5. Ilya Dudnitsyn 2:36.225 1:12.405 0:32.760 0:51.060
6. Ilya Dudnitsyn 1:55.059 0:31.830 0:32.376 0:50.853
7. Ilya Dudnitsyn 1:54.378 0:31.377 0:32.442 0:50.559
8. Ilya Dudnitsyn 2:11.061 0:32.175 0:39.168 0:59.718
9. Ilya Dudnitsyn 1:57.444 0:33.345 0:32.451 0:51.648
10. Ilya Dudnitsyn 1:54.396 0:31.593 0:32.364 0:50.439
15 Gennadii Andreev / Mikhail Shmer / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.242 1:54.408 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Shmer 14:08.965 12:33.856 0:39.648 0:55.461
2. Mikhail Shmer 1:55.383 0:31.704 0:32.310 0:51.369
3. Mikhail Shmer 1:55.569 0:32.184 0:32.364 0:51.021
4. Mikhail Shmer 1:55.050 0:31.581 0:31.851 0:51.618
5. Mikhail Shmer 3:04.341 1:32.301 0:37.227 0:54.813
6. Mikhail Shmer 2:00.378 0:31.752 0:32.316 0:56.310
7. Mikhail Shmer 1:55.359 0:31.644 0:32.142 0:51.573
8. Mikhail Shmer 1:56.880 0:31.779 0:32.289 0:52.812
9. Mikhail Shmer 1:54.408 0:31.725 0:32.256 0:50.427
16 Valeriy Kornilov / Andrei Rudey / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.287 1:54.453 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 14:10.078 12:38.503 0:32.865 0:58.710
2. Valeriy Kornilov 1:55.287 0:31.923 0:32.382 0:50.982
3. Valeriy Kornilov 1:55.041 0:31.878 0:32.181 0:50.982
4. Valeriy Kornilov 4:32.040 3:08.337 0:32.526 0:51.177
5. Valeriy Kornilov 1:55.143 0:31.692 0:32.271 0:51.180
6. Valeriy Kornilov 1:54.987 0:31.929 0:32.343 0:50.715
7. Valeriy Kornilov 1:54.453 0:31.671 0:32.211 0:50.571
17 Daniel Tylyk / Pavel Kovalev / Bentley Continental GT3 gt3 +00:01.458 1:54.624 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Kovalev 4:52.335 3:20.340 0:35.163 0:56.832
2. Pavel Kovalev 1:55.602 0:31.737 0:32.868 0:50.997
3. Pavel Kovalev 1:55.158 0:31.803 0:32.523 0:50.832
4. Pavel Kovalev 1:55.206 0:31.479 0:32.760 0:50.967
5. Pavel Kovalev 3:41.370 2:16.671 0:33.198 0:51.501
6. Pavel Kovalev 1:55.026 0:31.605 0:32.436 0:50.985
7. Pavel Kovalev 1:56.163 0:32.196 0:32.484 0:51.483
8. Pavel Kovalev 1:54.624 0:31.536 0:32.628 0:50.460
9. Pavel Kovalev 1:54.828 0:31.572 0:32.412 0:50.844
18 Andrey Shkodnichenko / Konstantin Butko / Dmitriy Gavrilin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.530 1:54.696 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shkodnichenko 3:45.786 2:12.765 0:32.751 1:00.270
2. Andrey Shkodnichenko 1:55.818 0:32.151 0:32.496 0:51.171
3. Andrey Shkodnichenko 2:12.345 0:31.758 0:32.514 1:08.073
4. Andrey Shkodnichenko 1:55.101 0:31.782 0:32.508 0:50.811
5. Andrey Shkodnichenko 1:55.236 0:31.764 0:32.565 0:50.907
6. Andrey Shkodnichenko 1:54.696 0:31.740 0:32.250 0:50.706
7. Andrey Shkodnichenko 5:26.301 4:02.874 0:32.475 0:50.952
19 Anton Khomenok / Sergey Ivashkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.551 1:54.717 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Ivashkin 7:18.762 5:43.893 0:35.871 0:58.998
2. Sergey Ivashkin 1:56.097 0:32.460 0:32.655 0:50.982
3. Sergey Ivashkin 1:55.593 0:32.148 0:32.559 0:50.886
4. Sergey Ivashkin 1:54.933 0:31.830 0:32.478 0:50.625
5. Sergey Ivashkin 1:54.717 0:31.539 0:32.721 0:50.457
6. Sergey Ivashkin 4:10.893 2:46.452 0:33.300 0:51.141
7. Sergey Ivashkin 1:55.662 0:31.488 0:32.808 0:51.366
8. Sergey Ivashkin 2:02.331 0:32.004 0:33.126 0:57.201
20 Semen Bezrukov / Alexander Krouk / Alieksandr Davydov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.665 1:54.831 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 12:04.540 10:39.397 0:32.913 0:52.230
2. Alexander Krouk 1:55.437 0:31.971 0:32.370 0:51.096
3. Alexander Krouk 1:54.831 0:31.698 0:32.211 0:50.922
4. Alexander Krouk 4:02.703 2:36.036 0:32.907 0:53.760
5. Alexander Krouk 1:55.812 0:32.004 0:32.466 0:51.342
6. Alexander Krouk 1:55.623 0:31.968 0:32.436 0:51.219
7. Alexander Krouk 1:54.963 0:31.794 0:32.370 0:50.799
21 Ilya Glushchenko / Ilya Solovyanov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.725 1:54.891 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Glushchenko 13:57.466 12:33.790 0:32.280 0:51.396
2. Ilya Glushchenko 1:55.803 0:32.154 0:32.091 0:51.558
3. Ilya Glushchenko 1:55.398 0:32.235 0:32.079 0:51.084
4. Ilya Glushchenko 2:04.431 0:32.565 0:34.998 0:56.868
5. Ilya Solovyanov 3:27.432 1:59.616 0:32.652 0:55.164
6. Ilya Solovyanov 1:55.431 0:31.860 0:32.496 0:51.075
7. Ilya Solovyanov 1:54.891 0:31.605 0:32.298 0:50.988
8. Ilya Solovyanov 1:54.894 0:31.635 0:32.316 0:50.943
22 Alexey Kazymov / Pavel Daniluk / Arkadiy Plesovskiy / McLaren 720S GT3 gt3 +00:01.923 1:55.089 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Kazymov 14:07.867 12:27.580 0:36.564 1:03.723
2. Alexey Kazymov 1:56.547 0:32.262 0:32.355 0:51.930
3. Alexey Kazymov 1:59.064 0:32.967 0:33.702 0:52.395
4. Alexey Kazymov 1:56.073 0:32.019 0:32.640 0:51.414
5. Alexey Kazymov 1:55.518 0:31.857 0:32.217 0:51.444
6. Alexey Kazymov 3:00.750 1:36.432 0:32.370 0:51.948
7. Alexey Kazymov 1:57.936 0:33.543 0:32.178 0:52.215
8. Alexey Kazymov 1:55.089 0:31.725 0:32.169 0:51.195
9. Alexey Kazymov 1:55.668 0:31.968 0:32.157 0:51.543
23 Aleksandr Baikov / Andrei Ajder / Mikhail Kalashnikov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.938 1:55.104 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 8:46.368 7:10.293 0:32.364 1:03.711
2. Andrei Ajder 3:06.039 1:31.941 0:32.391 1:01.707
3. Aleksandr Baikov 2:56.061 1:32.679 0:32.430 0:50.952
4. Aleksandr Baikov 1:55.689 0:32.226 0:32.316 0:51.147
5. Aleksandr Baikov 2:05.130 0:32.124 0:32.634 1:00.372
6. Andrei Ajder 3:18.297 1:54.426 0:32.139 0:51.732
7. Andrei Ajder 1:55.137 0:32.184 0:32.157 0:50.796
8. Andrei Ajder 1:55.104 0:31.695 0:32.295 0:51.114
24 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.145 1:55.311 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 5:51.552 4:27.231 0:32.778 0:51.543
2. Maksim Morozov 1:56.571 0:32.703 0:32.646 0:51.222
3. Maksim Morozov 1:55.311 0:31.989 0:32.553 0:50.769
4. Maksim Morozov 1:55.002 0:31.893 0:32.481 0:50.628
5. Maksim Morozov 1:55.377 0:31.860 0:32.484 0:51.033
6. Maksim Morozov 1:55.287 0:31.845 0:32.499 0:50.943
7. Maksim Morozov 1:55.392 0:31.935 0:32.478 0:50.979
8. Maksim Morozov 1:55.572 0:31.935 0:32.478 0:51.159
9. Maksim Morozov 1:55.476 0:31.956 0:32.460 0:51.060
10. Maksim Morozov 1:55.323 0:31.908 0:32.505 0:50.910
# name car class gap best lap laps
1 Max Khomazyuk / Nikita Bogoroditskiy / McLaren 720S GT3 gt3 06:00:51.252 1:53.817 185
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Khomazyuk 1:59.955 0:35.793 0:32.556 0:51.606
2. Max Khomazyuk 1:55.515 0:32.121 0:32.109 0:51.285
3. Max Khomazyuk 1:54.744 0:31.788 0:32.202 0:50.754
4. Max Khomazyuk 1:54.588 0:31.617 0:32.319 0:50.652
5. Max Khomazyuk 1:54.525 0:31.527 0:32.289 0:50.709
6. Max Khomazyuk 1:54.579 0:31.785 0:32.334 0:50.460
7. Max Khomazyuk 1:54.981 0:31.836 0:32.220 0:50.925
8. Max Khomazyuk 1:54.729 0:31.701 0:32.160 0:50.868
9. Max Khomazyuk 1:54.963 0:31.707 0:32.166 0:51.090
10. Max Khomazyuk 1:55.434 0:31.701 0:32.097 0:51.636
11. Max Khomazyuk 1:55.245 0:31.860 0:32.166 0:51.219
12. Max Khomazyuk 1:55.401 0:32.142 0:32.109 0:51.150
13. Max Khomazyuk 1:56.094 0:32.067 0:32.238 0:51.789
14. Max Khomazyuk 1:54.927 0:31.956 0:32.265 0:50.706
15. Max Khomazyuk 1:55.116 0:31.824 0:32.358 0:50.934
16. Max Khomazyuk 1:54.999 0:31.851 0:32.367 0:50.781
17. Max Khomazyuk 1:55.098 0:31.905 0:32.160 0:51.033
18. Max Khomazyuk 1:55.323 0:32.046 0:32.379 0:50.898
19. Max Khomazyuk 1:55.128 0:31.830 0:32.286 0:51.012
20. Max Khomazyuk 1:55.545 0:32.439 0:32.328 0:50.778
21. Max Khomazyuk 1:55.512 0:32.274 0:32.265 0:50.973
22. Max Khomazyuk 1:54.837 0:31.839 0:32.232 0:50.766
23. Max Khomazyuk 1:59.337 0:32.370 0:35.961 0:51.006
24. Max Khomazyuk 1:55.071 0:31.770 0:32.421 0:50.880
25. Max Khomazyuk 1:55.287 0:31.869 0:32.358 0:51.060
26. Max Khomazyuk 1:56.829 0:31.947 0:32.376 0:52.506
27. Max Khomazyuk 2:01.362 0:34.143 0:35.292 0:51.927
28. Max Khomazyuk 1:56.289 0:32.238 0:32.682 0:51.369
29. Max Khomazyuk 1:56.787 0:32.487 0:32.298 0:52.002
30. Max Khomazyuk 2:08.445 0:32.529 0:32.208 1:03.708
31. Max Khomazyuk 2:51.414 1:27.813 0:32.460 0:51.141
32. Max Khomazyuk 1:54.855 0:31.884 0:32.418 0:50.553
33. Max Khomazyuk 1:54.720 0:31.878 0:32.400 0:50.442
34. Max Khomazyuk 1:54.681 0:31.662 0:32.349 0:50.670
35. Max Khomazyuk 1:54.360 0:31.437 0:32.424 0:50.499
36. Max Khomazyuk 1:54.552 0:31.506 0:32.529 0:50.517
37. Max Khomazyuk 1:54.462 0:31.761 0:32.283 0:50.418
38. Max Khomazyuk 1:54.906 0:32.049 0:32.370 0:50.487
39. Max Khomazyuk 1:54.543 0:31.611 0:32.334 0:50.598
40. Max Khomazyuk 1:54.549 0:31.500 0:32.406 0:50.643
41. Max Khomazyuk 1:54.663 0:31.800 0:32.373 0:50.490
42. Max Khomazyuk 1:54.774 0:31.713 0:32.433 0:50.628
43. Max Khomazyuk 1:54.726 0:31.809 0:32.313 0:50.604
44. Max Khomazyuk 1:54.744 0:31.599 0:32.334 0:50.811
45. Max Khomazyuk 1:55.056 0:31.731 0:32.541 0:50.784
46. Max Khomazyuk 1:55.524 0:31.809 0:32.454 0:51.261
47. Max Khomazyuk 1:55.398 0:32.337 0:32.187 0:50.874
48. Max Khomazyuk 1:55.140 0:31.833 0:32.388 0:50.919
49. Max Khomazyuk 1:54.987 0:31.686 0:32.394 0:50.907
50. Max Khomazyuk 1:55.044 0:31.827 0:32.388 0:50.829
51. Max Khomazyuk 1:55.437 0:31.743 0:32.196 0:51.498
52. Max Khomazyuk 1:54.831 0:31.656 0:32.472 0:50.703
53. Max Khomazyuk 1:54.915 0:31.779 0:32.403 0:50.733
54. Max Khomazyuk 2:04.293 0:31.830 0:32.304 1:00.159
55. Max Khomazyuk 1:55.968 0:32.175 0:32.598 0:51.195
56. Max Khomazyuk 1:55.218 0:31.932 0:32.448 0:50.838
57. Max Khomazyuk 1:55.401 0:31.800 0:32.502 0:51.099
58. Max Khomazyuk 1:55.812 0:32.376 0:32.493 0:50.943
59. Max Khomazyuk 1:55.359 0:32.028 0:32.451 0:50.880
60. Max Khomazyuk 1:55.059 0:31.809 0:32.355 0:50.895
61. Max Khomazyuk 1:55.467 0:32.091 0:32.361 0:51.015
62. Max Khomazyuk 1:55.512 0:32.019 0:32.469 0:51.024
63. Max Khomazyuk 2:13.275 0:32.337 0:32.430 1:08.508
64. Nikita Bogoroditskiy 2:50.946 1:27.633 0:32.415 0:50.898
65. Nikita Bogoroditskiy 1:55.029 0:32.079 0:32.163 0:50.787
66. Nikita Bogoroditskiy 1:54.507 0:31.797 0:32.205 0:50.505
67. Nikita Bogoroditskiy 1:54.621 0:31.959 0:31.914 0:50.748
68. Nikita Bogoroditskiy 1:54.834 0:31.944 0:32.361 0:50.529
69. Nikita Bogoroditskiy 1:54.630 0:31.902 0:32.172 0:50.556
70. Nikita Bogoroditskiy 1:54.435 0:31.788 0:32.202 0:50.445
71. Nikita Bogoroditskiy 1:54.783 0:31.746 0:32.295 0:50.742
72. Nikita Bogoroditskiy 1:54.819 0:31.740 0:32.424 0:50.655
73. Nikita Bogoroditskiy 1:55.320 0:32.181 0:32.322 0:50.817
74. Nikita Bogoroditskiy 1:55.155 0:32.112 0:32.313 0:50.730
75. Nikita Bogoroditskiy 1:55.332 0:31.911 0:32.517 0:50.904
76. Nikita Bogoroditskiy 1:55.443 0:32.133 0:32.379 0:50.931
77. Nikita Bogoroditskiy 1:55.152 0:31.788 0:32.430 0:50.934
78. Nikita Bogoroditskiy 1:55.275 0:32.052 0:32.277 0:50.946
79. Nikita Bogoroditskiy 1:55.128 0:32.097 0:32.205 0:50.826
80. Nikita Bogoroditskiy 1:55.143 0:31.887 0:32.331 0:50.925
81. Nikita Bogoroditskiy 1:55.497 0:32.337 0:32.241 0:50.919
82. Nikita Bogoroditskiy 1:55.347 0:31.995 0:32.358 0:50.994
83. Nikita Bogoroditskiy 1:55.098 0:31.899 0:32.334 0:50.865
84. Nikita Bogoroditskiy 1:55.485 0:32.256 0:32.217 0:51.012
85. Nikita Bogoroditskiy 1:54.930 0:31.986 0:32.004 0:50.940
86. Nikita Bogoroditskiy 1:55.422 0:31.983 0:32.343 0:51.096
87. Nikita Bogoroditskiy 1:55.851 0:32.127 0:32.415 0:51.309
88. Nikita Bogoroditskiy 1:55.611 0:31.986 0:32.355 0:51.270
89. Nikita Bogoroditskiy 1:55.863 0:32.091 0:32.490 0:51.282
90. Nikita Bogoroditskiy 1:56.049 0:32.202 0:32.388 0:51.459
91. Nikita Bogoroditskiy 1:55.281 0:31.932 0:32.292 0:51.057
92. Nikita Bogoroditskiy 1:55.584 0:32.016 0:32.343 0:51.225
93. Nikita Bogoroditskiy 1:55.428 0:31.884 0:32.346 0:51.198
94. Nikita Bogoroditskiy 1:54.978 0:31.863 0:32.223 0:50.892
95. Nikita Bogoroditskiy 1:55.800 0:32.127 0:32.343 0:51.330
96. Nikita Bogoroditskiy 1:55.968 0:32.070 0:32.472 0:51.426
97. Nikita Bogoroditskiy 2:05.019 0:31.896 0:32.247 1:00.876
98. Nikita Bogoroditskiy 2:49.743 1:26.502 0:32.418 0:50.823
99. Nikita Bogoroditskiy 1:54.714 0:31.872 0:32.166 0:50.676
100. Nikita Bogoroditskiy 1:54.288 0:31.776 0:32.178 0:50.334
101. Nikita Bogoroditskiy 1:54.354 0:31.686 0:32.091 0:50.577
102. Nikita Bogoroditskiy 1:54.315 0:31.674 0:32.103 0:50.538
103. Nikita Bogoroditskiy 1:54.879 0:31.740 0:32.394 0:50.745
104. Nikita Bogoroditskiy 1:54.435 0:31.845 0:32.127 0:50.463
105. Nikita Bogoroditskiy 1:55.131 0:32.199 0:32.163 0:50.769
106. Nikita Bogoroditskiy 1:54.567 0:31.779 0:32.409 0:50.379
107. Nikita Bogoroditskiy 1:54.726 0:31.887 0:32.070 0:50.769
108. Nikita Bogoroditskiy 1:54.732 0:31.674 0:32.280 0:50.778
109. Nikita Bogoroditskiy 1:54.654 0:31.935 0:32.172 0:50.547
110. Nikita Bogoroditskiy 1:54.480 0:31.830 0:32.151 0:50.499
111. Nikita Bogoroditskiy 1:55.047 0:31.926 0:32.220 0:50.901
112. Nikita Bogoroditskiy 1:56.022 0:32.652 0:31.833 0:51.537
113. Nikita Bogoroditskiy 1:55.566 0:32.268 0:32.250 0:51.048
114. Nikita Bogoroditskiy 1:55.101 0:31.872 0:32.253 0:50.976
115. Nikita Bogoroditskiy 1:54.819 0:31.992 0:32.208 0:50.619
116. Nikita Bogoroditskiy 1:54.849 0:31.725 0:32.367 0:50.757
117. Nikita Bogoroditskiy 1:55.662 0:32.481 0:32.244 0:50.937
118. Nikita Bogoroditskiy 1:55.497 0:32.007 0:32.232 0:51.258
119. Nikita Bogoroditskiy 1:55.926 0:32.640 0:32.178 0:51.108
120. Nikita Bogoroditskiy 1:55.302 0:31.959 0:32.265 0:51.078
121. Nikita Bogoroditskiy 1:55.440 0:32.028 0:32.388 0:51.024
122. Nikita Bogoroditskiy 1:55.461 0:31.893 0:32.382 0:51.186
123. Nikita Bogoroditskiy 1:55.683 0:32.247 0:32.268 0:51.168
124. Nikita Bogoroditskiy 1:55.515 0:32.208 0:32.238 0:51.069
125. Nikita Bogoroditskiy 1:56.124 0:32.433 0:32.256 0:51.435
126. Nikita Bogoroditskiy 1:55.596 0:32.022 0:32.385 0:51.189
127. Nikita Bogoroditskiy 1:55.506 0:32.061 0:32.328 0:51.117
128. Nikita Bogoroditskiy 1:56.514 0:32.094 0:32.271 0:52.149
129. Nikita Bogoroditskiy 1:56.331 0:32.337 0:32.460 0:51.534
130. Nikita Bogoroditskiy 1:55.872 0:32.262 0:32.457 0:51.153
131. Nikita Bogoroditskiy 2:05.682 0:32.082 0:32.466 1:01.134
132. Nikita Bogoroditskiy 2:49.398 1:26.328 0:32.436 0:50.634
133. Nikita Bogoroditskiy 1:54.846 0:31.983 0:32.142 0:50.721
134. Nikita Bogoroditskiy 1:54.138 0:31.434 0:32.085 0:50.619
135. Nikita Bogoroditskiy 1:55.353 0:32.304 0:32.223 0:50.826
136. Nikita Bogoroditskiy 1:54.351 0:31.566 0:32.202 0:50.583
137. Nikita Bogoroditskiy 1:54.315 0:31.665 0:32.001 0:50.649
138. Nikita Bogoroditskiy 1:54.153 0:31.692 0:31.860 0:50.601
139. Nikita Bogoroditskiy 1:54.420 0:31.626 0:32.088 0:50.706
140. Nikita Bogoroditskiy 1:54.345 0:31.590 0:32.244 0:50.511
141. Nikita Bogoroditskiy 1:54.729 0:31.800 0:32.142 0:50.787
142. Nikita Bogoroditskiy 1:54.750 0:31.650 0:32.268 0:50.832
143. Nikita Bogoroditskiy 1:54.672 0:31.551 0:32.310 0:50.811
144. Nikita Bogoroditskiy 1:54.804 0:31.893 0:32.205 0:50.706
145. Nikita Bogoroditskiy 1:55.005 0:31.794 0:32.256 0:50.955
146. Nikita Bogoroditskiy 1:54.843 0:31.695 0:32.283 0:50.865
147. Nikita Bogoroditskiy 1:55.221 0:31.989 0:32.202 0:51.030
148. Nikita Bogoroditskiy 1:55.056 0:31.983 0:32.340 0:50.733
149. Nikita Bogoroditskiy 1:55.989 0:31.947 0:32.535 0:51.507
150. Nikita Bogoroditskiy 1:55.446 0:31.935 0:32.355 0:51.156
151. Nikita Bogoroditskiy 1:55.248 0:31.848 0:32.307 0:51.093
152. Nikita Bogoroditskiy 1:54.873 0:31.863 0:32.289 0:50.721
153. Nikita Bogoroditskiy 1:57.108 0:32.841 0:32.238 0:52.029
154. Nikita Bogoroditskiy 1:55.401 0:31.956 0:32.322 0:51.123
155. Nikita Bogoroditskiy 1:55.053 0:31.839 0:32.262 0:50.952
156. Nikita Bogoroditskiy 1:54.879 0:31.848 0:32.340 0:50.691
157. Nikita Bogoroditskiy 1:55.221 0:31.707 0:32.361 0:51.153
158. Nikita Bogoroditskiy 1:55.626 0:31.992 0:32.199 0:51.435
159. Nikita Bogoroditskiy 1:55.605 0:32.340 0:32.253 0:51.012
160. Nikita Bogoroditskiy 1:55.494 0:32.100 0:32.337 0:51.057
161. Nikita Bogoroditskiy 1:55.440 0:32.046 0:32.259 0:51.135
162. Nikita Bogoroditskiy 2:04.866 0:32.373 0:32.283 1:00.210
163. Nikita Bogoroditskiy 2:48.918 1:26.451 0:31.959 0:50.508
164. Nikita Bogoroditskiy 1:53.964 0:31.437 0:32.175 0:50.352
165. Nikita Bogoroditskiy 1:53.817 0:31.635 0:31.956 0:50.226
166. Nikita Bogoroditskiy 1:53.868 0:31.575 0:32.010 0:50.283
167. Nikita Bogoroditskiy 1:53.916 0:31.416 0:32.088 0:50.412
168. Nikita Bogoroditskiy 1:54.267 0:31.743 0:31.998 0:50.526
169. Nikita Bogoroditskiy 1:54.678 0:31.752 0:31.881 0:51.045
170. Nikita Bogoroditskiy 1:54.471 0:32.091 0:32.058 0:50.322
171. Nikita Bogoroditskiy 1:54.636 0:31.473 0:32.049 0:51.114
172. Nikita Bogoroditskiy 1:54.810 0:31.887 0:32.040 0:50.883
173. Nikita Bogoroditskiy 1:54.510 0:31.719 0:32.001 0:50.790
174. Nikita Bogoroditskiy 1:54.510 0:31.833 0:32.055 0:50.622
175. Nikita Bogoroditskiy 1:54.357 0:31.644 0:32.124 0:50.589
176. Nikita Bogoroditskiy 1:54.819 0:31.893 0:32.088 0:50.838
177. Nikita Bogoroditskiy 1:54.120 0:31.554 0:32.067 0:50.499
178. Nikita Bogoroditskiy 1:54.516 0:31.752 0:32.043 0:50.721
179. Nikita Bogoroditskiy 1:54.981 0:32.001 0:32.181 0:50.799
180. Nikita Bogoroditskiy 1:54.744 0:31.752 0:32.067 0:50.925
181. Nikita Bogoroditskiy 1:55.299 0:32.274 0:32.358 0:50.667
182. Nikita Bogoroditskiy 1:54.591 0:31.662 0:32.274 0:50.655
183. Nikita Bogoroditskiy 1:54.246 0:31.551 0:32.106 0:50.589
184. Nikita Bogoroditskiy 1:54.669 0:31.689 0:32.148 0:50.832
185. Nikita Bogoroditskiy 1:55.113 0:32.034 0:32.115 0:50.964
2 Mikhail Bykov / Igor Murdasov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:18.981 1:54.285 185
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 12:58.410 11:34.176 0:32.754 0:51.480
2. Mikhail Bykov 1:56.112 0:32.409 0:32.691 0:51.012
3. Mikhail Bykov 1:55.932 0:32.061 0:32.274 0:51.597
4. Mikhail Bykov 1:55.527 0:32.013 0:32.340 0:51.174
5. Mikhail Bykov 1:55.374 0:31.959 0:32.253 0:51.162
6. Mikhail Bykov 1:55.653 0:31.821 0:32.073 0:51.759
7. Mikhail Bykov 1:58.026 0:34.545 0:32.595 0:50.886
8. Mikhail Bykov 1:55.059 0:31.764 0:32.331 0:50.964
9. Mikhail Bykov 1:55.185 0:32.001 0:32.232 0:50.952
10. Mikhail Bykov 1:56.118 0:32.031 0:31.974 0:52.113
11. Mikhail Bykov 1:55.185 0:31.899 0:32.322 0:50.964
12. Mikhail Bykov 1:55.335 0:31.710 0:32.475 0:51.150
13. Mikhail Bykov 1:54.903 0:31.695 0:32.343 0:50.865
14. Mikhail Bykov 1:55.785 0:32.379 0:32.334 0:51.072
15. Mikhail Bykov 1:55.329 0:31.950 0:32.397 0:50.982
16. Mikhail Bykov 1:55.785 0:31.959 0:32.214 0:51.612
17. Mikhail Bykov 1:55.026 0:31.746 0:32.382 0:50.898
18. Mikhail Bykov 1:55.632 0:31.734 0:32.064 0:51.834
19. Mikhail Bykov 1:55.476 0:31.827 0:32.388 0:51.261
20. Mikhail Bykov 1:55.632 0:32.022 0:32.562 0:51.048
21. Mikhail Bykov 1:55.422 0:32.079 0:32.307 0:51.036
22. Mikhail Bykov 1:55.455 0:32.001 0:32.406 0:51.048
23. Mikhail Bykov 1:55.941 0:32.223 0:32.343 0:51.375
24. Mikhail Bykov 1:55.683 0:31.950 0:32.454 0:51.279
25. Mikhail Bykov 1:55.245 0:31.806 0:32.307 0:51.132
26. Mikhail Bykov 1:55.383 0:32.085 0:32.244 0:51.054
27. Mikhail Bykov 1:55.620 0:32.085 0:32.223 0:51.312
28. Mikhail Bykov 1:55.521 0:31.926 0:32.334 0:51.261
29. Mikhail Bykov 1:55.644 0:32.085 0:32.271 0:51.288
30. Mikhail Bykov 1:56.208 0:32.130 0:32.160 0:51.918
31. Mikhail Bykov 2:05.964 0:32.316 0:32.004 1:01.644
32. Igor Murdasov 2:53.199 1:29.439 0:32.466 0:51.294
33. Igor Murdasov 1:56.466 0:32.628 0:32.061 0:51.777
34. Igor Murdasov 1:55.779 0:31.902 0:31.899 0:51.978
35. Igor Murdasov 1:55.101 0:31.863 0:32.004 0:51.234
36. Igor Murdasov 1:54.783 0:31.968 0:31.965 0:50.850
37. Igor Murdasov 1:56.139 0:32.172 0:32.070 0:51.897
38. Igor Murdasov 1:55.353 0:31.749 0:32.346 0:51.258
39. Igor Murdasov 1:56.595 0:31.833 0:31.941 0:52.821
40. Igor Murdasov 1:55.122 0:31.650 0:32.478 0:50.994
41. Igor Murdasov 1:54.990 0:31.590 0:32.349 0:51.051
42. Igor Murdasov 1:54.972 0:31.746 0:32.148 0:51.078
43. Igor Murdasov 1:55.482 0:31.947 0:32.226 0:51.309
44. Igor Murdasov 1:55.314 0:32.013 0:32.199 0:51.102
45. Igor Murdasov 1:55.173 0:31.782 0:32.295 0:51.096
46. Igor Murdasov 1:55.131 0:31.887 0:32.193 0:51.051
47. Igor Murdasov 1:55.395 0:31.902 0:32.169 0:51.324
48. Igor Murdasov 1:55.620 0:31.980 0:31.944 0:51.696
49. Igor Murdasov 1:55.413 0:31.998 0:32.271 0:51.144
50. Igor Murdasov 1:55.443 0:31.929 0:32.238 0:51.276
51. Igor Murdasov 1:55.461 0:32.058 0:32.277 0:51.126
52. Igor Murdasov 1:55.656 0:31.977 0:32.220 0:51.459
53. Igor Murdasov 1:55.839 0:32.247 0:32.433 0:51.159
54. Igor Murdasov 1:55.401 0:31.905 0:32.205 0:51.291
55. Igor Murdasov 1:56.136 0:32.235 0:32.106 0:51.795
56. Igor Murdasov 1:56.139 0:32.223 0:32.487 0:51.429
57. Igor Murdasov 1:55.581 0:32.049 0:32.220 0:51.312
58. Igor Murdasov 1:55.629 0:32.121 0:32.244 0:51.264
59. Igor Murdasov 1:55.977 0:32.274 0:32.175 0:51.528
60. Igor Murdasov 1:56.283 0:32.178 0:32.232 0:51.873
61. Igor Murdasov 1:55.770 0:32.190 0:32.199 0:51.381
62. Igor Murdasov 1:56.004 0:32.067 0:32.289 0:51.648
63. Igor Murdasov 2:06.411 0:32.586 0:32.283 1:01.542
64. Mikhail Bykov 2:53.733 1:29.322 0:32.766 0:51.645
65. Mikhail Bykov 1:55.821 0:32.274 0:32.166 0:51.381
66. Mikhail Bykov 1:55.623 0:32.103 0:32.280 0:51.240
67. Mikhail Bykov 1:55.152 0:31.986 0:32.202 0:50.964
68. Mikhail Bykov 1:55.005 0:31.836 0:32.181 0:50.988
69. Mikhail Bykov 1:56.223 0:32.364 0:32.619 0:51.240
70. Mikhail Bykov 1:54.891 0:31.956 0:32.175 0:50.760
71. Mikhail Bykov 1:55.506 0:32.274 0:32.274 0:50.958
72. Mikhail Bykov 1:55.326 0:32.085 0:32.496 0:50.745
73. Mikhail Bykov 1:54.984 0:31.881 0:31.923 0:51.180
74. Mikhail Bykov 1:54.771 0:31.869 0:31.956 0:50.946
75. Mikhail Bykov 1:55.377 0:32.022 0:32.352 0:51.003
76. Mikhail Bykov 1:55.275 0:31.797 0:32.340 0:51.138
77. Mikhail Bykov 1:54.975 0:32.091 0:32.070 0:50.814
78. Mikhail Bykov 1:55.188 0:31.998 0:32.187 0:51.003
79. Mikhail Bykov 1:54.873 0:31.764 0:32.229 0:50.880
80. Mikhail Bykov 1:55.194 0:31.854 0:32.121 0:51.219
81. Mikhail Bykov 1:54.885 0:31.704 0:32.136 0:51.045
82. Mikhail Bykov 1:55.143 0:32.256 0:31.971 0:50.916
83. Mikhail Bykov 1:55.299 0:31.974 0:31.929 0:51.396
84. Mikhail Bykov 1:56.121 0:32.025 0:32.178 0:51.918
85. Mikhail Bykov 1:55.188 0:31.941 0:32.268 0:50.979
86. Mikhail Bykov 1:55.110 0:32.016 0:32.166 0:50.928
87. Mikhail Bykov 1:55.377 0:31.896 0:32.250 0:51.231
88. Mikhail Bykov 1:55.335 0:32.007 0:32.148 0:51.180
89. Mikhail Bykov 1:55.302 0:32.040 0:32.142 0:51.120
90. Mikhail Bykov 1:55.500 0:31.821 0:32.265 0:51.414
91. Mikhail Bykov 1:55.548 0:31.971 0:32.346 0:51.231
92. Mikhail Bykov 1:55.179 0:31.830 0:32.166 0:51.183
93. Mikhail Bykov 1:54.876 0:31.773 0:32.157 0:50.946
94. Mikhail Bykov 1:55.200 0:31.848 0:32.127 0:51.225
95. Mikhail Bykov 1:55.194 0:31.791 0:32.133 0:51.270
96. Mikhail Bykov 1:55.455 0:31.881 0:32.085 0:51.489
97. Mikhail Bykov 2:04.743 0:32.187 0:31.974 1:00.582
98. Igor Murdasov 2:51.756 1:28.227 0:32.199 0:51.330
99. Igor Murdasov 1:55.278 0:32.274 0:31.977 0:51.027
100. Igor Murdasov 1:54.552 0:31.674 0:31.986 0:50.892
101. Igor Murdasov 1:54.909 0:31.869 0:32.124 0:50.916
102. Igor Murdasov 1:54.345 0:31.710 0:32.013 0:50.622
103. Igor Murdasov 1:54.498 0:31.800 0:31.947 0:50.751
104. Igor Murdasov 1:54.285 0:31.653 0:31.971 0:50.661
105. Igor Murdasov 1:54.894 0:31.944 0:32.088 0:50.862
106. Igor Murdasov 1:54.717 0:31.812 0:32.001 0:50.904
107. Igor Murdasov 1:54.984 0:31.839 0:32.157 0:50.988
108. Igor Murdasov 1:54.657 0:31.920 0:31.905 0:50.832
109. Igor Murdasov 1:54.531 0:31.779 0:31.974 0:50.778
110. Igor Murdasov 1:54.957 0:32.022 0:31.746 0:51.189
111. Igor Murdasov 1:55.044 0:31.974 0:32.067 0:51.003
112. Igor Murdasov 1:54.795 0:31.869 0:31.887 0:51.039
113. Igor Murdasov 1:54.933 0:32.076 0:31.938 0:50.919
114. Igor Murdasov 1:55.110 0:32.016 0:32.091 0:51.003
115. Igor Murdasov 1:55.101 0:31.962 0:32.034 0:51.105
116. Igor Murdasov 1:55.110 0:31.977 0:32.037 0:51.096
117. Igor Murdasov 1:55.449 0:32.037 0:31.950 0:51.462
118. Igor Murdasov 1:55.626 0:32.322 0:32.007 0:51.297
119. Igor Murdasov 1:55.197 0:32.034 0:32.010 0:51.153
120. Igor Murdasov 1:55.644 0:31.998 0:32.070 0:51.576
121. Igor Murdasov 1:55.869 0:32.685 0:31.989 0:51.195
122. Igor Murdasov 1:55.641 0:32.286 0:32.145 0:51.210
123. Igor Murdasov 1:56.094 0:32.253 0:32.037 0:51.804
124. Igor Murdasov 1:55.728 0:32.364 0:32.145 0:51.219
125. Igor Murdasov 1:55.494 0:32.160 0:32.157 0:51.177
126. Igor Murdasov 1:56.106 0:32.373 0:32.121 0:51.612
127. Igor Murdasov 1:56.346 0:32.286 0:32.136 0:51.924
128. Igor Murdasov 2:05.094 0:32.253 0:32.193 1:00.648
129. Mikhail Bykov 2:50.151 1:26.718 0:32.226 0:51.207
130. Mikhail Bykov 1:54.759 0:31.710 0:32.034 0:51.015
131. Mikhail Bykov 1:54.810 0:31.878 0:32.022 0:50.910
132. Mikhail Bykov 1:54.756 0:31.926 0:32.016 0:50.814
133. Mikhail Bykov 1:54.633 0:31.752 0:32.001 0:50.880
134. Mikhail Bykov 1:54.513 0:31.794 0:32.019 0:50.700
135. Mikhail Bykov 1:54.921 0:31.710 0:32.064 0:51.147
136. Mikhail Bykov 1:54.351 0:31.749 0:32.031 0:50.571
137. Mikhail Bykov 1:54.534 0:31.704 0:31.995 0:50.835
138. Mikhail Bykov 1:54.588 0:31.740 0:32.040 0:50.808
139. Mikhail Bykov 1:54.462 0:31.806 0:31.983 0:50.673
140. Mikhail Bykov 1:54.918 0:31.854 0:32.193 0:50.871
141. Mikhail Bykov 1:54.675 0:31.731 0:32.160 0:50.784
142. Mikhail Bykov 1:54.972 0:31.737 0:32.247 0:50.988
143. Mikhail Bykov 1:54.984 0:31.929 0:32.103 0:50.952
144. Mikhail Bykov 1:54.771 0:31.812 0:32.295 0:50.664
145. Mikhail Bykov 1:55.038 0:31.761 0:32.262 0:51.015
146. Mikhail Bykov 1:54.870 0:31.878 0:32.106 0:50.886
147. Mikhail Bykov 1:54.651 0:31.665 0:32.145 0:50.841
148. Mikhail Bykov 1:55.206 0:31.926 0:32.433 0:50.847
149. Mikhail Bykov 1:56.085 0:32.388 0:32.382 0:51.315
150. Mikhail Bykov 1:55.056 0:31.731 0:32.310 0:51.015
151. Mikhail Bykov 1:55.260 0:31.872 0:32.217 0:51.171
152. Mikhail Bykov 1:54.957 0:31.911 0:32.085 0:50.961
153. Mikhail Bykov 1:55.572 0:32.052 0:32.205 0:51.315
154. Mikhail Bykov 1:55.431 0:31.983 0:32.238 0:51.210
155. Mikhail Bykov 1:55.311 0:31.938 0:32.085 0:51.288
156. Mikhail Bykov 1:55.503 0:32.124 0:32.211 0:51.168
157. Mikhail Bykov 1:55.089 0:31.965 0:32.160 0:50.964
158. Mikhail Bykov 2:03.984 0:31.803 0:32.133 1:00.048
159. Igor Murdasov 2:50.115 1:26.520 0:32.256 0:51.339
160. Igor Murdasov 1:54.804 0:31.743 0:32.070 0:50.991
161. Igor Murdasov 1:54.330 0:31.530 0:31.974 0:50.826
162. Igor Murdasov 1:54.297 0:31.590 0:32.061 0:50.646
163. Igor Murdasov 1:54.642 0:31.599 0:32.040 0:51.003
164. Igor Murdasov 1:54.606 0:31.782 0:32.229 0:50.595
165. Igor Murdasov 1:54.369 0:31.554 0:32.037 0:50.778
166. Igor Murdasov 1:54.414 0:31.662 0:31.935 0:50.817
167. Igor Murdasov 1:54.690 0:31.851 0:32.091 0:50.748
168. Igor Murdasov 1:54.846 0:31.986 0:31.944 0:50.916
169. Igor Murdasov 1:54.966 0:31.875 0:32.034 0:51.057
170. Igor Murdasov 1:54.903 0:31.830 0:32.007 0:51.066
171. Igor Murdasov 1:54.774 0:31.815 0:32.082 0:50.877
172. Igor Murdasov 1:54.951 0:31.995 0:32.022 0:50.934
173. Igor Murdasov 1:54.807 0:31.701 0:32.139 0:50.967
174. Igor Murdasov 1:54.984 0:31.926 0:32.151 0:50.907
175. Igor Murdasov 1:55.356 0:32.007 0:32.139 0:51.210
176. Igor Murdasov 1:55.239 0:31.887 0:32.028 0:51.324
177. Igor Murdasov 1:55.038 0:31.881 0:32.151 0:51.006
178. Igor Murdasov 1:55.260 0:32.088 0:32.094 0:51.078
179. Igor Murdasov 1:55.539 0:32.007 0:32.196 0:51.336
180. Igor Murdasov 1:55.923 0:32.112 0:32.097 0:51.714
181. Igor Murdasov 1:55.866 0:32.193 0:32.160 0:51.513
182. Igor Murdasov 1:55.503 0:32.319 0:32.124 0:51.060
183. Igor Murdasov 1:56.079 0:32.559 0:32.148 0:51.372
184. Igor Murdasov 1:55.944 0:32.076 0:32.118 0:51.750
185. Igor Murdasov 1:56.841 0:32.166 0:32.094 0:52.581
3 Oleg Erkulev / Bakbergen Mirmanov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 1:54.423 184
# name lap time s1 s2 s3
1. Oleg Erkulev 12:22.422 10:59.052 0:32.217 0:51.153
2. Oleg Erkulev 1:54.801 0:31.923 0:32.202 0:50.676
3. Oleg Erkulev 1:54.645 0:32.004 0:32.049 0:50.592
4. Oleg Erkulev 1:54.582 0:31.848 0:31.983 0:50.751
5. Oleg Erkulev 1:54.918 0:31.683 0:32.307 0:50.928
6. Oleg Erkulev 1:54.987 0:31.812 0:32.028 0:51.147
7. Oleg Erkulev 1:54.681 0:31.767 0:32.055 0:50.859
8. Oleg Erkulev 1:54.822 0:31.794 0:32.151 0:50.877
9. Oleg Erkulev 1:55.173 0:31.932 0:32.145 0:51.096
10. Oleg Erkulev 1:55.446 0:31.734 0:32.163 0:51.549
11. Oleg Erkulev 1:55.281 0:31.881 0:32.112 0:51.288
12. Oleg Erkulev 1:55.392 0:32.067 0:32.286 0:51.039
13. Oleg Erkulev 1:55.191 0:32.049 0:32.172 0:50.970
14. Oleg Erkulev 1:55.131 0:31.977 0:32.139 0:51.015
15. Oleg Erkulev 1:55.110 0:32.046 0:32.115 0:50.949
16. Oleg Erkulev 1:55.179 0:31.932 0:32.241 0:51.006
17. Oleg Erkulev 1:55.275 0:31.926 0:32.178 0:51.171
18. Oleg Erkulev 1:55.431 0:32.010 0:32.247 0:51.174
19. Oleg Erkulev 1:55.452 0:32.016 0:32.265 0:51.171
20. Oleg Erkulev 1:55.311 0:31.968 0:32.199 0:51.144
21. Oleg Erkulev 1:55.287 0:31.953 0:32.280 0:51.054
22. Oleg Erkulev 1:55.143 0:31.914 0:32.172 0:51.057
23. Oleg Erkulev 2:03.978 0:32.337 0:40.281 0:51.360
24. Oleg Erkulev 1:56.202 0:32.100 0:32.460 0:51.642
25. Oleg Erkulev 1:55.515 0:32.094 0:32.244 0:51.177
26. Oleg Erkulev 1:55.572 0:32.109 0:32.238 0:51.225
27. Oleg Erkulev 1:56.334 0:32.613 0:32.178 0:51.543
28. Oleg Erkulev 1:56.640 0:32.250 0:33.066 0:51.324
29. Oleg Erkulev 1:56.934 0:32.472 0:32.310 0:52.152
30. Oleg Erkulev 1:56.445 0:32.373 0:32.298 0:51.774
31. Oleg Erkulev 1:56.262 0:32.367 0:32.181 0:51.714
32. Oleg Erkulev 2:05.193 0:32.316 0:32.283 1:00.594
33. Bakbergen Mirmanov 2:53.862 1:30.552 0:32.211 0:51.099
34. Bakbergen Mirmanov 1:54.705 0:31.992 0:32.019 0:50.694
35. Bakbergen Mirmanov 1:54.513 0:31.857 0:32.019 0:50.637
36. Bakbergen Mirmanov 1:55.137 0:32.127 0:32.052 0:50.958
37. Bakbergen Mirmanov 1:54.534 0:31.800 0:31.983 0:50.751
38. Bakbergen Mirmanov 1:54.771 0:31.839 0:32.088 0:50.844
39. Bakbergen Mirmanov 1:55.044 0:32.022 0:32.052 0:50.970
40. Bakbergen Mirmanov 1:55.395 0:32.361 0:32.001 0:51.033
41. Bakbergen Mirmanov 1:55.074 0:31.962 0:32.148 0:50.964
42. Bakbergen Mirmanov 1:54.978 0:31.926 0:32.115 0:50.937
43. Bakbergen Mirmanov 1:55.140 0:32.139 0:31.953 0:51.048
44. Bakbergen Mirmanov 1:55.122 0:32.040 0:32.049 0:51.033
45. Bakbergen Mirmanov 1:54.870 0:31.878 0:32.052 0:50.940
46. Bakbergen Mirmanov 1:55.158 0:31.872 0:32.019 0:51.267
47. Bakbergen Mirmanov 1:55.125 0:31.941 0:32.142 0:51.042
48. Bakbergen Mirmanov 1:55.464 0:32.097 0:31.980 0:51.387
49. Bakbergen Mirmanov 1:55.449 0:31.962 0:31.980 0:51.507
50. Bakbergen Mirmanov 1:55.404 0:31.947 0:31.917 0:51.540
51. Bakbergen Mirmanov 1:55.077 0:31.890 0:32.055 0:51.132
52. Bakbergen Mirmanov 1:55.230 0:31.896 0:32.103 0:51.231
53. Bakbergen Mirmanov 1:54.948 0:31.881 0:32.049 0:51.018
54. Bakbergen Mirmanov 1:56.154 0:31.965 0:32.259 0:51.930
55. Bakbergen Mirmanov 1:55.347 0:32.091 0:32.151 0:51.105
56. Bakbergen Mirmanov 1:55.263 0:32.046 0:32.052 0:51.165
57. Bakbergen Mirmanov 1:54.945 0:31.755 0:32.157 0:51.033
58. Bakbergen Mirmanov 1:55.038 0:31.767 0:32.169 0:51.102
59. Bakbergen Mirmanov 1:55.548 0:31.998 0:32.151 0:51.399
60. Bakbergen Mirmanov 1:55.536 0:32.244 0:32.076 0:51.216
61. Bakbergen Mirmanov 1:55.848 0:32.037 0:32.127 0:51.684
62. Bakbergen Mirmanov 1:55.152 0:31.914 0:32.205 0:51.033
63. Bakbergen Mirmanov 1:55.173 0:32.157 0:32.064 0:50.952
64. Bakbergen Mirmanov 1:55.479 0:31.977 0:32.121 0:51.381
65. Bakbergen Mirmanov 1:55.431 0:31.863 0:32.199 0:51.369
66. Bakbergen Mirmanov 2:04.749 0:32.046 0:32.115 1:00.588
67. Oleg Erkulev 2:53.433 1:29.847 0:32.226 0:51.360
68. Oleg Erkulev 1:54.855 0:31.908 0:32.079 0:50.868
69. Oleg Erkulev 1:55.263 0:31.866 0:31.641 0:51.756
70. Oleg Erkulev 1:54.981 0:31.707 0:32.166 0:51.108
71. Oleg Erkulev 1:55.050 0:31.908 0:31.962 0:51.180
72. Oleg Erkulev 1:55.347 0:31.791 0:32.388 0:51.168
73. Oleg Erkulev 1:55.722 0:32.052 0:31.917 0:51.753
74. Oleg Erkulev 1:55.476 0:31.863 0:32.211 0:51.402
75. Oleg Erkulev 1:55.683 0:31.956 0:32.007 0:51.720
76. Oleg Erkulev 1:55.335 0:32.154 0:31.950 0:51.231
77. Oleg Erkulev 1:55.164 0:31.998 0:32.100 0:51.066
78. Oleg Erkulev 1:55.140 0:32.280 0:31.923 0:50.937
79. Oleg Erkulev 1:54.969 0:31.992 0:31.884 0:51.093
80. Oleg Erkulev 1:55.212 0:32.037 0:31.806 0:51.369
81. Oleg Erkulev 1:55.083 0:32.061 0:31.845 0:51.177
82. Oleg Erkulev 1:55.149 0:32.028 0:32.073 0:51.048
83. Oleg Erkulev 1:55.560 0:32.013 0:32.067 0:51.480
84. Oleg Erkulev 1:55.560 0:32.211 0:31.956 0:51.393
85. Oleg Erkulev 1:55.302 0:32.049 0:32.040 0:51.213
86. Oleg Erkulev 1:55.305 0:32.052 0:32.076 0:51.177
87. Oleg Erkulev 1:55.527 0:32.106 0:32.193 0:51.228
88. Oleg Erkulev 2:03.921 0:32.130 0:32.016 0:59.775
89. Oleg Erkulev 2:15.330 0:51.648 0:32.253 0:51.429
90. Oleg Erkulev 1:56.394 0:32.373 0:32.301 0:51.720
91. Oleg Erkulev 1:55.614 0:32.070 0:32.037 0:51.507
92. Oleg Erkulev 1:55.407 0:32.214 0:32.016 0:51.177
93. Oleg Erkulev 1:55.752 0:32.316 0:31.875 0:51.561
94. Oleg Erkulev 1:55.467 0:32.052 0:32.070 0:51.345
95. Oleg Erkulev 1:55.428 0:32.118 0:32.130 0:51.180
96. Oleg Erkulev 1:55.383 0:32.127 0:32.070 0:51.186
97. Oleg Erkulev 1:55.566 0:32.151 0:32.100 0:51.315
98. Oleg Erkulev 2:04.533 0:32.001 0:32.073 1:00.459
99. Bakbergen Mirmanov 2:55.314 1:30.759 0:32.346 0:52.209
100. Bakbergen Mirmanov 1:56.433 0:32.496 0:32.319 0:51.618
101. Bakbergen Mirmanov 1:56.010 0:32.346 0:32.094 0:51.570
102. Bakbergen Mirmanov 1:58.647 0:32.232 0:34.890 0:51.525
103. Bakbergen Mirmanov 1:56.112 0:32.166 0:32.331 0:51.615
104. Bakbergen Mirmanov 1:55.836 0:32.217 0:32.235 0:51.384
105. Bakbergen Mirmanov 1:56.016 0:32.220 0:32.214 0:51.582
106. Bakbergen Mirmanov 1:56.025 0:32.157 0:32.097 0:51.771
107. Bakbergen Mirmanov 1:55.782 0:32.043 0:32.217 0:51.522
108. Bakbergen Mirmanov 1:56.058 0:32.502 0:32.208 0:51.348
109. Bakbergen Mirmanov 1:55.866 0:32.262 0:32.103 0:51.501
110. Bakbergen Mirmanov 1:55.929 0:32.370 0:32.088 0:51.471
111. Bakbergen Mirmanov 1:56.193 0:32.313 0:32.142 0:51.738
112. Bakbergen Mirmanov 1:56.109 0:32.481 0:32.094 0:51.534
113. Bakbergen Mirmanov 1:56.691 0:32.457 0:32.163 0:52.071
114. Bakbergen Mirmanov 1:56.352 0:32.244 0:32.070 0:52.038
115. Bakbergen Mirmanov 1:56.565 0:32.487 0:32.217 0:51.861
116. Bakbergen Mirmanov 1:56.235 0:32.349 0:32.211 0:51.675
117. Bakbergen Mirmanov 1:56.337 0:32.430 0:32.154 0:51.753
118. Bakbergen Mirmanov 1:56.487 0:32.403 0:32.151 0:51.933
119. Bakbergen Mirmanov 1:56.109 0:32.373 0:32.118 0:51.618
120. Bakbergen Mirmanov 1:56.997 0:32.490 0:32.211 0:52.296
121. Bakbergen Mirmanov 2:05.235 0:32.421 0:32.118 1:00.696
122. Oleg Erkulev 2:56.493 1:33.108 0:32.004 0:51.381
123. Oleg Erkulev 1:55.062 0:32.034 0:31.911 0:51.117
124. Oleg Erkulev 1:54.588 0:31.776 0:31.998 0:50.814
125. Oleg Erkulev 1:54.543 0:31.785 0:31.809 0:50.949
126. Oleg Erkulev 1:54.648 0:32.244 0:31.659 0:50.745
127. Oleg Erkulev 1:54.609 0:32.052 0:31.944 0:50.613
128. Oleg Erkulev 1:54.423 0:31.872 0:31.890 0:50.661
129. Oleg Erkulev 1:54.528 0:31.785 0:31.959 0:50.784
130. Oleg Erkulev 1:55.848 0:32.364 0:31.899 0:51.585
131. Oleg Erkulev 1:54.972 0:32.022 0:31.911 0:51.039
132. Oleg Erkulev 1:55.245 0:31.890 0:32.301 0:51.054
133. Oleg Erkulev 1:54.906 0:31.866 0:32.058 0:50.982
134. Oleg Erkulev 1:55.233 0:31.671 0:32.064 0:51.498
135. Oleg Erkulev 1:54.810 0:31.839 0:31.938 0:51.033
136. Oleg Erkulev 1:54.831 0:32.022 0:31.941 0:50.868
137. Oleg Erkulev 1:54.750 0:31.881 0:31.989 0:50.880
138. Oleg Erkulev 1:54.885 0:32.052 0:32.013 0:50.820
139. Oleg Erkulev 1:55.746 0:32.589 0:32.091 0:51.066
140. Oleg Erkulev 1:55.269 0:32.091 0:32.109 0:51.069
141. Oleg Erkulev 1:55.344 0:31.974 0:32.019 0:51.351
142. Oleg Erkulev 1:55.041 0:31.896 0:32.052 0:51.093
143. Oleg Erkulev 1:55.329 0:32.169 0:32.034 0:51.126
144. Oleg Erkulev 1:55.551 0:32.076 0:32.328 0:51.147
145. Oleg Erkulev 1:55.452 0:31.851 0:32.172 0:51.429
146. Oleg Erkulev 1:55.620 0:32.172 0:32.067 0:51.381
147. Oleg Erkulev 1:55.611 0:32.373 0:31.968 0:51.270
148. Oleg Erkulev 1:56.148 0:32.325 0:32.076 0:51.747
149. Oleg Erkulev 1:55.602 0:32.052 0:32.154 0:51.396
150. Oleg Erkulev 1:56.214 0:32.541 0:32.169 0:51.504
151. Oleg Erkulev 1:56.094 0:32.193 0:32.232 0:51.669
152. Oleg Erkulev 1:55.869 0:32.157 0:32.139 0:51.573
153. Oleg Erkulev 1:55.884 0:32.082 0:32.274 0:51.528
154. Oleg Erkulev 2:04.830 0:32.379 0:32.130 1:00.321
155. Bakbergen Mirmanov 2:52.625 1:29.324 0:31.938 0:51.363
156. Bakbergen Mirmanov 1:54.957 0:32.022 0:31.914 0:51.021
157. Bakbergen Mirmanov 1:54.696 0:31.965 0:31.953 0:50.778
158. Bakbergen Mirmanov 1:57.615 0:31.815 0:31.857 0:53.943
159. Bakbergen Mirmanov 1:55.230 0:32.124 0:32.052 0:51.054
160. Bakbergen Mirmanov 1:55.491 0:32.190 0:32.028 0:51.273
161. Bakbergen Mirmanov 1:56.229 0:32.760 0:32.058 0:51.411
162. Bakbergen Mirmanov 1:56.187 0:32.733 0:31.821 0:51.633
163. Bakbergen Mirmanov 1:57.558 0:33.252 0:32.340 0:51.966
164. Bakbergen Mirmanov 1:55.497 0:32.100 0:32.163 0:51.234
165. Bakbergen Mirmanov 1:57.318 0:32.469 0:32.187 0:52.662
166. Bakbergen Mirmanov 1:55.698 0:32.265 0:31.938 0:51.495
167. Bakbergen Mirmanov 1:56.433 0:32.130 0:31.974 0:52.329
168. Bakbergen Mirmanov 1:56.712 0:32.127 0:31.875 0:52.710
169. Bakbergen Mirmanov 1:56.718 0:32.280 0:32.283 0:52.155
170. Bakbergen Mirmanov 1:56.343 0:32.112 0:32.355 0:51.876
171. Bakbergen Mirmanov 1:57.606 0:32.439 0:32.736 0:52.431
172. Bakbergen Mirmanov 1:55.893 0:32.055 0:32.205 0:51.633
173. Bakbergen Mirmanov 1:56.244 0:32.391 0:32.175 0:51.678
174. Bakbergen Mirmanov 1:58.299 0:33.018 0:32.913 0:52.368
175. Bakbergen Mirmanov 1:58.686 0:32.919 0:31.902 0:53.865
176. Bakbergen Mirmanov 1:57.375 0:32.652 0:32.325 0:52.398
177. Bakbergen Mirmanov 1:56.637 0:32.118 0:31.947 0:52.572
178. Bakbergen Mirmanov 1:57.132 0:32.523 0:32.124 0:52.485
179. Bakbergen Mirmanov 1:57.981 0:32.712 0:31.884 0:53.385
180. Bakbergen Mirmanov 1:56.457 0:32.601 0:32.172 0:51.684
181. Bakbergen Mirmanov 1:56.727 0:33.168 0:32.163 0:51.396
182. Bakbergen Mirmanov 1:56.364 0:32.538 0:32.157 0:51.669
183. Bakbergen Mirmanov 1:55.881 0:32.478 0:31.959 0:51.444
184. Bakbergen Mirmanov 1:55.650 0:32.223 0:32.058 0:51.369
4 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 1:54.348 184
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 13:55.296 12:27.897 0:33.249 0:54.150
2. Igor Tchoursinov 1:57.444 0:32.994 0:32.190 0:52.260
3. Igor Tchoursinov 1:57.108 0:32.616 0:32.223 0:52.269
4. Igor Tchoursinov 1:55.860 0:32.346 0:32.013 0:51.501
5. Igor Tchoursinov 1:55.803 0:32.328 0:32.349 0:51.126
6. Igor Tchoursinov 1:57.528 0:33.333 0:32.349 0:51.846
7. Igor Tchoursinov 1:56.787 0:32.319 0:32.760 0:51.708
8. Igor Tchoursinov 1:54.921 0:31.782 0:32.073 0:51.066
9. Igor Tchoursinov 1:55.524 0:32.163 0:32.328 0:51.033
10. Igor Tchoursinov 1:55.509 0:32.004 0:32.256 0:51.249
11. Igor Tchoursinov 1:55.677 0:32.052 0:32.295 0:51.330
12. Igor Tchoursinov 1:55.797 0:32.136 0:32.403 0:51.258
13. Igor Tchoursinov 1:55.449 0:32.043 0:32.217 0:51.189
14. Igor Tchoursinov 1:55.572 0:32.079 0:32.436 0:51.057
15. Igor Tchoursinov 1:55.230 0:32.061 0:32.082 0:51.087
16. Igor Tchoursinov 1:55.857 0:32.025 0:32.058 0:51.774
17. Igor Tchoursinov 1:55.482 0:32.106 0:32.214 0:51.162
18. Igor Tchoursinov 1:55.416 0:32.262 0:32.316 0:50.838
19. Igor Tchoursinov 1:55.788 0:31.860 0:32.532 0:51.396
20. Igor Tchoursinov 1:55.875 0:32.205 0:32.316 0:51.354
21. Igor Tchoursinov 1:56.790 0:33.450 0:32.340 0:51.000
22. Igor Tchoursinov 1:55.413 0:32.037 0:32.169 0:51.207
23. Igor Tchoursinov 1:56.430 0:32.316 0:32.433 0:51.681
24. Igor Tchoursinov 1:55.830 0:32.289 0:32.175 0:51.366
25. Igor Tchoursinov 1:55.743 0:32.205 0:32.271 0:51.267
26. Igor Tchoursinov 1:55.839 0:31.998 0:32.457 0:51.384
27. Igor Tchoursinov 1:55.902 0:32.256 0:32.322 0:51.324
28. Igor Tchoursinov 1:55.776 0:32.124 0:32.274 0:51.378
29. Igor Tchoursinov 1:55.986 0:32.145 0:32.343 0:51.498
30. Igor Tchoursinov 1:56.439 0:32.232 0:32.136 0:52.071
31. Igor Tchoursinov 1:55.854 0:32.259 0:32.370 0:51.225
32. Igor Tchoursinov 1:56.076 0:32.352 0:32.187 0:51.537
33. Igor Tchoursinov 1:55.902 0:32.157 0:32.043 0:51.702
34. Igor Tchoursinov 2:04.986 0:32.295 0:32.118 1:00.573
35. Alexander Samoylov 2:52.524 1:27.840 0:32.697 0:51.987
36. Alexander Samoylov 1:57.426 0:33.927 0:32.292 0:51.207
37. Alexander Samoylov 1:55.518 0:32.208 0:32.238 0:51.072
38. Alexander Samoylov 1:55.563 0:32.151 0:32.361 0:51.051
39. Alexander Samoylov 1:55.434 0:32.121 0:32.292 0:51.021
40. Alexander Samoylov 1:55.665 0:32.283 0:32.274 0:51.108
41. Alexander Samoylov 1:56.073 0:32.406 0:32.436 0:51.231
42. Alexander Samoylov 1:55.788 0:32.343 0:32.358 0:51.087
43. Alexander Samoylov 1:55.650 0:32.271 0:32.268 0:51.111
44. Alexander Samoylov 1:56.007 0:32.349 0:32.388 0:51.270
45. Alexander Samoylov 1:56.367 0:32.364 0:32.589 0:51.414
46. Alexander Samoylov 1:56.133 0:32.232 0:32.571 0:51.330
47. Alexander Samoylov 1:56.238 0:32.187 0:32.610 0:51.441
48. Alexander Samoylov 1:55.965 0:32.241 0:32.403 0:51.321
49. Alexander Samoylov 1:56.172 0:32.526 0:32.391 0:51.255
50. Alexander Samoylov 1:56.049 0:32.586 0:32.121 0:51.342
51. Alexander Samoylov 1:55.872 0:32.202 0:32.292 0:51.378
52. Alexander Samoylov 1:55.830 0:32.193 0:32.229 0:51.408
53. Alexander Samoylov 1:56.523 0:32.433 0:32.061 0:52.029
54. Alexander Samoylov 1:56.481 0:32.319 0:32.790 0:51.372
55. Alexander Samoylov 1:56.442 0:32.220 0:32.844 0:51.378
56. Alexander Samoylov 1:56.595 0:32.658 0:32.439 0:51.498
57. Alexander Samoylov 1:55.851 0:32.313 0:32.412 0:51.126
58. Alexander Samoylov 1:56.259 0:32.349 0:32.577 0:51.333
59. Alexander Samoylov 1:56.205 0:32.256 0:32.541 0:51.408
60. Alexander Samoylov 1:56.796 0:32.292 0:32.562 0:51.942
61. Alexander Samoylov 1:56.589 0:32.205 0:32.820 0:51.564
62. Alexander Samoylov 1:57.168 0:32.502 0:32.529 0:52.137
63. Alexander Samoylov 1:56.577 0:32.385 0:32.427 0:51.765
64. Alexander Samoylov 1:56.283 0:32.217 0:32.511 0:51.555
65. Alexander Samoylov 1:56.886 0:32.487 0:32.562 0:51.837
66. Alexander Samoylov 1:56.658 0:32.346 0:32.631 0:51.681
67. Alexander Samoylov 1:56.670 0:32.253 0:32.682 0:51.735
68. Alexander Samoylov 1:57.123 0:32.325 0:32.733 0:52.065
69. Alexander Samoylov 2:06.396 0:32.616 0:32.508 1:01.272
70. Igor Tchoursinov 2:52.788 1:28.803 0:32.862 0:51.123
71. Igor Tchoursinov 1:55.362 0:32.088 0:32.337 0:50.937
72. Igor Tchoursinov 1:55.521 0:31.869 0:32.058 0:51.594
73. Igor Tchoursinov 1:55.257 0:32.058 0:32.181 0:51.018
74. Igor Tchoursinov 1:55.023 0:31.830 0:32.211 0:50.982
75. Igor Tchoursinov 1:54.891 0:31.743 0:32.223 0:50.925
76. Igor Tchoursinov 1:55.125 0:31.950 0:32.223 0:50.952
77. Igor Tchoursinov 1:55.392 0:31.836 0:32.430 0:51.126
78. Igor Tchoursinov 1:55.053 0:31.779 0:32.004 0:51.270
79. Igor Tchoursinov 1:55.368 0:32.181 0:32.085 0:51.102
80. Igor Tchoursinov 1:55.635 0:32.097 0:32.277 0:51.261
81. Igor Tchoursinov 1:55.704 0:32.055 0:32.178 0:51.471
82. Igor Tchoursinov 1:55.842 0:32.142 0:32.208 0:51.492
83. Igor Tchoursinov 1:55.203 0:31.899 0:32.196 0:51.108
84. Igor Tchoursinov 1:55.626 0:32.178 0:32.265 0:51.183
85. Igor Tchoursinov 1:55.725 0:32.289 0:32.163 0:51.273
86. Igor Tchoursinov 1:54.921 0:31.806 0:31.896 0:51.219
87. Igor Tchoursinov 1:55.674 0:32.175 0:32.079 0:51.420
88. Igor Tchoursinov 1:55.737 0:32.289 0:32.268 0:51.180
89. Igor Tchoursinov 1:55.569 0:32.157 0:32.166 0:51.246
90. Igor Tchoursinov 1:55.647 0:32.229 0:32.058 0:51.360
91. Igor Tchoursinov 1:55.542 0:32.091 0:32.112 0:51.339
92. Igor Tchoursinov 1:55.782 0:32.232 0:32.133 0:51.417
93. Igor Tchoursinov 1:55.554 0:32.178 0:32.124 0:51.252
94. Igor Tchoursinov 1:55.248 0:32.013 0:31.989 0:51.246
95. Igor Tchoursinov 1:55.671 0:32.379 0:32.013 0:51.279
96. Igor Tchoursinov 1:55.545 0:32.214 0:32.106 0:51.225
97. Igor Tchoursinov 1:56.109 0:32.235 0:32.034 0:51.840
98. Igor Tchoursinov 1:56.337 0:32.691 0:32.154 0:51.492
99. Igor Tchoursinov 1:55.731 0:32.487 0:31.923 0:51.321
100. Igor Tchoursinov 1:55.845 0:32.298 0:32.127 0:51.420
101. Igor Tchoursinov 1:55.845 0:32.322 0:31.962 0:51.561
102. Igor Tchoursinov 1:56.289 0:32.325 0:32.160 0:51.804
103. Igor Tchoursinov 1:55.926 0:32.184 0:32.319 0:51.423
104. Igor Tchoursinov 2:04.821 0:32.337 0:32.160 1:00.324
105. Alexander Samoylov 3:08.295 1:34.428 0:32.241 1:01.626
106. Alexander Samoylov 2:49.938 1:26.112 0:32.574 0:51.252
107. Alexander Samoylov 1:55.305 0:32.412 0:32.046 0:50.847
108. Alexander Samoylov 1:55.275 0:32.151 0:32.181 0:50.943
109. Alexander Samoylov 1:55.293 0:32.160 0:32.181 0:50.952
110. Alexander Samoylov 1:55.299 0:32.061 0:32.061 0:51.177
111. Alexander Samoylov 1:54.723 0:31.992 0:31.989 0:50.742
112. Alexander Samoylov 1:55.017 0:32.208 0:32.085 0:50.724
113. Alexander Samoylov 1:54.987 0:32.154 0:31.968 0:50.865
114. Alexander Samoylov 1:55.203 0:32.151 0:32.100 0:50.952
115. Alexander Samoylov 1:55.116 0:32.088 0:32.259 0:50.769
116. Alexander Samoylov 1:54.912 0:31.908 0:32.103 0:50.901
117. Alexander Samoylov 1:55.140 0:32.190 0:32.163 0:50.787
118. Alexander Samoylov 1:55.596 0:31.917 0:32.163 0:51.516
119. Alexander Samoylov 1:56.058 0:32.295 0:32.175 0:51.588
120. Alexander Samoylov 1:55.731 0:32.286 0:32.256 0:51.189
121. Alexander Samoylov 1:55.602 0:32.145 0:32.172 0:51.285
122. Alexander Samoylov 1:55.278 0:32.091 0:32.193 0:50.994
123. Alexander Samoylov 1:55.485 0:32.100 0:32.295 0:51.090
124. Alexander Samoylov 1:55.821 0:32.172 0:32.277 0:51.372
125. Alexander Samoylov 1:56.187 0:32.394 0:32.103 0:51.690
126. Alexander Samoylov 1:56.145 0:32.316 0:32.187 0:51.642
127. Alexander Samoylov 1:55.908 0:32.259 0:32.181 0:51.468
128. Alexander Samoylov 1:56.250 0:32.319 0:32.628 0:51.303
129. Alexander Samoylov 1:55.956 0:32.310 0:32.193 0:51.453
130. Alexander Samoylov 1:55.974 0:32.262 0:32.358 0:51.354
131. Alexander Samoylov 1:55.848 0:31.959 0:32.562 0:51.327
132. Alexander Samoylov 1:56.163 0:32.217 0:32.283 0:51.663
133. Alexander Samoylov 1:56.424 0:32.271 0:32.418 0:51.735
134. Alexander Samoylov 1:56.265 0:32.496 0:32.307 0:51.462
135. Alexander Samoylov 2:05.832 0:32.361 0:32.370 1:01.101
136. Igor Tchoursinov 2:52.011 1:27.693 0:32.427 0:51.891
137. Igor Tchoursinov 1:55.281 0:32.085 0:31.989 0:51.207
138. Igor Tchoursinov 1:55.005 0:31.950 0:32.130 0:50.925
139. Igor Tchoursinov 1:55.560 0:32.382 0:32.364 0:50.814
140. Igor Tchoursinov 1:54.627 0:32.064 0:31.836 0:50.727
141. Igor Tchoursinov 1:54.348 0:31.875 0:31.890 0:50.583
142. Igor Tchoursinov 1:54.444 0:31.944 0:31.851 0:50.649
143. Igor Tchoursinov 1:54.609 0:31.794 0:31.923 0:50.892
144. Igor Tchoursinov 1:54.942 0:31.881 0:31.953 0:51.108
145. Igor Tchoursinov 1:54.750 0:31.950 0:31.896 0:50.904
146. Igor Tchoursinov 1:55.038 0:31.875 0:31.932 0:51.231
147. Igor Tchoursinov 1:54.795 0:31.890 0:31.959 0:50.946
148. Igor Tchoursinov 1:54.993 0:31.698 0:32.313 0:50.982
149. Igor Tchoursinov 1:55.083 0:31.869 0:32.184 0:51.030
150. Igor Tchoursinov 1:55.026 0:31.869 0:32.136 0:51.021
151. Igor Tchoursinov 1:55.206 0:32.004 0:32.127 0:51.075
152. Igor Tchoursinov 1:55.092 0:31.890 0:32.076 0:51.126
153. Igor Tchoursinov 1:55.500 0:32.478 0:32.034 0:50.988
154. Igor Tchoursinov 1:54.807 0:31.920 0:31.995 0:50.892
155. Igor Tchoursinov 1:54.972 0:31.824 0:32.109 0:51.039
156. Igor Tchoursinov 1:55.431 0:31.986 0:32.085 0:51.360
157. Igor Tchoursinov 1:55.026 0:31.788 0:32.031 0:51.207
158. Igor Tchoursinov 1:54.987 0:31.908 0:32.058 0:51.021
159. Igor Tchoursinov 1:55.875 0:31.959 0:32.193 0:51.723
160. Igor Tchoursinov 1:55.593 0:32.100 0:32.091 0:51.402
161. Igor Tchoursinov 1:55.587 0:32.352 0:32.001 0:51.234
162. Igor Tchoursinov 1:56.034 0:32.136 0:32.097 0:51.801
163. Igor Tchoursinov 2:04.869 0:32.169 0:32.226 1:00.474
164. Alexander Samoylov 2:51.642 1:28.254 0:32.313 0:51.075
165. Alexander Samoylov 1:55.506 0:32.229 0:32.298 0:50.979
166. Alexander Samoylov 1:54.825 0:31.965 0:32.049 0:50.811
167. Alexander Samoylov 1:54.909 0:31.929 0:32.190 0:50.790
168. Alexander Samoylov 1:54.504 0:31.557 0:32.184 0:50.763
169. Alexander Samoylov 1:54.516 0:31.617 0:32.196 0:50.703
170. Alexander Samoylov 1:54.849 0:31.827 0:32.040 0:50.982
171. Alexander Samoylov 1:54.603 0:31.767 0:31.980 0:50.856
172. Alexander Samoylov 1:54.522 0:31.644 0:32.148 0:50.730
173. Alexander Samoylov 1:54.720 0:31.887 0:32.061 0:50.772
174. Alexander Samoylov 1:55.620 0:32.163 0:32.529 0:50.928
175. Alexander Samoylov 1:54.585 0:31.917 0:31.746 0:50.922
176. Alexander Samoylov 1:54.513 0:31.620 0:32.178 0:50.715
177. Alexander Samoylov 1:54.993 0:31.692 0:32.139 0:51.162
178. Alexander Samoylov 1:55.299 0:31.698 0:32.196 0:51.405
179. Alexander Samoylov 1:54.990 0:31.875 0:32.031 0:51.084
180. Alexander Samoylov 1:55.266 0:31.893 0:32.223 0:51.150
181. Alexander Samoylov 1:55.350 0:31.845 0:31.950 0:51.555
182. Alexander Samoylov 1:55.515 0:32.034 0:32.292 0:51.189
183. Alexander Samoylov 1:55.188 0:32.136 0:32.040 0:51.012
184. Alexander Samoylov 1:55.155 0:31.716 0:32.283 0:51.156
5 Daniel Tylyk / Pavel Kovalev / Bentley Continental GT3 gt3 +1 laps 1:54.486 184
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Kovalev 12:37.221 11:10.023 0:33.894 0:53.304
2. Pavel Kovalev 1:57.768 0:33.480 0:32.700 0:51.588
3. Pavel Kovalev 1:59.604 0:35.310 0:33.225 0:51.069
4. Pavel Kovalev 1:56.616 0:32.385 0:32.391 0:51.840
5. Pavel Kovalev 1:56.232 0:32.454 0:32.469 0:51.309
6. Pavel Kovalev 1:58.095 0:32.973 0:32.832 0:52.290
7. Pavel Kovalev 1:56.742 0:32.139 0:32.505 0:52.098
8. Pavel Kovalev 1:55.911 0:32.040 0:32.616 0:51.255
9. Pavel Kovalev 1:56.025 0:32.340 0:32.523 0:51.162
10. Pavel Kovalev 1:56.718 0:32.034 0:32.778 0:51.906
11. Pavel Kovalev 1:56.193 0:32.025 0:32.640 0:51.528
12. Pavel Kovalev 1:55.419 0:31.878 0:32.604 0:50.937
13. Pavel Kovalev 1:56.898 0:32.466 0:32.832 0:51.600
14. Pavel Kovalev 1:55.914 0:32.178 0:32.601 0:51.135
15. Pavel Kovalev 1:56.172 0:32.121 0:32.760 0:51.291
16. Pavel Kovalev 1:56.991 0:32.124 0:32.793 0:52.074
17. Pavel Kovalev 1:56.670 0:32.229 0:32.730 0:51.711
18. Pavel Kovalev 1:56.070 0:32.190 0:32.658 0:51.222
19. Pavel Kovalev 1:56.082 0:32.073 0:32.463 0:51.546
20. Pavel Kovalev 1:56.502 0:32.379 0:32.550 0:51.573
21. Pavel Kovalev 1:57.372 0:33.123 0:32.583 0:51.666
22. Pavel Kovalev 1:56.472 0:32.082 0:32.913 0:51.477
23. Pavel Kovalev 1:56.889 0:32.331 0:32.718 0:51.840
24. Pavel Kovalev 1:56.793 0:32.538 0:32.997 0:51.258
25. Pavel Kovalev 2:56.187 0:32.310 0:32.628 1:51.249
26. Pavel Kovalev 2:16.083 0:51.357 0:32.892 0:51.834
27. Pavel Kovalev 1:57.180 0:32.127 0:33.198 0:51.855
28. Pavel Kovalev 1:57.768 0:32.229 0:32.187 0:53.352
29. Pavel Kovalev 1:58.077 0:32.127 0:32.781 0:53.169
30. Pavel Kovalev 1:56.769 0:32.613 0:32.634 0:51.522
31. Pavel Kovalev 1:55.632 0:31.896 0:32.556 0:51.180
32. Pavel Kovalev 1:55.506 0:31.827 0:32.469 0:51.210
33. Pavel Kovalev 1:55.974 0:32.145 0:32.775 0:51.054
34. Pavel Kovalev 1:56.160 0:32.088 0:32.943 0:51.129
35. Pavel Kovalev 1:55.785 0:31.899 0:32.637 0:51.249
36. Pavel Kovalev 1:56.568 0:32.172 0:32.622 0:51.774
37. Pavel Kovalev 1:56.130 0:32.259 0:32.604 0:51.267
38. Pavel Kovalev 1:57.882 0:32.679 0:33.549 0:51.654
39. Pavel Kovalev 1:56.205 0:32.172 0:32.505 0:51.528
40. Pavel Kovalev 1:56.691 0:32.331 0:32.682 0:51.678
41. Pavel Kovalev 1:57.855 0:32.178 0:32.874 0:52.803
42. Pavel Kovalev 1:56.487 0:32.280 0:32.676 0:51.531
43. Pavel Kovalev 1:56.163 0:32.196 0:32.643 0:51.324
44. Pavel Kovalev 1:56.316 0:32.406 0:32.592 0:51.318
45. Pavel Kovalev 1:56.430 0:32.319 0:32.742 0:51.369
46. Pavel Kovalev 1:56.358 0:32.208 0:32.421 0:51.729
47. Pavel Kovalev 1:56.724 0:32.238 0:32.646 0:51.840
48. Pavel Kovalev 1:56.220 0:32.289 0:32.493 0:51.438
49. Pavel Kovalev 1:56.460 0:32.526 0:32.640 0:51.294
50. Pavel Kovalev 1:56.199 0:32.232 0:32.631 0:51.336
51. Pavel Kovalev 1:56.316 0:32.190 0:32.631 0:51.495
52. Pavel Kovalev 1:56.529 0:32.250 0:32.637 0:51.642
53. Pavel Kovalev 1:56.868 0:32.526 0:32.580 0:51.762
54. Daniel Tylyk 2:47.331 0:32.316 0:32.478 1:42.537
55. Daniel Tylyk 2:14.799 0:50.760 0:32.859 0:51.180
56. Daniel Tylyk 1:55.212 0:31.725 0:32.700 0:50.787
57. Daniel Tylyk 1:55.107 0:31.533 0:32.796 0:50.778
58. Daniel Tylyk 1:55.152 0:31.743 0:32.664 0:50.745
59. Daniel Tylyk 1:55.689 0:31.761 0:32.760 0:51.168
60. Daniel Tylyk 1:55.266 0:31.716 0:32.880 0:50.670
61. Daniel Tylyk 1:55.395 0:31.800 0:32.550 0:51.045
62. Daniel Tylyk 1:56.103 0:32.037 0:32.850 0:51.216
63. Daniel Tylyk 1:55.338 0:31.848 0:32.613 0:50.877
64. Daniel Tylyk 1:55.014 0:31.611 0:32.670 0:50.733
65. Daniel Tylyk 1:55.335 0:31.722 0:32.742 0:50.871
66. Daniel Tylyk 1:55.725 0:31.791 0:32.589 0:51.345
67. Daniel Tylyk 2:00.789 0:31.785 0:32.676 0:56.328
68. Daniel Tylyk 1:56.877 0:32.046 0:32.403 0:52.428
69. Daniel Tylyk 1:56.805 0:32.715 0:33.015 0:51.075
70. Daniel Tylyk 1:55.860 0:31.983 0:32.754 0:51.123
71. Daniel Tylyk 1:55.707 0:31.869 0:32.763 0:51.075
72. Daniel Tylyk 1:55.866 0:32.016 0:32.673 0:51.177
73. Daniel Tylyk 1:55.962 0:32.040 0:32.625 0:51.297
74. Daniel Tylyk 1:55.974 0:31.887 0:32.721 0:51.366
75. Daniel Tylyk 1:55.881 0:31.863 0:32.781 0:51.237
76. Daniel Tylyk 1:55.890 0:32.019 0:32.634 0:51.237
77. Daniel Tylyk 1:55.821 0:31.776 0:32.751 0:51.294
78. Daniel Tylyk 1:55.779 0:31.788 0:32.667 0:51.324
79. Daniel Tylyk 1:55.461 0:31.872 0:32.598 0:50.991
80. Daniel Tylyk 1:55.743 0:31.947 0:32.706 0:51.090
81. Daniel Tylyk 1:55.788 0:31.995 0:32.571 0:51.222
82. Daniel Tylyk 1:55.869 0:32.067 0:32.706 0:51.096
83. Daniel Tylyk 1:55.974 0:31.914 0:32.679 0:51.381
84. Daniel Tylyk 1:55.929 0:32.064 0:32.574 0:51.291
85. Daniel Tylyk 1:56.307 0:31.944 0:32.799 0:51.564
86. Daniel Tylyk 1:56.175 0:32.046 0:32.697 0:51.432
87. Daniel Tylyk 1:56.172 0:32.169 0:32.595 0:51.408
88. Daniel Tylyk 1:56.334 0:32.076 0:32.583 0:51.675
89. Pavel Kovalev 2:46.983 0:32.193 0:32.544 1:42.246
90. Pavel Kovalev 2:15.900 0:51.591 0:32.709 0:51.600
91. Pavel Kovalev 1:55.872 0:32.316 0:32.433 0:51.123
92. Pavel Kovalev 1:55.254 0:32.133 0:32.298 0:50.823
93. Pavel Kovalev 1:55.923 0:32.751 0:32.514 0:50.658
94. Pavel Kovalev 1:56.004 0:32.277 0:32.397 0:51.330
95. Pavel Kovalev 1:55.419 0:32.046 0:32.454 0:50.919
96. Pavel Kovalev 1:55.821 0:32.157 0:32.358 0:51.306
97. Pavel Kovalev 1:55.545 0:32.121 0:32.343 0:51.081
98. Pavel Kovalev 1:56.166 0:32.481 0:32.412 0:51.273
99. Pavel Kovalev 1:55.515 0:32.031 0:32.340 0:51.144
100. Pavel Kovalev 1:55.341 0:32.169 0:32.307 0:50.865
101. Pavel Kovalev 1:56.289 0:32.367 0:32.379 0:51.543
102. Pavel Kovalev 1:56.277 0:31.923 0:32.955 0:51.399
103. Pavel Kovalev 1:55.323 0:32.085 0:32.388 0:50.850
104. Pavel Kovalev 1:55.623 0:32.274 0:32.397 0:50.952
105. Pavel Kovalev 1:56.391 0:32.142 0:32.511 0:51.738
106. Pavel Kovalev 1:56.019 0:32.370 0:32.430 0:51.219
107. Pavel Kovalev 1:56.235 0:32.337 0:32.334 0:51.564
108. Pavel Kovalev 1:56.580 0:32.217 0:32.616 0:51.747
109. Pavel Kovalev 1:56.535 0:32.052 0:32.631 0:51.852
110. Pavel Kovalev 1:56.622 0:32.736 0:32.445 0:51.441
111. Pavel Kovalev 1:55.674 0:32.130 0:32.394 0:51.150
112. Pavel Kovalev 1:55.878 0:32.325 0:32.415 0:51.138
113. Pavel Kovalev 1:55.971 0:32.316 0:32.406 0:51.249
114. Pavel Kovalev 1:55.992 0:32.577 0:32.259 0:51.156
115. Pavel Kovalev 1:55.959 0:32.274 0:32.409 0:51.276
116. Pavel Kovalev 1:56.292 0:32.226 0:32.625 0:51.441
117. Pavel Kovalev 1:56.463 0:32.235 0:32.400 0:51.828
118. Daniel Tylyk 2:44.817 0:32.286 0:32.469 1:40.062
119. Daniel Tylyk 2:25.560 1:00.543 0:32.610 0:52.407
120. Daniel Tylyk 1:55.296 0:31.737 0:32.523 0:51.036
121. Daniel Tylyk 1:55.686 0:31.920 0:32.226 0:51.540
122. Daniel Tylyk 1:57.921 0:31.926 0:32.538 0:53.457
123. Daniel Tylyk 1:55.542 0:31.803 0:32.235 0:51.504
124. Daniel Tylyk 1:55.638 0:32.151 0:32.346 0:51.141
125. Daniel Tylyk 1:55.269 0:31.722 0:32.667 0:50.880
126. Daniel Tylyk 1:55.227 0:31.974 0:32.436 0:50.817
127. Daniel Tylyk 1:55.137 0:31.704 0:32.535 0:50.898
128. Daniel Tylyk 1:55.371 0:31.692 0:32.559 0:51.120
129. Daniel Tylyk 1:55.119 0:31.869 0:32.439 0:50.811
130. Daniel Tylyk 1:55.038 0:31.638 0:32.649 0:50.751
131. Daniel Tylyk 1:55.407 0:31.722 0:32.490 0:51.195
132. Daniel Tylyk 1:55.278 0:31.797 0:32.520 0:50.961
133. Daniel Tylyk 1:55.566 0:31.914 0:32.484 0:51.168
134. Daniel Tylyk 1:55.188 0:31.773 0:32.478 0:50.937
135. Daniel Tylyk 1:55.197 0:31.875 0:32.499 0:50.823
136. Daniel Tylyk 1:55.260 0:31.872 0:32.571 0:50.817
137. Daniel Tylyk 1:55.194 0:31.815 0:32.388 0:50.991
138. Daniel Tylyk 1:55.266 0:31.833 0:32.517 0:50.916
139. Daniel Tylyk 1:55.215 0:31.836 0:32.478 0:50.901
140. Daniel Tylyk 1:55.527 0:31.869 0:32.454 0:51.204
141. Daniel Tylyk 1:55.329 0:31.800 0:32.535 0:50.994
142. Daniel Tylyk 1:55.431 0:31.851 0:32.514 0:51.066
143. Daniel Tylyk 1:55.575 0:31.854 0:32.529 0:51.192
144. Daniel Tylyk 1:55.239 0:31.749 0:32.433 0:51.057
145. Daniel Tylyk 1:55.821 0:32.082 0:32.511 0:51.228
146. Daniel Tylyk 1:55.635 0:31.950 0:32.556 0:51.129
147. Daniel Tylyk 1:55.530 0:31.890 0:32.472 0:51.168
148. Daniel Tylyk 1:55.671 0:31.905 0:32.580 0:51.186
149. Daniel Tylyk 1:55.521 0:31.962 0:32.514 0:51.045
150. Daniel Tylyk 1:55.368 0:31.962 0:32.352 0:51.054
151. Daniel Tylyk 1:56.631 0:32.487 0:32.697 0:51.447
152. Daniel Tylyk 1:55.896 0:32.094 0:32.460 0:51.342
153. Daniel Tylyk 1:56.007 0:31.971 0:32.640 0:51.396
154. Daniel Tylyk 2:44.523 0:32.013 0:32.661 1:39.849
155. Daniel Tylyk 2:15.762 0:50.892 0:33.216 0:51.654
156. Daniel Tylyk 1:55.830 0:32.271 0:32.568 0:50.991
157. Daniel Tylyk 1:54.945 0:31.767 0:32.520 0:50.658
158. Daniel Tylyk 1:54.486 0:31.671 0:32.253 0:50.562
159. Daniel Tylyk 1:54.603 0:31.569 0:32.292 0:50.742
160. Daniel Tylyk 1:54.774 0:31.761 0:32.406 0:50.607
161. Daniel Tylyk 1:54.906 0:31.683 0:32.502 0:50.721
162. Daniel Tylyk 1:54.909 0:31.770 0:32.556 0:50.583
163. Daniel Tylyk 1:55.131 0:31.710 0:32.430 0:50.991
164. Daniel Tylyk 1:55.719 0:31.764 0:32.655 0:51.300
165. Daniel Tylyk 1:55.002 0:31.755 0:32.529 0:50.718
166. Daniel Tylyk 1:55.200 0:31.728 0:32.649 0:50.823
167. Daniel Tylyk 1:55.134 0:31.671 0:32.493 0:50.970
168. Daniel Tylyk 1:55.143 0:31.923 0:32.502 0:50.718
169. Daniel Tylyk 1:55.305 0:31.887 0:32.640 0:50.778
170. Daniel Tylyk 1:55.683 0:31.887 0:32.871 0:50.925
171. Daniel Tylyk 1:55.665 0:32.139 0:32.475 0:51.051
172. Daniel Tylyk 1:55.785 0:31.959 0:32.682 0:51.144
173. Daniel Tylyk 1:56.214 0:32.550 0:32.727 0:50.937
174. Daniel Tylyk 1:55.515 0:31.953 0:32.577 0:50.985
175. Daniel Tylyk 1:55.800 0:32.088 0:32.511 0:51.201
176. Daniel Tylyk 1:56.205 0:32.319 0:32.571 0:51.315
177. Daniel Tylyk 1:56.196 0:32.175 0:32.577 0:51.444
178. Daniel Tylyk 1:56.205 0:32.247 0:32.628 0:51.330
179. Daniel Tylyk 1:55.722 0:32.217 0:32.430 0:51.075
180. Daniel Tylyk 1:55.668 0:31.899 0:32.628 0:51.141
181. Daniel Tylyk 1:55.719 0:32.064 0:32.619 0:51.036
182. Daniel Tylyk 1:55.980 0:32.019 0:32.562 0:51.399
183. Daniel Tylyk 1:55.875 0:32.007 0:32.694 0:51.174
184. Daniel Tylyk 1:56.064 0:32.082 0:32.511 0:51.471
6 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +2 laps 1:54.948 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 12:55.470 11:29.655 0:33.090 0:52.725
2. Konstantin Volkov 1:57.825 0:32.646 0:32.133 0:53.046
3. Konstantin Volkov 1:56.151 0:32.574 0:32.364 0:51.213
4. Konstantin Volkov 1:56.127 0:32.769 0:32.328 0:51.030
5. Konstantin Volkov 1:55.509 0:32.205 0:32.271 0:51.033
6. Konstantin Volkov 1:55.026 0:32.061 0:32.328 0:50.637
7. Konstantin Volkov 1:55.314 0:31.899 0:32.295 0:51.120
8. Konstantin Volkov 1:55.659 0:32.178 0:32.349 0:51.132
9. Konstantin Volkov 1:55.341 0:31.995 0:32.400 0:50.946
10. Konstantin Volkov 1:55.179 0:32.037 0:32.157 0:50.985
11. Konstantin Volkov 1:56.097 0:31.944 0:32.163 0:51.990
12. Konstantin Volkov 1:56.727 0:32.418 0:32.154 0:52.155
13. Konstantin Volkov 1:55.509 0:31.953 0:32.445 0:51.111
14. Konstantin Volkov 1:55.428 0:32.229 0:32.154 0:51.045
15. Konstantin Volkov 1:55.512 0:32.103 0:32.340 0:51.069
16. Konstantin Volkov 1:56.205 0:32.031 0:32.313 0:51.861
17. Konstantin Volkov 1:55.743 0:32.121 0:32.358 0:51.264
18. Konstantin Volkov 1:55.566 0:32.040 0:32.406 0:51.120
19. Konstantin Volkov 1:56.175 0:32.157 0:32.220 0:51.798
20. Konstantin Volkov 1:55.833 0:32.013 0:32.250 0:51.570
21. Konstantin Volkov 1:55.692 0:32.250 0:32.151 0:51.291
22. Konstantin Volkov 1:56.013 0:32.130 0:32.547 0:51.336
23. Konstantin Volkov 1:55.935 0:32.202 0:32.442 0:51.291
24. Konstantin Volkov 1:55.902 0:32.238 0:32.310 0:51.354
25. Konstantin Volkov 1:56.169 0:32.052 0:32.472 0:51.645
26. Konstantin Volkov 1:56.988 0:32.418 0:32.145 0:52.425
27. Konstantin Volkov 1:56.343 0:32.445 0:32.391 0:51.507
28. Konstantin Volkov 1:56.541 0:32.298 0:32.586 0:51.657
29. Konstantin Volkov 1:56.043 0:32.286 0:32.418 0:51.339
30. Konstantin Volkov 1:56.211 0:32.202 0:32.277 0:51.732
31. Konstantin Volkov 1:56.820 0:32.661 0:32.436 0:51.723
32. Konstantin Volkov 1:56.211 0:32.316 0:32.451 0:51.444
33. Konstantin Volkov 1:56.196 0:32.328 0:32.337 0:51.531
34. Konstantin Volkov 2:06.651 0:32.442 0:32.565 1:01.644
35. Dmitry Polyakov 2:56.724 1:31.230 0:32.886 0:52.608
36. Dmitry Polyakov 1:56.703 0:32.373 0:32.784 0:51.546
37. Dmitry Polyakov 1:56.631 0:32.067 0:32.643 0:51.921
38. Dmitry Polyakov 1:55.536 0:32.091 0:32.382 0:51.063
39. Dmitry Polyakov 1:56.193 0:32.448 0:32.277 0:51.468
40. Dmitry Polyakov 1:56.415 0:32.265 0:32.445 0:51.705
41. Dmitry Polyakov 1:55.692 0:32.253 0:32.286 0:51.153
42. Dmitry Polyakov 1:56.973 0:32.202 0:32.457 0:52.314
43. Dmitry Polyakov 1:56.304 0:32.304 0:32.496 0:51.504
44. Dmitry Polyakov 1:56.955 0:32.394 0:32.463 0:52.098
45. Dmitry Polyakov 1:56.856 0:32.340 0:32.691 0:51.825
46. Dmitry Polyakov 1:56.310 0:32.235 0:32.328 0:51.747
47. Dmitry Polyakov 1:56.868 0:32.715 0:32.340 0:51.813
48. Dmitry Polyakov 1:56.823 0:32.304 0:33.054 0:51.465
49. Dmitry Polyakov 1:56.361 0:32.445 0:32.598 0:51.318
50. Dmitry Polyakov 1:56.604 0:32.484 0:32.451 0:51.669
51. Dmitry Polyakov 1:56.478 0:32.403 0:32.307 0:51.768
52. Dmitry Polyakov 1:58.188 0:32.205 0:33.075 0:52.908
53. Dmitry Polyakov 1:57.213 0:32.346 0:32.766 0:52.101
54. Dmitry Polyakov 1:56.838 0:32.328 0:32.361 0:52.149
55. Dmitry Polyakov 1:56.514 0:32.388 0:32.475 0:51.651
56. Dmitry Polyakov 1:56.448 0:32.295 0:32.472 0:51.681
57. Dmitry Polyakov 1:56.958 0:32.376 0:32.790 0:51.792
58. Dmitry Polyakov 1:56.469 0:32.151 0:32.481 0:51.837
59. Dmitry Polyakov 1:56.787 0:32.463 0:32.502 0:51.822
60. Dmitry Polyakov 1:57.135 0:32.244 0:32.730 0:52.161
61. Dmitry Polyakov 1:56.523 0:32.118 0:32.682 0:51.723
62. Dmitry Polyakov 1:56.418 0:32.301 0:32.562 0:51.555
63. Dmitry Polyakov 1:57.000 0:32.409 0:32.646 0:51.945
64. Dmitry Polyakov 1:58.026 0:32.310 0:33.360 0:52.356
65. Dmitry Polyakov 1:58.236 0:32.397 0:33.243 0:52.596
66. Dmitry Polyakov 1:56.709 0:32.310 0:32.628 0:51.771
67. Dmitry Polyakov 2:07.875 0:32.604 0:32.715 1:02.556
68. Dmitry Polyakov 2:52.593 1:28.044 0:32.844 0:51.705
69. Dmitry Polyakov 1:56.403 0:32.328 0:32.730 0:51.345
70. Dmitry Polyakov 1:57.081 0:32.598 0:32.604 0:51.879
71. Dmitry Polyakov 1:57.210 0:32.454 0:32.556 0:52.200
72. Dmitry Polyakov 1:56.823 0:32.445 0:32.295 0:52.083
73. Dmitry Polyakov 1:56.142 0:32.331 0:32.415 0:51.396
74. Dmitry Polyakov 1:56.181 0:32.430 0:32.232 0:51.519
75. Dmitry Polyakov 1:56.928 0:32.277 0:32.289 0:52.362
76. Dmitry Polyakov 1:55.983 0:32.391 0:32.175 0:51.417
77. Dmitry Polyakov 1:56.181 0:32.367 0:32.232 0:51.582
78. Dmitry Polyakov 1:56.163 0:32.352 0:32.391 0:51.420
79. Dmitry Polyakov 1:56.550 0:32.445 0:32.211 0:51.894
80. Dmitry Polyakov 1:58.314 0:32.208 0:32.178 0:53.928
81. Dmitry Polyakov 1:56.370 0:31.974 0:32.373 0:52.023
82. Dmitry Polyakov 1:56.766 0:32.370 0:32.616 0:51.780
83. Dmitry Polyakov 1:56.109 0:32.298 0:32.514 0:51.297
84. Dmitry Polyakov 1:57.252 0:32.454 0:32.568 0:52.230
85. Dmitry Polyakov 1:58.026 0:33.174 0:32.811 0:52.041
86. Dmitry Polyakov 1:57.087 0:32.577 0:32.565 0:51.945
87. Dmitry Polyakov 1:56.928 0:32.652 0:32.364 0:51.912
88. Dmitry Polyakov 1:56.625 0:32.382 0:32.241 0:52.002
89. Dmitry Polyakov 1:56.421 0:32.298 0:32.205 0:51.918
90. Dmitry Polyakov 1:56.106 0:32.430 0:32.085 0:51.591
91. Dmitry Polyakov 1:56.676 0:32.460 0:32.343 0:51.873
92. Dmitry Polyakov 1:56.856 0:32.358 0:32.589 0:51.909
93. Dmitry Polyakov 1:56.520 0:32.397 0:32.406 0:51.717
94. Dmitry Polyakov 1:56.868 0:32.484 0:32.412 0:51.972
95. Dmitry Polyakov 1:57.210 0:32.340 0:32.283 0:52.587
96. Dmitry Polyakov 1:56.766 0:32.466 0:32.250 0:52.050
97. Dmitry Polyakov 1:57.540 0:32.124 0:32.883 0:52.533
98. Dmitry Polyakov 1:56.421 0:32.313 0:32.121 0:51.987
99. Dmitry Polyakov 1:56.796 0:32.331 0:32.298 0:52.167
100. Dmitry Polyakov 2:06.711 0:32.481 0:32.613 1:01.617
101. Konstantin Volkov 2:53.769 1:30.384 0:32.319 0:51.066
102. Konstantin Volkov 1:55.308 0:32.196 0:32.151 0:50.961
103. Konstantin Volkov 1:55.365 0:32.151 0:32.127 0:51.087
104. Konstantin Volkov 1:55.578 0:32.160 0:32.181 0:51.237
105. Konstantin Volkov 1:55.449 0:32.235 0:32.250 0:50.964
106. Konstantin Volkov 1:55.416 0:32.292 0:32.067 0:51.057
107. Konstantin Volkov 1:55.500 0:32.421 0:32.016 0:51.063
108. Konstantin Volkov 1:56.376 0:32.247 0:31.953 0:52.176
109. Konstantin Volkov 1:56.463 0:32.205 0:32.628 0:51.630
110. Konstantin Volkov 1:55.326 0:32.673 0:31.800 0:50.853
111. Konstantin Volkov 1:54.987 0:32.154 0:32.124 0:50.709
112. Konstantin Volkov 1:55.371 0:32.205 0:32.139 0:51.027
113. Konstantin Volkov 1:54.975 0:32.016 0:32.055 0:50.904
114. Konstantin Volkov 1:55.770 0:32.013 0:32.334 0:51.423
115. Konstantin Volkov 1:55.518 0:32.082 0:32.067 0:51.369
116. Konstantin Volkov 1:55.836 0:32.460 0:32.088 0:51.288
117. Konstantin Volkov 1:56.214 0:32.319 0:32.178 0:51.717
118. Konstantin Volkov 1:56.379 0:32.415 0:31.884 0:52.080
119. Konstantin Volkov 1:55.911 0:32.265 0:32.265 0:51.381
120. Konstantin Volkov 1:55.689 0:32.376 0:32.043 0:51.270
121. Konstantin Volkov 1:56.019 0:32.406 0:32.004 0:51.609
122. Konstantin Volkov 1:55.707 0:32.469 0:31.995 0:51.243
123. Konstantin Volkov 1:55.890 0:32.292 0:32.085 0:51.513
124. Konstantin Volkov 1:56.022 0:32.328 0:32.163 0:51.531
125. Konstantin Volkov 1:56.067 0:32.382 0:32.097 0:51.588
126. Konstantin Volkov 1:56.205 0:32.271 0:32.202 0:51.732
127. Konstantin Volkov 1:55.986 0:32.553 0:32.187 0:51.246
128. Konstantin Volkov 1:55.743 0:32.148 0:32.163 0:51.432
129. Konstantin Volkov 1:55.821 0:32.421 0:32.226 0:51.174
130. Konstantin Volkov 1:55.800 0:32.217 0:32.097 0:51.486
131. Konstantin Volkov 2:05.736 0:32.310 0:32.193 1:01.233
132. Dmitry Polyakov 2:53.394 1:28.791 0:32.403 0:52.200
133. Dmitry Polyakov 1:55.812 0:32.091 0:32.055 0:51.666
134. Dmitry Polyakov 1:56.037 0:32.091 0:31.983 0:51.963
135. Dmitry Polyakov 1:57.303 0:32.418 0:32.286 0:52.599
136. Dmitry Polyakov 1:56.004 0:32.298 0:32.286 0:51.420
137. Dmitry Polyakov 1:56.226 0:31.980 0:32.538 0:51.708
138. Dmitry Polyakov 1:58.548 0:32.382 0:33.636 0:52.530
139. Dmitry Polyakov 1:56.769 0:32.166 0:33.186 0:51.417
140. Dmitry Polyakov 1:57.507 0:33.051 0:31.980 0:52.476
141. Dmitry Polyakov 1:56.580 0:32.697 0:32.451 0:51.432
142. Dmitry Polyakov 1:56.112 0:32.118 0:32.601 0:51.393
143. Dmitry Polyakov 1:55.599 0:31.887 0:32.283 0:51.429
144. Dmitry Polyakov 1:56.367 0:32.559 0:32.580 0:51.228
145. Dmitry Polyakov 1:55.881 0:32.334 0:32.121 0:51.426
146. Dmitry Polyakov 1:56.169 0:32.226 0:32.418 0:51.525
147. Dmitry Polyakov 1:56.166 0:32.565 0:32.322 0:51.279
148. Dmitry Polyakov 1:55.965 0:32.187 0:32.166 0:51.612
149. Dmitry Polyakov 1:55.992 0:32.418 0:32.154 0:51.420
150. Dmitry Polyakov 1:56.307 0:32.451 0:32.394 0:51.462
151. Dmitry Polyakov 1:56.790 0:32.340 0:32.106 0:52.344
152. Dmitry Polyakov 1:55.860 0:32.385 0:32.184 0:51.291
153. Dmitry Polyakov 1:56.166 0:32.373 0:32.295 0:51.498
154. Dmitry Polyakov 1:55.962 0:32.145 0:32.256 0:51.561
155. Dmitry Polyakov 1:56.226 0:32.211 0:32.469 0:51.546
156. Dmitry Polyakov 1:57.108 0:32.046 0:33.558 0:51.504
157. Dmitry Polyakov 1:55.995 0:32.205 0:32.379 0:51.411
158. Dmitry Polyakov 2:05.757 0:32.421 0:32.133 1:01.203
159. Konstantin Volkov 3:00.300 1:27.201 0:32.133 1:00.966
160. Konstantin Volkov 2:09.861 0:32.985 0:33.240 1:03.636
161. Konstantin Volkov 2:45.162 1:21.033 0:32.592 0:51.537
162. Konstantin Volkov 1:55.521 0:32.436 0:32.034 0:51.051
163. Konstantin Volkov 1:54.948 0:32.031 0:32.091 0:50.826
164. Konstantin Volkov 1:55.080 0:32.109 0:32.025 0:50.946
165. Konstantin Volkov 1:55.443 0:32.301 0:31.941 0:51.201
166. Konstantin Volkov 1:55.050 0:32.232 0:32.019 0:50.799
167. Konstantin Volkov 1:55.593 0:32.082 0:32.268 0:51.243
168. Konstantin Volkov 1:56.163 0:32.205 0:31.920 0:52.038
169. Konstantin Volkov 1:55.479 0:31.992 0:32.352 0:51.135
170. Konstantin Volkov 1:55.452 0:32.058 0:32.331 0:51.063
171. Konstantin Volkov 1:56.181 0:32.325 0:32.127 0:51.729
172. Konstantin Volkov 1:55.257 0:32.286 0:32.037 0:50.934
173. Konstantin Volkov 1:55.332 0:32.253 0:32.076 0:51.003
174. Konstantin Volkov 1:55.674 0:32.367 0:32.286 0:51.021
175. Konstantin Volkov 1:55.791 0:32.286 0:32.076 0:51.429
176. Konstantin Volkov 1:55.890 0:32.469 0:32.049 0:51.372
177. Konstantin Volkov 1:56.079 0:32.316 0:32.088 0:51.675
178. Konstantin Volkov 1:55.824 0:32.475 0:32.073 0:51.276
179. Konstantin Volkov 1:55.752 0:32.421 0:32.031 0:51.300
180. Konstantin Volkov 1:56.142 0:32.325 0:32.133 0:51.684
181. Konstantin Volkov 1:56.343 0:32.421 0:32.109 0:51.813
182. Konstantin Volkov 1:56.292 0:32.625 0:32.115 0:51.552
183. Konstantin Volkov 1:58.149 0:32.769 0:32.145 0:53.235
7 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Bentley Continental GT3 gt3 +2 laps 1:55.116 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 12:06.849 10:39.294 0:34.815 0:52.740
2. Maksim Morozov 1:57.228 0:32.805 0:32.304 0:52.119
3. Maksim Morozov 1:57.123 0:32.901 0:32.634 0:51.588
4. Maksim Morozov 1:56.436 0:32.424 0:32.376 0:51.636
5. Maksim Morozov 1:56.763 0:32.187 0:32.823 0:51.753
6. Maksim Morozov 1:57.951 0:33.075 0:32.811 0:52.065
7. Maksim Morozov 1:56.130 0:32.082 0:32.673 0:51.375
8. Maksim Morozov 1:55.755 0:32.106 0:32.532 0:51.117
9. Maksim Morozov 1:55.914 0:32.331 0:32.436 0:51.147
10. Maksim Morozov 1:57.984 0:32.193 0:32.622 0:53.169
11. Maksim Morozov 1:56.376 0:32.364 0:32.469 0:51.543
12. Maksim Morozov 1:55.887 0:32.079 0:32.643 0:51.165
13. Maksim Morozov 1:56.499 0:32.115 0:32.442 0:51.942
14. Maksim Morozov 1:56.148 0:32.247 0:32.604 0:51.297
15. Maksim Morozov 1:56.001 0:32.070 0:32.538 0:51.393
16. Maksim Morozov 1:57.120 0:32.112 0:32.451 0:52.557
17. Maksim Morozov 1:56.703 0:32.088 0:32.466 0:52.149
18. Maksim Morozov 1:56.070 0:32.115 0:32.736 0:51.219
19. Maksim Morozov 1:56.292 0:32.013 0:32.670 0:51.609
20. Maksim Morozov 1:56.571 0:32.220 0:32.817 0:51.534
21. Maksim Morozov 1:56.973 0:32.703 0:32.436 0:51.834
22. Maksim Morozov 1:56.562 0:32.280 0:32.580 0:51.702
23. Maksim Morozov 1:56.817 0:32.187 0:32.742 0:51.888
24. Maksim Morozov 1:57.624 0:32.727 0:33.324 0:51.573
25. Maksim Morozov 1:58.017 0:32.019 0:32.730 0:53.268
26. Maksim Morozov 1:56.901 0:32.253 0:33.036 0:51.612
27. Maksim Morozov 1:57.099 0:32.511 0:32.922 0:51.666
28. Maksim Morozov 1:57.000 0:32.241 0:33.084 0:51.675
29. Maksim Morozov 1:56.820 0:32.361 0:32.808 0:51.651
30. Maksim Morozov 1:56.700 0:32.319 0:32.829 0:51.552
31. Maksim Morozov 1:57.009 0:32.289 0:32.811 0:51.909
32. Maksim Morozov 1:56.904 0:32.373 0:32.829 0:51.702
33. Maksim Morozov 1:57.057 0:32.355 0:32.913 0:51.789
34. Maksim Morozov 1:57.081 0:32.223 0:33.060 0:51.798
35. Maksim Morozov 2:07.044 0:32.328 0:32.928 1:01.788
36. Stanislav Repakov 2:56.697 1:31.401 0:32.478 0:52.818
37. Stanislav Repakov 1:57.426 0:32.760 0:32.595 0:52.071
38. Stanislav Repakov 1:59.202 0:33.432 0:33.492 0:52.278
39. Stanislav Repakov 1:55.917 0:32.259 0:32.208 0:51.450
40. Stanislav Repakov 1:56.691 0:32.379 0:32.307 0:52.005
41. Stanislav Repakov 1:56.640 0:32.352 0:32.298 0:51.990
42. Stanislav Repakov 1:56.760 0:32.016 0:32.733 0:52.011
43. Stanislav Repakov 1:56.283 0:31.926 0:32.712 0:51.645
44. Stanislav Repakov 1:56.148 0:32.163 0:32.610 0:51.375
45. Stanislav Repakov 1:56.328 0:32.157 0:32.685 0:51.486
46. Stanislav Repakov 1:56.502 0:32.355 0:32.652 0:51.495
47. Stanislav Repakov 1:56.439 0:32.058 0:32.664 0:51.717
48. Stanislav Repakov 1:55.974 0:32.112 0:32.514 0:51.348
49. Stanislav Repakov 1:56.238 0:32.190 0:32.553 0:51.495
50. Stanislav Repakov 1:56.481 0:32.076 0:32.757 0:51.648
51. Stanislav Repakov 1:56.394 0:32.205 0:32.634 0:51.555
52. Stanislav Repakov 1:56.277 0:32.154 0:32.580 0:51.543
53. Stanislav Repakov 1:57.384 0:32.775 0:32.772 0:51.837
54. Stanislav Repakov 1:57.546 0:32.472 0:32.211 0:52.863
55. Stanislav Repakov 1:57.234 0:32.766 0:32.319 0:52.149
56. Stanislav Repakov 1:56.985 0:32.538 0:32.901 0:51.546
57. Stanislav Repakov 1:56.310 0:32.229 0:32.610 0:51.471
58. Stanislav Repakov 1:56.805 0:32.253 0:32.286 0:52.266
59. Stanislav Repakov 1:56.793 0:32.550 0:32.460 0:51.783
60. Stanislav Repakov 1:57.030 0:32.394 0:32.538 0:52.098
61. Stanislav Repakov 1:57.132 0:32.631 0:32.343 0:52.158
62. Stanislav Repakov 1:57.369 0:32.646 0:32.319 0:52.404
63. Stanislav Repakov 1:57.432 0:32.556 0:32.400 0:52.476
64. Stanislav Repakov 1:57.039 0:32.379 0:32.580 0:52.080
65. Stanislav Repakov 1:57.120 0:32.538 0:32.562 0:52.020
66. Stanislav Repakov 1:58.200 0:32.391 0:32.856 0:52.953
67. Stanislav Repakov 2:07.866 0:32.595 0:33.057 1:02.214
68. Maksim Morozov 2:53.592 1:28.095 0:32.877 0:52.620
69. Maksim Morozov 1:55.995 0:32.421 0:32.514 0:51.060
70. Maksim Morozov 1:55.992 0:31.749 0:33.093 0:51.150
71. Maksim Morozov 1:56.025 0:32.547 0:32.439 0:51.039
72. Maksim Morozov 1:55.677 0:32.100 0:32.463 0:51.114
73. Maksim Morozov 1:56.019 0:32.298 0:32.478 0:51.243
74. Maksim Morozov 1:55.641 0:31.866 0:32.550 0:51.225
75. Maksim Morozov 1:55.740 0:32.034 0:32.535 0:51.171
76. Maksim Morozov 1:56.682 0:32.070 0:32.508 0:52.104
77. Maksim Morozov 1:56.178 0:32.133 0:32.403 0:51.642
78. Maksim Morozov 1:56.511 0:32.265 0:32.535 0:51.711
79. Maksim Morozov 1:56.898 0:32.238 0:32.619 0:52.041
80. Maksim Morozov 1:57.024 0:32.226 0:32.622 0:52.176
81. Maksim Morozov 1:56.088 0:32.148 0:32.547 0:51.393
82. Maksim Morozov 1:56.205 0:32.019 0:32.631 0:51.555
83. Maksim Morozov 1:57.510 0:33.402 0:32.715 0:51.393
84. Maksim Morozov 1:56.409 0:32.094 0:32.754 0:51.561
85. Maksim Morozov 1:56.625 0:32.226 0:32.493 0:51.906
86. Maksim Morozov 1:57.510 0:33.006 0:32.589 0:51.915
87. Maksim Morozov 1:56.517 0:32.292 0:32.604 0:51.621
88. Maksim Morozov 1:56.601 0:32.178 0:32.646 0:51.777
89. Maksim Morozov 1:56.979 0:32.238 0:32.754 0:51.987
90. Maksim Morozov 1:57.141 0:32.220 0:32.955 0:51.966
91. Maksim Morozov 1:56.901 0:32.148 0:32.703 0:52.050
92. Maksim Morozov 1:57.177 0:32.388 0:32.829 0:51.960
93. Maksim Morozov 1:57.006 0:32.373 0:32.730 0:51.903
94. Maksim Morozov 2:06.615 0:32.160 0:32.814 1:01.641
95. Stanislav Repakov 2:54.780 1:30.909 0:32.475 0:51.396
96. Stanislav Repakov 1:56.391 0:32.694 0:32.409 0:51.288
97. Stanislav Repakov 1:55.770 0:32.367 0:32.385 0:51.018
98. Stanislav Repakov 2:05.352 0:32.319 0:32.322 1:00.711
99. Stanislav Repakov 2:15.870 0:51.966 0:32.448 0:51.456
100. Stanislav Repakov 1:55.482 0:32.229 0:32.106 0:51.147
101. Stanislav Repakov 1:56.358 0:32.262 0:32.034 0:52.062
102. Stanislav Repakov 1:56.199 0:32.424 0:32.304 0:51.471
103. Stanislav Repakov 1:55.812 0:32.475 0:32.223 0:51.114
104. Stanislav Repakov 1:55.812 0:32.433 0:32.142 0:51.237
105. Stanislav Repakov 1:55.716 0:32.355 0:32.178 0:51.183
106. Stanislav Repakov 1:56.013 0:32.436 0:32.295 0:51.282
107. Stanislav Repakov 1:56.415 0:32.307 0:32.406 0:51.702
108. Stanislav Repakov 1:56.256 0:32.196 0:32.340 0:51.720
109. Stanislav Repakov 1:56.493 0:32.523 0:32.217 0:51.753
110. Stanislav Repakov 1:56.412 0:32.334 0:32.211 0:51.867
111. Stanislav Repakov 1:56.364 0:32.376 0:32.418 0:51.570
112. Stanislav Repakov 1:56.157 0:32.433 0:32.244 0:51.480
113. Stanislav Repakov 1:56.172 0:32.367 0:32.436 0:51.369
114. Stanislav Repakov 1:56.124 0:32.328 0:32.316 0:51.480
115. Stanislav Repakov 1:56.112 0:32.349 0:32.316 0:51.447
116. Stanislav Repakov 1:56.784 0:32.325 0:32.190 0:52.269
117. Stanislav Repakov 1:57.114 0:32.334 0:32.667 0:52.113
118. Stanislav Repakov 1:56.667 0:32.559 0:32.439 0:51.669
119. Stanislav Repakov 1:57.141 0:32.793 0:32.520 0:51.828
120. Stanislav Repakov 1:56.628 0:32.616 0:32.346 0:51.666
121. Stanislav Repakov 1:56.556 0:32.394 0:32.484 0:51.678
122. Stanislav Repakov 1:56.733 0:32.613 0:32.313 0:51.807
123. Stanislav Repakov 2:06.963 0:32.904 0:32.808 1:01.251
124. Maksim Morozov 2:51.939 1:27.399 0:32.742 0:51.798
125. Maksim Morozov 1:56.130 0:32.043 0:32.910 0:51.177
126. Maksim Morozov 1:55.668 0:32.187 0:32.475 0:51.006
127. Maksim Morozov 1:55.116 0:31.854 0:32.418 0:50.844
128. Maksim Morozov 1:55.386 0:31.980 0:32.364 0:51.042
129. Maksim Morozov 1:55.407 0:32.025 0:32.262 0:51.120
130. Maksim Morozov 1:56.433 0:31.803 0:32.457 0:52.173
131. Maksim Morozov 1:55.737 0:32.340 0:32.361 0:51.036
132. Maksim Morozov 1:55.893 0:32.448 0:32.370 0:51.075
133. Maksim Morozov 1:55.497 0:32.169 0:32.244 0:51.084
134. Maksim Morozov 1:56.703 0:32.058 0:32.376 0:52.269
135. Maksim Morozov 1:55.869 0:32.421 0:32.358 0:51.090
136. Maksim Morozov 1:55.713 0:32.472 0:32.244 0:50.997
137. Maksim Morozov 1:55.941 0:32.106 0:32.514 0:51.321
138. Maksim Morozov 1:56.109 0:32.043 0:32.727 0:51.339
139. Maksim Morozov 1:57.483 0:33.588 0:32.625 0:51.270
140. Maksim Morozov 1:55.941 0:32.058 0:32.550 0:51.333
141. Maksim Morozov 1:55.941 0:32.037 0:32.439 0:51.465
142. Maksim Morozov 1:56.148 0:32.169 0:32.541 0:51.438
143. Maksim Morozov 1:56.298 0:32.130 0:32.556 0:51.612
144. Maksim Morozov 1:56.217 0:32.193 0:32.460 0:51.564
145. Maksim Morozov 1:56.340 0:32.295 0:32.595 0:51.450
146. Maksim Morozov 1:56.391 0:32.175 0:32.541 0:51.675
147. Maksim Morozov 1:57.075 0:32.352 0:32.613 0:52.110
148. Maksim Morozov 1:56.721 0:32.331 0:32.631 0:51.759
149. Maksim Morozov 1:56.958 0:32.346 0:32.823 0:51.789
150. Maksim Morozov 1:57.090 0:32.448 0:32.565 0:52.077
151. Maksim Morozov 1:58.575 0:33.480 0:32.817 0:52.278
152. Maksim Morozov 1:56.718 0:32.043 0:32.727 0:51.948
153. Maksim Morozov 2:06.669 0:32.559 0:32.613 1:01.497
154. Stanislav Repakov 2:52.757 1:28.208 0:32.616 0:51.933
155. Stanislav Repakov 1:56.319 0:32.535 0:32.343 0:51.441
156. Stanislav Repakov 1:55.794 0:32.115 0:32.403 0:51.276
157. Stanislav Repakov 1:55.704 0:32.373 0:32.115 0:51.216
158. Stanislav Repakov 1:55.560 0:32.097 0:32.406 0:51.057
159. Stanislav Repakov 1:55.374 0:32.163 0:32.280 0:50.931
160. Stanislav Repakov 1:55.302 0:32.070 0:32.166 0:51.066
161. Stanislav Repakov 1:55.740 0:32.067 0:32.454 0:51.219
162. Stanislav Repakov 1:55.917 0:32.250 0:32.262 0:51.405
163. Stanislav Repakov 1:55.716 0:32.148 0:32.358 0:51.210
164. Stanislav Repakov 1:56.340 0:32.577 0:32.409 0:51.354
165. Stanislav Repakov 1:55.401 0:32.073 0:32.265 0:51.063
166. Stanislav Repakov 1:55.896 0:32.226 0:32.406 0:51.264
167. Stanislav Repakov 1:56.400 0:32.178 0:32.700 0:51.522
168. Stanislav Repakov 1:57.111 0:32.211 0:32.232 0:52.668
169. Stanislav Repakov 1:55.581 0:32.250 0:32.205 0:51.126
170. Stanislav Repakov 1:56.004 0:32.031 0:32.631 0:51.342
171. Stanislav Repakov 1:55.998 0:32.070 0:32.313 0:51.615
172. Stanislav Repakov 1:56.433 0:32.307 0:32.268 0:51.858
173. Stanislav Repakov 1:55.596 0:32.100 0:32.364 0:51.132
174. Stanislav Repakov 1:56.148 0:32.274 0:32.349 0:51.525
175. Stanislav Repakov 1:56.565 0:32.328 0:32.487 0:51.750
176. Stanislav Repakov 1:56.145 0:32.190 0:32.280 0:51.675
177. Stanislav Repakov 1:56.280 0:32.268 0:32.355 0:51.657
178. Stanislav Repakov 1:56.166 0:32.097 0:32.481 0:51.588
179. Stanislav Repakov 1:56.202 0:32.367 0:32.328 0:51.507
180. Stanislav Repakov 1:56.679 0:32.226 0:32.472 0:51.981
181. Stanislav Repakov 1:57.114 0:33.000 0:32.451 0:51.663
182. Stanislav Repakov 1:56.466 0:32.316 0:32.472 0:51.678
183. Stanislav Repakov 1:56.997 0:32.640 0:32.730 0:51.627
8 Artem Manisha / Konstantin Voronin / Nazarii Globa / McLaren 720S GT3 gt3 +2 laps 1:54.756 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Artem Manisha 13:34.269 12:10.194 0:32.814 0:51.261
2. Artem Manisha 1:56.037 0:32.109 0:32.472 0:51.456
3. Artem Manisha 1:55.431 0:32.136 0:32.391 0:50.904
4. Artem Manisha 1:55.536 0:31.866 0:32.667 0:51.003
5. Artem Manisha 1:55.200 0:31.878 0:32.502 0:50.820
6. Artem Manisha 1:55.278 0:31.815 0:32.505 0:50.958
7. Artem Manisha 1:55.128 0:31.962 0:32.370 0:50.796
8. Artem Manisha 1:55.374 0:31.986 0:32.553 0:50.835
9. Artem Manisha 1:55.773 0:32.082 0:32.646 0:51.045
10. Artem Manisha 1:55.638 0:31.809 0:32.652 0:51.177
11. Artem Manisha 1:56.124 0:32.226 0:32.562 0:51.336
12. Artem Manisha 1:56.235 0:32.100 0:32.559 0:51.576
13. Artem Manisha 1:55.818 0:32.223 0:32.508 0:51.087
14. Artem Manisha 1:55.653 0:32.001 0:32.604 0:51.048
15. Artem Manisha 1:55.755 0:32.040 0:32.553 0:51.162
16. Artem Manisha 1:55.977 0:31.992 0:32.586 0:51.399
17. Artem Manisha 1:55.851 0:31.896 0:32.661 0:51.294
18. Artem Manisha 1:57.516 0:31.995 0:32.715 0:52.806
19. Artem Manisha 1:56.376 0:32.151 0:32.814 0:51.411
20. Artem Manisha 1:57.066 0:32.163 0:32.847 0:52.056
21. Artem Manisha 1:56.238 0:32.079 0:32.685 0:51.474
22. Artem Manisha 1:56.415 0:32.214 0:32.691 0:51.510
23. Artem Manisha 1:56.748 0:32.394 0:32.775 0:51.579
24. Artem Manisha 1:56.682 0:32.382 0:32.721 0:51.579
25. Artem Manisha 1:56.808 0:32.376 0:32.715 0:51.717
26. Artem Manisha 1:58.359 0:32.445 0:32.685 0:53.229
27. Artem Manisha 1:57.867 0:33.090 0:32.676 0:52.101
28. Artem Manisha 1:56.337 0:32.295 0:32.454 0:51.588
29. Artem Manisha 1:56.916 0:32.256 0:32.826 0:51.834
30. Artem Manisha 2:06.657 0:32.184 0:32.901 1:01.572
31. Nazarii Globa 2:52.941 1:27.927 0:32.688 0:52.326
32. Nazarii Globa 1:57.435 0:32.952 0:32.559 0:51.924
33. Nazarii Globa 1:57.348 0:32.622 0:32.661 0:52.065
34. Nazarii Globa 1:56.949 0:32.625 0:32.514 0:51.810
35. Nazarii Globa 1:58.419 0:33.060 0:32.577 0:52.782
36. Nazarii Globa 1:58.416 0:33.015 0:32.637 0:52.764
37. Nazarii Globa 1:57.648 0:33.066 0:32.529 0:52.053
38. Nazarii Globa 1:56.847 0:32.811 0:32.457 0:51.579
39. Nazarii Globa 1:57.063 0:32.382 0:32.940 0:51.741
40. Nazarii Globa 1:56.721 0:32.244 0:32.862 0:51.615
41. Nazarii Globa 1:57.303 0:32.733 0:32.544 0:52.026
42. Nazarii Globa 1:56.820 0:32.442 0:32.403 0:51.975
43. Nazarii Globa 1:56.388 0:32.442 0:32.421 0:51.525
44. Nazarii Globa 1:57.165 0:32.271 0:32.700 0:52.194
45. Nazarii Globa 1:57.723 0:32.352 0:33.126 0:52.245
46. Nazarii Globa 1:57.471 0:32.379 0:32.760 0:52.332
47. Nazarii Globa 1:57.516 0:32.778 0:32.892 0:51.846
48. Nazarii Globa 1:57.294 0:32.340 0:32.589 0:52.365
49. Nazarii Globa 1:56.835 0:32.487 0:32.469 0:51.879
50. Nazarii Globa 1:57.270 0:32.712 0:32.646 0:51.912
51. Nazarii Globa 1:57.327 0:32.493 0:32.511 0:52.323
52. Nazarii Globa 1:57.216 0:32.406 0:32.562 0:52.248
53. Nazarii Globa 1:57.684 0:32.682 0:32.490 0:52.512
54. Nazarii Globa 1:57.237 0:32.508 0:32.595 0:52.134
55. Nazarii Globa 1:57.123 0:32.409 0:32.427 0:52.287
56. Nazarii Globa 1:57.360 0:32.610 0:32.397 0:52.353
57. Nazarii Globa 1:57.969 0:32.985 0:32.646 0:52.338
58. Nazarii Globa 1:58.032 0:32.820 0:32.289 0:52.923
59. Nazarii Globa 1:59.424 0:33.141 0:32.514 0:53.769
60. Nazarii Globa 2:06.780 0:32.934 0:32.424 1:01.422
61. Konstantin Voronin 2:54.492 1:29.802 0:32.652 0:52.038
62. Konstantin Voronin 1:57.990 0:32.883 0:33.270 0:51.837
63. Konstantin Voronin 1:56.721 0:33.000 0:32.310 0:51.411
64. Konstantin Voronin 1:56.082 0:32.610 0:32.403 0:51.069
65. Konstantin Voronin 1:56.142 0:32.418 0:32.325 0:51.399
66. Konstantin Voronin 1:55.950 0:32.349 0:32.442 0:51.159
67. Konstantin Voronin 1:56.004 0:32.574 0:32.361 0:51.069
68. Konstantin Voronin 1:57.096 0:32.202 0:32.238 0:52.656
69. Konstantin Voronin 1:57.816 0:33.075 0:33.780 0:50.961
70. Konstantin Voronin 1:56.364 0:32.352 0:32.529 0:51.483
71. Konstantin Voronin 1:55.725 0:32.067 0:32.379 0:51.279
72. Konstantin Voronin 1:56.970 0:33.030 0:32.487 0:51.453
73. Konstantin Voronin 1:57.168 0:32.715 0:32.679 0:51.774
74. Konstantin Voronin 1:56.460 0:32.547 0:32.274 0:51.639
75. Konstantin Voronin 1:56.907 0:32.874 0:32.475 0:51.558
76. Konstantin Voronin 1:57.486 0:33.009 0:32.394 0:52.083
77. Konstantin Voronin 1:57.357 0:32.304 0:32.415 0:52.638
78. Konstantin Voronin 1:57.135 0:32.514 0:32.277 0:52.344
79. Konstantin Voronin 1:56.469 0:32.709 0:32.205 0:51.555
80. Konstantin Voronin 1:57.561 0:33.291 0:32.619 0:51.651
81. Konstantin Voronin 1:56.802 0:32.622 0:32.532 0:51.648
82. Konstantin Voronin 1:58.257 0:32.562 0:32.361 0:53.334
83. Konstantin Voronin 1:57.249 0:32.409 0:32.472 0:52.368
84. Konstantin Voronin 1:58.350 0:32.628 0:32.679 0:53.043
85. Konstantin Voronin 1:57.585 0:32.727 0:32.637 0:52.221
86. Konstantin Voronin 2:07.245 0:32.928 0:32.583 1:01.734
87. Konstantin Voronin 1:58.455 0:32.940 0:32.745 0:52.770
88. Konstantin Voronin 1:59.367 0:32.565 0:32.952 0:53.850
89. Konstantin Voronin 2:08.601 0:33.426 0:33.339 1:01.836
90. Nazarii Globa 2:53.121 1:29.196 0:32.277 0:51.648
91. Nazarii Globa 1:56.406 0:32.358 0:32.226 0:51.822
92. Nazarii Globa 1:55.887 0:32.505 0:32.106 0:51.276
93. Nazarii Globa 1:57.411 0:32.751 0:32.373 0:52.287
94. Nazarii Globa 1:57.378 0:33.237 0:32.436 0:51.705
95. Nazarii Globa 1:56.814 0:32.763 0:32.358 0:51.693
96. Nazarii Globa 1:56.589 0:32.397 0:32.127 0:52.065
97. Nazarii Globa 1:56.499 0:32.499 0:32.208 0:51.792
98. Nazarii Globa 1:57.258 0:32.526 0:32.415 0:52.317
99. Nazarii Globa 1:55.992 0:32.274 0:32.127 0:51.591
100. Nazarii Globa 1:56.877 0:32.508 0:32.397 0:51.972
101. Nazarii Globa 1:57.654 0:32.382 0:32.685 0:52.587
102. Nazarii Globa 1:56.739 0:32.790 0:32.220 0:51.729
103. Nazarii Globa 1:56.835 0:33.048 0:32.289 0:51.498
104. Nazarii Globa 1:57.036 0:33.009 0:32.460 0:51.567
105. Nazarii Globa 1:56.835 0:32.667 0:32.139 0:52.029
106. Nazarii Globa 1:56.742 0:32.541 0:32.313 0:51.888
107. Nazarii Globa 1:56.694 0:32.601 0:32.304 0:51.789
108. Nazarii Globa 1:56.628 0:32.751 0:32.283 0:51.594
109. Nazarii Globa 1:57.078 0:32.724 0:32.556 0:51.798
110. Nazarii Globa 1:56.847 0:32.697 0:32.361 0:51.789
111. Nazarii Globa 1:57.042 0:33.063 0:32.283 0:51.696
112. Nazarii Globa 1:56.919 0:32.433 0:32.850 0:51.636
113. Nazarii Globa 1:56.718 0:32.631 0:32.463 0:51.624
114. Nazarii Globa 1:56.775 0:32.760 0:32.388 0:51.627
115. Nazarii Globa 1:57.237 0:32.799 0:32.445 0:51.993
116. Nazarii Globa 1:58.893 0:32.589 0:32.739 0:53.565
117. Nazarii Globa 1:56.916 0:32.772 0:32.349 0:51.795
118. Nazarii Globa 1:57.531 0:32.970 0:32.679 0:51.882
119. Nazarii Globa 1:57.555 0:32.967 0:32.265 0:52.323
120. Nazarii Globa 1:57.459 0:32.778 0:32.550 0:52.131
121. Nazarii Globa 2:07.095 0:32.829 0:32.364 1:01.902
122. Konstantin Voronin 2:52.275 1:27.780 0:32.484 0:52.011
123. Konstantin Voronin 1:56.172 0:32.493 0:32.085 0:51.594
124. Konstantin Voronin 1:55.911 0:32.535 0:32.145 0:51.231
125. Konstantin Voronin 1:55.224 0:32.319 0:31.989 0:50.916
126. Konstantin Voronin 1:55.038 0:31.926 0:32.094 0:51.018
127. Konstantin Voronin 1:55.554 0:31.959 0:32.496 0:51.099
128. Konstantin Voronin 1:55.002 0:31.995 0:32.202 0:50.805
129. Konstantin Voronin 1:55.224 0:32.019 0:32.247 0:50.958
130. Konstantin Voronin 1:55.548 0:31.983 0:31.812 0:51.753
131. Konstantin Voronin 1:55.359 0:32.025 0:32.073 0:51.261
132. Konstantin Voronin 1:55.539 0:31.986 0:32.346 0:51.207
133. Konstantin Voronin 1:55.941 0:32.088 0:32.139 0:51.714
134. Konstantin Voronin 1:57.186 0:32.283 0:32.721 0:52.182
135. Konstantin Voronin 1:56.913 0:33.519 0:32.460 0:50.934
136. Konstantin Voronin 1:55.824 0:31.896 0:32.322 0:51.606
137. Konstantin Voronin 1:55.728 0:32.058 0:32.484 0:51.186
138. Konstantin Voronin 1:55.620 0:32.196 0:32.046 0:51.378
139. Konstantin Voronin 1:56.049 0:32.520 0:32.304 0:51.225
140. Konstantin Voronin 1:55.425 0:32.154 0:32.130 0:51.141
141. Konstantin Voronin 1:56.382 0:32.196 0:32.349 0:51.837
142. Konstantin Voronin 1:56.160 0:32.241 0:32.502 0:51.417
143. Konstantin Voronin 1:56.169 0:32.376 0:32.322 0:51.471
144. Konstantin Voronin 1:56.712 0:32.787 0:32.292 0:51.633
145. Konstantin Voronin 1:56.121 0:32.502 0:32.289 0:51.330
146. Konstantin Voronin 1:56.199 0:32.307 0:32.676 0:51.216
147. Konstantin Voronin 1:56.388 0:32.436 0:32.220 0:51.732
148. Konstantin Voronin 1:56.445 0:32.472 0:32.262 0:51.711
149. Konstantin Voronin 2:06.456 0:32.763 0:32.559 1:01.134
150. Konstantin Voronin 2:25.833 0:51.855 0:32.433 1:01.545
151. Artem Manisha 2:49.818 1:26.139 0:32.520 0:51.159
152. Artem Manisha 1:55.080 0:31.911 0:32.400 0:50.769
153. Artem Manisha 1:54.876 0:31.755 0:32.358 0:50.763
154. Artem Manisha 1:54.915 0:31.863 0:32.277 0:50.775
155. Artem Manisha 1:54.756 0:31.983 0:32.160 0:50.613
156. Artem Manisha 1:55.350 0:31.758 0:32.130 0:51.462
157. Artem Manisha 1:55.173 0:31.782 0:32.274 0:51.117
158. Artem Manisha 1:55.242 0:31.875 0:32.322 0:51.045
159. Artem Manisha 1:54.792 0:31.905 0:32.220 0:50.667
160. Artem Manisha 1:55.458 0:31.938 0:32.196 0:51.324
161. Artem Manisha 1:55.515 0:32.166 0:32.280 0:51.069
162. Artem Manisha 1:55.587 0:31.989 0:32.307 0:51.291
163. Artem Manisha 1:55.440 0:32.040 0:32.325 0:51.075
164. Artem Manisha 1:55.272 0:32.115 0:32.292 0:50.865
165. Artem Manisha 1:55.548 0:32.004 0:32.373 0:51.171
166. Artem Manisha 1:55.506 0:32.106 0:32.340 0:51.060
167. Artem Manisha 1:55.899 0:32.091 0:32.457 0:51.351
168. Artem Manisha 1:55.404 0:31.983 0:32.382 0:51.039
169. Artem Manisha 1:56.217 0:32.466 0:32.430 0:51.321
170. Artem Manisha 1:55.638 0:32.181 0:32.370 0:51.087
171. Artem Manisha 1:55.572 0:32.172 0:32.352 0:51.048
172. Artem Manisha 1:55.737 0:32.115 0:32.319 0:51.303
173. Artem Manisha 1:56.436 0:32.643 0:32.217 0:51.576
174. Artem Manisha 1:56.043 0:32.283 0:32.313 0:51.447
175. Artem Manisha 1:55.428 0:31.818 0:32.502 0:51.108
176. Artem Manisha 1:55.614 0:31.905 0:32.460 0:51.249
177. Artem Manisha 1:56.211 0:32.340 0:32.418 0:51.453
178. Artem Manisha 1:56.403 0:32.232 0:32.439 0:51.732
179. Artem Manisha 1:56.508 0:32.541 0:32.472 0:51.495
180. Artem Manisha 1:56.292 0:32.112 0:32.553 0:51.627
181. Artem Manisha 1:56.268 0:32.598 0:32.316 0:51.354
182. Artem Manisha 1:55.989 0:32.358 0:32.463 0:51.168
183. Artem Manisha 1:56.346 0:32.307 0:32.334 0:51.705
9 Valeriy Kornilov / Andrei Rudey / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +2 laps 1:55.134 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 16:05.859 14:39.312 0:33.348 0:53.199
2. Valeriy Kornilov 1:58.017 0:32.475 0:32.256 0:53.286
3. Valeriy Kornilov 1:57.876 0:33.525 0:32.295 0:52.056
4. Valeriy Kornilov 1:55.638 0:31.986 0:32.310 0:51.342
5. Valeriy Kornilov 1:56.925 0:32.592 0:32.322 0:52.011
6. Valeriy Kornilov 2:13.866 0:34.395 0:32.073 1:07.398
7. Valeriy Kornilov 1:56.901 0:32.319 0:33.114 0:51.468
8. Valeriy Kornilov 1:56.586 0:32.862 0:32.568 0:51.156
9. Valeriy Kornilov 1:56.097 0:32.214 0:32.403 0:51.480
10. Valeriy Kornilov 1:56.013 0:32.283 0:32.424 0:51.306
11. Valeriy Kornilov 1:56.688 0:32.298 0:32.325 0:52.065
12. Valeriy Kornilov 1:56.148 0:31.962 0:32.583 0:51.603
13. Valeriy Kornilov 1:57.393 0:32.250 0:32.547 0:52.596
14. Valeriy Kornilov 1:55.929 0:32.295 0:32.421 0:51.213
15. Valeriy Kornilov 1:56.262 0:32.217 0:32.595 0:51.450
16. Valeriy Kornilov 1:56.094 0:32.115 0:32.496 0:51.483
17. Valeriy Kornilov 1:56.037 0:32.241 0:32.523 0:51.273
18. Valeriy Kornilov 1:56.058 0:32.142 0:32.616 0:51.300
19. Valeriy Kornilov 1:56.037 0:32.007 0:32.505 0:51.525
20. Valeriy Kornilov 1:56.649 0:32.001 0:32.718 0:51.930
21. Valeriy Kornilov 1:57.204 0:32.388 0:32.184 0:52.632
22. Valeriy Kornilov 1:56.712 0:32.505 0:32.499 0:51.708
23. Valeriy Kornilov 1:56.859 0:32.415 0:32.574 0:51.870
24. Valeriy Kornilov 1:56.385 0:31.914 0:32.562 0:51.909
25. Valeriy Kornilov 1:56.910 0:32.259 0:32.289 0:52.362
26. Valeriy Kornilov 1:56.676 0:31.998 0:32.721 0:51.957
27. Valeriy Kornilov 1:57.732 0:32.634 0:32.490 0:52.608
28. Valeriy Kornilov 1:56.844 0:32.295 0:32.601 0:51.948
29. Valeriy Kornilov 2:06.099 0:32.358 0:32.622 1:01.119
30. Andrei Rudey 2:53.340 1:28.941 0:32.685 0:51.714
31. Andrei Rudey 1:55.695 0:32.190 0:32.508 0:50.997
32. Andrei Rudey 1:55.728 0:31.959 0:32.397 0:51.372
33. Andrei Rudey 1:55.806 0:32.013 0:32.436 0:51.357
34. Andrei Rudey 1:55.614 0:31.947 0:32.538 0:51.129
35. Andrei Rudey 1:55.713 0:32.187 0:32.403 0:51.123
36. Andrei Rudey 1:56.259 0:32.379 0:32.277 0:51.603
37. Andrei Rudey 1:56.481 0:32.622 0:32.121 0:51.738
38. Andrei Rudey 1:57.180 0:32.943 0:32.784 0:51.453
39. Andrei Rudey 1:56.289 0:32.373 0:32.463 0:51.453
40. Andrei Rudey 1:55.803 0:32.130 0:32.388 0:51.285
41. Andrei Rudey 1:56.418 0:32.157 0:32.595 0:51.666
42. Andrei Rudey 1:56.037 0:32.031 0:32.454 0:51.552
43. Andrei Rudey 1:56.034 0:32.160 0:32.448 0:51.426
44. Andrei Rudey 1:56.421 0:32.319 0:32.568 0:51.534
45. Andrei Rudey 1:56.496 0:32.181 0:32.589 0:51.726
46. Andrei Rudey 1:56.337 0:31.998 0:32.598 0:51.741
47. Andrei Rudey 1:56.247 0:32.115 0:32.616 0:51.516
48. Andrei Rudey 1:56.358 0:32.151 0:32.532 0:51.675
49. Andrei Rudey 1:56.364 0:32.214 0:32.523 0:51.627
50. Andrei Rudey 1:56.610 0:31.992 0:32.667 0:51.951
51. Andrei Rudey 1:57.090 0:32.409 0:32.622 0:52.059
52. Andrei Rudey 1:57.252 0:32.526 0:32.418 0:52.308
53. Andrei Rudey 1:58.458 0:32.970 0:32.382 0:53.106
54. Andrei Rudey 1:56.754 0:32.556 0:32.469 0:51.729
55. Andrei Rudey 1:57.135 0:32.481 0:32.706 0:51.948
56. Andrei Rudey 1:56.916 0:32.484 0:32.595 0:51.837
57. Andrei Rudey 1:56.871 0:32.394 0:32.748 0:51.729
58. Andrei Rudey 1:57.333 0:32.568 0:32.853 0:51.912
59. Andrei Rudey 1:56.925 0:32.301 0:32.691 0:51.933
60. Andrei Rudey 1:57.045 0:32.379 0:32.700 0:51.966
61. Andrei Rudey 1:57.024 0:32.412 0:32.796 0:51.816
62. Andrei Rudey 1:57.456 0:32.475 0:32.658 0:52.323
63. Andrei Rudey 2:07.008 0:32.316 0:32.814 1:01.878
64. Valeriy Kornilov 3:02.862 1:38.379 0:32.604 0:51.879
65. Valeriy Kornilov 1:56.700 0:32.418 0:32.331 0:51.951
66. Valeriy Kornilov 1:56.334 0:32.172 0:32.448 0:51.714
67. Valeriy Kornilov 1:55.734 0:32.166 0:32.376 0:51.192
68. Valeriy Kornilov 1:56.433 0:32.337 0:32.490 0:51.606
69. Valeriy Kornilov 1:55.935 0:32.274 0:32.418 0:51.243
70. Valeriy Kornilov 1:55.674 0:32.166 0:32.286 0:51.222
71. Valeriy Kornilov 1:55.842 0:32.214 0:32.274 0:51.354
72. Valeriy Kornilov 1:56.748 0:32.208 0:32.523 0:52.017
73. Valeriy Kornilov 1:56.247 0:32.379 0:32.169 0:51.699
74. Valeriy Kornilov 1:57.696 0:32.625 0:32.157 0:52.914
75. Valeriy Kornilov 1:56.880 0:32.679 0:32.622 0:51.579
76. Valeriy Kornilov 1:55.869 0:32.154 0:32.442 0:51.273
77. Valeriy Kornilov 1:55.902 0:31.980 0:32.388 0:51.534
78. Valeriy Kornilov 1:56.592 0:32.169 0:32.379 0:52.044
79. Valeriy Kornilov 1:55.650 0:31.920 0:32.334 0:51.396
80. Valeriy Kornilov 1:56.223 0:32.157 0:32.325 0:51.741
81. Valeriy Kornilov 1:56.100 0:31.968 0:32.349 0:51.783
82. Valeriy Kornilov 1:56.094 0:32.226 0:32.226 0:51.642
83. Valeriy Kornilov 1:56.232 0:32.250 0:32.346 0:51.636
84. Valeriy Kornilov 1:55.803 0:32.043 0:32.367 0:51.393
85. Valeriy Kornilov 1:55.800 0:32.190 0:32.265 0:51.345
86. Valeriy Kornilov 2:04.263 0:32.421 0:32.031 0:59.811
87. Valeriy Kornilov 2:00.147 0:33.075 0:32.985 0:54.087
88. Valeriy Kornilov 1:57.930 0:32.760 0:32.274 0:52.896
89. Valeriy Kornilov 2:07.500 0:33.258 0:32.808 1:01.434
90. Andrei Rudey 3:39.192 2:14.475 0:32.625 0:52.092
91. Andrei Rudey 1:56.346 0:32.430 0:32.532 0:51.384
92. Andrei Rudey 1:56.073 0:32.418 0:32.322 0:51.333
93. Andrei Rudey 1:55.659 0:32.037 0:32.364 0:51.258
94. Andrei Rudey 1:55.557 0:31.902 0:32.352 0:51.303
95. Andrei Rudey 1:55.473 0:32.025 0:32.226 0:51.222
96. Andrei Rudey 1:55.914 0:32.058 0:32.439 0:51.417
97. Andrei Rudey 1:55.707 0:32.025 0:32.466 0:51.216
98. Andrei Rudey 1:55.722 0:31.800 0:32.484 0:51.438
99. Andrei Rudey 1:55.764 0:32.082 0:32.523 0:51.159
100. Andrei Rudey 1:56.271 0:31.989 0:32.562 0:51.720
101. Andrei Rudey 1:56.079 0:32.112 0:32.487 0:51.480
102. Andrei Rudey 1:56.133 0:32.016 0:32.496 0:51.621
103. Andrei Rudey 1:56.064 0:32.004 0:32.565 0:51.495
104. Andrei Rudey 1:56.178 0:32.124 0:32.679 0:51.375
105. Andrei Rudey 1:56.157 0:32.229 0:32.448 0:51.480
106. Andrei Rudey 1:56.655 0:32.262 0:32.466 0:51.927
107. Andrei Rudey 1:56.247 0:32.256 0:32.385 0:51.606
108. Andrei Rudey 1:56.460 0:32.133 0:32.430 0:51.897
109. Andrei Rudey 1:56.187 0:32.136 0:32.475 0:51.576
110. Andrei Rudey 1:57.210 0:32.235 0:32.442 0:52.533
111. Andrei Rudey 1:56.514 0:32.349 0:32.388 0:51.777
112. Andrei Rudey 1:56.406 0:32.310 0:32.487 0:51.609
113. Andrei Rudey 1:56.511 0:32.166 0:32.523 0:51.822
114. Andrei Rudey 1:56.451 0:32.430 0:32.466 0:51.555
115. Andrei Rudey 1:56.751 0:32.319 0:32.457 0:51.975
116. Andrei Rudey 1:57.609 0:32.499 0:32.511 0:52.599
117. Andrei Rudey 1:57.240 0:32.724 0:32.610 0:51.906
118. Andrei Rudey 1:56.700 0:32.349 0:32.565 0:51.786
119. Andrei Rudey 1:57.078 0:32.175 0:32.778 0:52.125
120. Andrei Rudey 1:56.706 0:32.454 0:32.541 0:51.711
121. Andrei Rudey 2:07.023 0:32.709 0:32.505 1:01.809
122. Andrei Rudey 2:53.373 1:29.598 0:32.280 0:51.495
123. Andrei Rudey 1:55.218 0:32.223 0:32.088 0:50.907
124. Andrei Rudey 1:55.164 0:31.899 0:32.184 0:51.081
125. Andrei Rudey 1:55.134 0:31.692 0:32.316 0:51.126
126. Andrei Rudey 1:55.134 0:31.911 0:32.208 0:51.015
127. Andrei Rudey 1:55.140 0:31.857 0:32.283 0:51.000
128. Andrei Rudey 1:55.614 0:31.962 0:32.676 0:50.976
129. Andrei Rudey 1:55.365 0:31.713 0:32.313 0:51.339
130. Andrei Rudey 1:55.383 0:31.923 0:32.313 0:51.147
131. Andrei Rudey 1:55.662 0:32.187 0:32.361 0:51.114
132. Andrei Rudey 1:55.887 0:32.229 0:32.301 0:51.357
133. Andrei Rudey 1:56.028 0:32.253 0:32.418 0:51.357
134. Andrei Rudey 1:56.424 0:31.884 0:32.346 0:52.194
135. Andrei Rudey 1:56.010 0:32.118 0:32.391 0:51.501
136. Andrei Rudey 1:55.533 0:32.166 0:32.229 0:51.138
137. Andrei Rudey 1:55.902 0:32.184 0:32.508 0:51.210
138. Andrei Rudey 1:55.779 0:32.100 0:32.364 0:51.315
139. Andrei Rudey 1:55.989 0:32.148 0:32.379 0:51.462
140. Andrei Rudey 1:55.764 0:32.103 0:32.370 0:51.291
141. Andrei Rudey 1:55.956 0:32.004 0:32.523 0:51.429
142. Andrei Rudey 1:55.782 0:32.043 0:32.127 0:51.612
143. Andrei Rudey 1:55.920 0:31.929 0:32.466 0:51.525
144. Andrei Rudey 1:56.448 0:32.424 0:32.562 0:51.462
145. Andrei Rudey 1:56.589 0:32.181 0:32.367 0:52.041
146. Andrei Rudey 1:56.640 0:32.298 0:32.526 0:51.816
147. Andrei Rudey 1:57.096 0:32.793 0:32.559 0:51.744
148. Andrei Rudey 1:57.090 0:32.868 0:32.391 0:51.831
149. Andrei Rudey 2:06.096 0:32.514 0:32.295 1:01.287
150. Valeriy Kornilov 2:52.624 1:28.231 0:32.586 0:51.807
151. Valeriy Kornilov 1:55.923 0:32.253 0:32.184 0:51.486
152. Valeriy Kornilov 1:55.788 0:32.259 0:32.133 0:51.396
153. Valeriy Kornilov 1:58.905 0:31.995 0:32.256 0:54.654
154. Valeriy Kornilov 1:56.139 0:32.439 0:32.274 0:51.426
155. Valeriy Kornilov 1:55.686 0:32.181 0:32.346 0:51.159
156. Valeriy Kornilov 1:55.617 0:32.079 0:32.235 0:51.303
157. Valeriy Kornilov 1:56.199 0:32.226 0:32.061 0:51.912
158. Valeriy Kornilov 1:55.965 0:32.166 0:32.355 0:51.444
159. Valeriy Kornilov 1:55.779 0:32.361 0:32.424 0:50.994
160. Valeriy Kornilov 1:55.833 0:32.370 0:32.280 0:51.183
161. Valeriy Kornilov 1:55.464 0:32.172 0:32.244 0:51.048
162. Valeriy Kornilov 1:55.815 0:32.019 0:32.385 0:51.411
163. Valeriy Kornilov 1:55.467 0:32.049 0:32.391 0:51.027
164. Valeriy Kornilov 1:56.292 0:32.130 0:32.403 0:51.759
165. Valeriy Kornilov 1:57.384 0:32.085 0:32.445 0:52.854
166. Valeriy Kornilov 1:56.151 0:32.331 0:32.367 0:51.453
167. Valeriy Kornilov 1:56.613 0:32.322 0:32.403 0:51.888
168. Valeriy Kornilov 1:56.364 0:32.010 0:32.619 0:51.735
169. Valeriy Kornilov 1:56.508 0:32.184 0:32.589 0:51.735
170. Valeriy Kornilov 1:56.745 0:32.046 0:32.445 0:52.254
171. Valeriy Kornilov 1:57.402 0:32.544 0:32.949 0:51.909
172. Valeriy Kornilov 1:56.403 0:32.097 0:32.466 0:51.840
173. Valeriy Kornilov 1:57.612 0:32.205 0:32.931 0:52.476
174. Valeriy Kornilov 1:57.846 0:32.808 0:32.394 0:52.644
175. Valeriy Kornilov 1:57.462 0:33.186 0:32.457 0:51.819
176. Valeriy Kornilov 1:56.787 0:32.274 0:32.421 0:52.092
177. Valeriy Kornilov 1:57.642 0:32.838 0:32.526 0:52.278
178. Valeriy Kornilov 1:57.228 0:32.244 0:32.481 0:52.503
179. Valeriy Kornilov 1:57.774 0:32.766 0:32.415 0:52.593
180. Valeriy Kornilov 1:58.875 0:32.943 0:32.418 0:53.514
181. Valeriy Kornilov 1:58.692 0:32.961 0:32.988 0:52.743
182. Valeriy Kornilov 1:57.813 0:32.922 0:32.535 0:52.356
183. Valeriy Kornilov 2:04.398 0:32.778 0:32.637 0:58.983
10 Pavel Fridland / Andrey Minenko / Daniil Karan / McLaren 720S GT3 gt3 +2 laps 1:54.648 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 12:21.387 10:57.843 0:32.508 0:51.036
2. Pavel Fridland 1:55.512 0:31.872 0:31.848 0:51.792
3. Pavel Fridland 1:55.080 0:32.190 0:32.229 0:50.661
4. Pavel Fridland 1:54.648 0:31.923 0:32.268 0:50.457
5. Pavel Fridland 1:54.771 0:31.788 0:32.250 0:50.733
6. Pavel Fridland 1:54.768 0:32.031 0:32.190 0:50.547
7. Pavel Fridland 1:55.488 0:31.965 0:32.400 0:51.123
8. Pavel Fridland 1:55.518 0:32.145 0:32.301 0:51.072
9. Pavel Fridland 1:55.170 0:32.262 0:32.229 0:50.679
10. Pavel Fridland 1:55.239 0:31.959 0:32.502 0:50.778
11. Pavel Fridland 1:55.497 0:32.256 0:32.355 0:50.886
12. Pavel Fridland 1:54.978 0:32.001 0:32.253 0:50.724
13. Pavel Fridland 1:56.088 0:32.502 0:32.499 0:51.087
14. Pavel Fridland 1:55.869 0:32.103 0:32.757 0:51.009
15. Pavel Fridland 1:55.620 0:31.983 0:32.490 0:51.147
16. Pavel Fridland 1:55.695 0:32.199 0:32.412 0:51.084
17. Pavel Fridland 1:55.278 0:31.617 0:32.592 0:51.069
18. Pavel Fridland 1:55.860 0:32.277 0:32.286 0:51.297
19. Pavel Fridland 1:55.845 0:31.953 0:32.358 0:51.534
20. Pavel Fridland 1:56.154 0:32.202 0:32.925 0:51.027
21. Pavel Fridland 1:56.310 0:32.490 0:32.376 0:51.444
22. Pavel Fridland 1:55.845 0:31.965 0:32.577 0:51.303
23. Pavel Fridland 1:56.202 0:32.136 0:32.391 0:51.675
24. Pavel Fridland 1:55.602 0:31.941 0:32.076 0:51.585
25. Pavel Fridland 1:56.385 0:32.562 0:32.346 0:51.477
26. Pavel Fridland 1:56.475 0:32.130 0:32.511 0:51.834
27. Pavel Fridland 1:56.499 0:32.307 0:32.370 0:51.822
28. Pavel Fridland 1:56.112 0:32.409 0:32.535 0:51.168
29. Pavel Fridland 1:56.358 0:32.106 0:32.439 0:51.813
30. Pavel Fridland 1:56.895 0:32.100 0:32.061 0:52.734
31. Pavel Fridland 1:56.214 0:32.187 0:32.409 0:51.618
32. Pavel Fridland 2:05.178 0:32.193 0:32.298 1:00.687
33. Pavel Fridland 2:54.207 1:30.381 0:32.505 0:51.321
34. Pavel Fridland 1:55.779 0:31.767 0:32.412 0:51.600
35. Pavel Fridland 1:54.921 0:31.908 0:32.190 0:50.823
36. Pavel Fridland 1:55.197 0:31.872 0:32.199 0:51.126
37. Pavel Fridland 1:56.538 0:32.022 0:32.262 0:52.254
38. Pavel Fridland 1:54.744 0:31.848 0:32.079 0:50.817
39. Pavel Fridland 2:01.497 0:31.707 0:32.340 0:57.450
40. Pavel Fridland 1:55.305 0:31.941 0:32.394 0:50.970
41. Pavel Fridland 1:55.320 0:31.902 0:32.376 0:51.042
42. Pavel Fridland 1:54.813 0:31.581 0:32.403 0:50.829
43. Pavel Fridland 1:55.197 0:31.977 0:32.361 0:50.859
44. Pavel Fridland 1:55.092 0:32.106 0:32.211 0:50.775
45. Pavel Fridland 1:55.491 0:31.740 0:32.454 0:51.297
46. Pavel Fridland 1:55.983 0:31.890 0:32.451 0:51.642
47. Pavel Fridland 1:55.572 0:32.166 0:32.322 0:51.084
48. Pavel Fridland 1:56.163 0:32.319 0:32.469 0:51.375
49. Pavel Fridland 1:55.767 0:32.037 0:32.490 0:51.240
50. Pavel Fridland 1:55.590 0:31.971 0:32.433 0:51.186
51. Pavel Fridland 1:56.025 0:32.163 0:32.286 0:51.576
52. Pavel Fridland 1:56.082 0:32.232 0:32.319 0:51.531
53. Pavel Fridland 1:56.448 0:32.256 0:32.355 0:51.837
54. Pavel Fridland 1:56.343 0:32.661 0:32.337 0:51.345
55. Pavel Fridland 1:56.748 0:32.517 0:32.664 0:51.567
56. Pavel Fridland 2:06.654 0:32.487 0:32.466 1:01.701
57. Andrey Minenko 3:00.027 1:34.269 0:32.820 0:52.938
58. Andrey Minenko 1:58.551 0:33.351 0:32.340 0:52.860
59. Andrey Minenko 1:57.966 0:32.955 0:32.388 0:52.623
60. Andrey Minenko 1:57.987 0:32.988 0:32.358 0:52.641
61. Andrey Minenko 1:58.236 0:33.282 0:32.538 0:52.416
62. Andrey Minenko 1:57.870 0:32.928 0:32.415 0:52.527
63. Andrey Minenko 1:58.467 0:33.216 0:32.370 0:52.881
64. Andrey Minenko 1:59.493 0:33.261 0:32.385 0:53.847
65. Andrey Minenko 1:58.281 0:33.306 0:32.181 0:52.794
66. Andrey Minenko 1:58.821 0:33.084 0:32.301 0:53.436
67. Andrey Minenko 1:58.422 0:33.312 0:32.538 0:52.572
68. Andrey Minenko 1:59.568 0:33.456 0:32.763 0:53.349
69. Andrey Minenko 1:59.565 0:34.029 0:32.571 0:52.965
70. Andrey Minenko 1:58.422 0:33.606 0:32.508 0:52.308
71. Andrey Minenko 1:58.524 0:33.207 0:32.181 0:53.136
72. Andrey Minenko 2:00.885 0:33.222 0:32.385 0:55.278
73. Andrey Minenko 1:59.085 0:33.651 0:32.298 0:53.136
74. Andrey Minenko 1:59.844 0:33.786 0:32.253 0:53.805
75. Andrey Minenko 1:59.358 0:33.813 0:32.331 0:53.214
76. Andrey Minenko 2:02.394 0:34.143 0:32.808 0:55.443
77. Andrey Minenko 1:59.190 0:33.519 0:32.421 0:53.250
78. Andrey Minenko 2:00.696 0:33.879 0:32.400 0:54.417
79. Andrey Minenko 1:59.691 0:34.422 0:32.508 0:52.761
80. Andrey Minenko 1:59.895 0:33.750 0:32.709 0:53.436
81. Andrey Minenko 2:01.473 0:34.995 0:32.517 0:53.961
82. Andrey Minenko 1:59.052 0:33.108 0:32.484 0:53.460
83. Andrey Minenko 2:00.393 0:33.507 0:32.250 0:54.636
84. Andrey Minenko 2:01.608 0:35.838 0:32.325 0:53.445
85. Andrey Minenko 1:58.776 0:33.075 0:32.226 0:53.475
86. Andrey Minenko 2:05.964 0:33.975 0:32.325 0:59.664
87. Andrey Minenko 2:01.176 0:33.813 0:32.928 0:54.435
88. Andrey Minenko 1:59.880 0:33.675 0:32.409 0:53.796
89. Andrey Minenko 1:59.466 0:33.525 0:32.346 0:53.595
90. Andrey Minenko 2:08.925 0:33.006 0:32.382 1:03.537
91. Daniil Karan 2:54.453 1:29.490 0:32.760 0:52.203
92. Daniil Karan 1:56.559 0:32.220 0:32.295 0:52.044
93. Daniil Karan 1:56.142 0:32.076 0:32.172 0:51.894
94. Daniil Karan 1:56.271 0:32.313 0:32.238 0:51.720
95. Daniil Karan 1:55.959 0:32.217 0:32.208 0:51.534
96. Daniil Karan 1:56.406 0:32.325 0:32.175 0:51.906
97. Daniil Karan 1:56.451 0:32.313 0:32.316 0:51.822
98. Daniil Karan 1:56.562 0:32.190 0:32.433 0:51.939
99. Daniil Karan 1:56.313 0:32.520 0:32.268 0:51.525
100. Daniil Karan 1:56.439 0:32.157 0:32.202 0:52.080
101. Daniil Karan 1:55.530 0:32.010 0:32.172 0:51.348
102. Daniil Karan 1:56.550 0:32.415 0:32.445 0:51.690
103. Daniil Karan 1:56.607 0:32.298 0:32.436 0:51.873
104. Daniil Karan 1:56.478 0:32.220 0:32.487 0:51.771
105. Daniil Karan 1:58.275 0:32.448 0:32.829 0:52.998
106. Daniil Karan 1:57.378 0:32.388 0:32.841 0:52.149
107. Daniil Karan 1:57.507 0:31.851 0:32.685 0:52.971
108. Daniil Karan 1:56.367 0:32.382 0:32.208 0:51.777
109. Daniil Karan 1:57.012 0:32.310 0:33.213 0:51.489
110. Daniil Karan 1:57.051 0:32.151 0:32.667 0:52.233
111. Daniil Karan 1:56.577 0:32.295 0:32.295 0:51.987
112. Daniil Karan 1:56.394 0:32.289 0:32.568 0:51.537
113. Daniil Karan 1:57.864 0:32.529 0:32.538 0:52.797
114. Daniil Karan 1:56.523 0:32.652 0:32.250 0:51.621
115. Daniil Karan 1:55.557 0:32.295 0:32.001 0:51.261
116. Daniil Karan 1:56.604 0:32.148 0:32.091 0:52.365
117. Daniil Karan 1:57.318 0:32.541 0:32.319 0:52.458
118. Daniil Karan 1:58.188 0:32.322 0:32.508 0:53.358
119. Daniil Karan 1:57.501 0:32.976 0:32.193 0:52.332
120. Daniil Karan 1:56.172 0:32.355 0:31.983 0:51.834
121. Daniil Karan 2:06.102 0:32.313 0:32.292 1:01.497
122. Pavel Fridland 2:53.352 1:29.289 0:32.493 0:51.570
123. Pavel Fridland 1:55.488 0:32.292 0:32.145 0:51.051
124. Pavel Fridland 1:54.867 0:32.106 0:32.031 0:50.730
125. Pavel Fridland 1:55.179 0:31.872 0:31.962 0:51.345
126. Pavel Fridland 1:56.085 0:33.090 0:32.037 0:50.958
127. Pavel Fridland 1:55.053 0:32.118 0:32.055 0:50.880
128. Pavel Fridland 1:54.903 0:32.046 0:31.980 0:50.877
129. Pavel Fridland 1:54.894 0:32.157 0:32.025 0:50.712
130. Pavel Fridland 2:03.978 0:32.175 0:31.845 0:59.958
131. Pavel Fridland 2:15.150 0:51.324 0:32.487 0:51.339
132. Pavel Fridland 1:55.497 0:32.232 0:32.106 0:51.159
133. Pavel Fridland 1:55.494 0:32.082 0:32.229 0:51.183
134. Pavel Fridland 1:55.743 0:32.487 0:32.091 0:51.165
135. Pavel Fridland 1:55.311 0:32.025 0:32.211 0:51.075
136. Pavel Fridland 1:55.371 0:32.004 0:32.250 0:51.117
137. Pavel Fridland 1:54.942 0:32.094 0:32.124 0:50.724
138. Pavel Fridland 1:55.830 0:32.163 0:32.349 0:51.318
139. Pavel Fridland 1:55.215 0:31.902 0:32.172 0:51.141
140. Pavel Fridland 1:55.755 0:32.118 0:32.379 0:51.258
141. Pavel Fridland 1:55.179 0:31.818 0:32.238 0:51.123
142. Pavel Fridland 1:55.218 0:32.025 0:32.238 0:50.955
143. Pavel Fridland 1:55.212 0:32.019 0:32.085 0:51.108
144. Pavel Fridland 1:55.425 0:32.160 0:32.235 0:51.030
145. Pavel Fridland 1:55.134 0:31.629 0:32.295 0:51.210
146. Pavel Fridland 1:55.671 0:31.881 0:32.376 0:51.414
147. Pavel Fridland 1:55.836 0:32.067 0:32.367 0:51.402
148. Pavel Fridland 1:55.602 0:32.127 0:32.067 0:51.408
149. Pavel Fridland 1:56.550 0:32.655 0:32.136 0:51.759
150. Pavel Fridland 1:57.027 0:32.967 0:32.043 0:52.017
151. Pavel Fridland 1:56.064 0:32.166 0:31.920 0:51.978
152. Pavel Fridland 1:56.550 0:32.574 0:32.454 0:51.522
153. Pavel Fridland 2:05.040 0:31.998 0:32.121 1:00.921
154. Daniil Karan 2:54.567 1:30.846 0:32.322 0:51.399
155. Daniil Karan 1:56.421 0:32.415 0:32.184 0:51.822
156. Daniil Karan 1:56.496 0:32.424 0:32.277 0:51.795
157. Daniil Karan 1:56.832 0:32.274 0:32.421 0:52.137
158. Daniil Karan 1:56.211 0:31.968 0:32.313 0:51.930
159. Daniil Karan 1:55.443 0:32.049 0:32.112 0:51.282
160. Daniil Karan 1:57.252 0:33.150 0:32.583 0:51.519
161. Daniil Karan 1:56.676 0:32.070 0:32.427 0:52.179
162. Daniil Karan 1:56.757 0:32.253 0:32.706 0:51.798
163. Daniil Karan 1:57.414 0:32.028 0:32.433 0:52.953
164. Daniil Karan 1:57.705 0:32.562 0:32.460 0:52.683
165. Daniil Karan 1:56.643 0:32.418 0:32.385 0:51.840
166. Daniil Karan 1:57.186 0:32.721 0:32.304 0:52.161
167. Daniil Karan 1:56.379 0:32.355 0:32.232 0:51.792
168. Daniil Karan 1:58.536 0:32.784 0:32.166 0:53.586
169. Daniil Karan 1:56.967 0:32.370 0:32.337 0:52.260
170. Daniil Karan 1:57.495 0:32.478 0:32.427 0:52.590
171. Daniil Karan 1:56.649 0:32.604 0:32.397 0:51.648
172. Daniil Karan 1:56.943 0:32.685 0:32.379 0:51.879
173. Daniil Karan 1:56.910 0:32.964 0:32.400 0:51.546
174. Daniil Karan 1:56.940 0:32.331 0:32.457 0:52.152
175. Daniil Karan 1:57.540 0:32.733 0:32.373 0:52.434
176. Daniil Karan 1:56.769 0:32.406 0:32.388 0:51.975
177. Daniil Karan 1:56.676 0:32.562 0:32.211 0:51.903
178. Daniil Karan 1:58.068 0:32.892 0:32.418 0:52.758
179. Daniil Karan 1:56.619 0:32.235 0:32.412 0:51.972
180. Daniil Karan 1:57.222 0:32.940 0:32.169 0:52.113
181. Daniil Karan 1:56.964 0:32.160 0:32.682 0:52.122
182. Daniil Karan 1:57.675 0:32.289 0:32.706 0:52.680
183. Daniil Karan 1:56.550 0:32.433 0:32.370 0:51.747
11 Ruslan Kovaliuk / Igor Zaskoka / Alexey Suvorov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +2 laps 1:54.666 183
# name lap time s1 s2 s3
1. Ruslan Kovaliuk 13:37.539 12:13.518 0:32.730 0:51.291
2. Ruslan Kovaliuk 1:56.958 0:33.255 0:32.577 0:51.126
3. Ruslan Kovaliuk 1:55.680 0:32.133 0:32.226 0:51.321
4. Ruslan Kovaliuk 1:55.737 0:32.268 0:32.079 0:51.390
5. Ruslan Kovaliuk 1:55.548 0:31.905 0:32.127 0:51.516
6. Ruslan Kovaliuk 1:55.194 0:31.767 0:32.391 0:51.036
7. Ruslan Kovaliuk 2:04.965 0:41.292 0:32.724 0:50.949
8. Ruslan Kovaliuk 1:57.306 0:32.922 0:33.204 0:51.180
9. Ruslan Kovaliuk 1:55.374 0:31.854 0:32.610 0:50.910
10. Ruslan Kovaliuk 1:55.629 0:31.932 0:32.493 0:51.204
11. Ruslan Kovaliuk 1:55.107 0:31.845 0:32.538 0:50.724
12. Ruslan Kovaliuk 1:55.470 0:31.869 0:32.475 0:51.126
13. Ruslan Kovaliuk 1:56.952 0:33.348 0:32.637 0:50.967
14. Ruslan Kovaliuk 1:55.812 0:31.851 0:32.700 0:51.261
15. Ruslan Kovaliuk 1:55.479 0:32.016 0:32.661 0:50.802
16. Ruslan Kovaliuk 1:57.084 0:31.923 0:32.607 0:52.554
17. Ruslan Kovaliuk 1:55.197 0:31.866 0:32.199 0:51.132
18. Ruslan Kovaliuk 1:55.614 0:32.343 0:32.271 0:51.000
19. Ruslan Kovaliuk 1:55.677 0:31.962 0:32.220 0:51.495
20. Ruslan Kovaliuk 1:55.716 0:32.244 0:32.343 0:51.129
21. Ruslan Kovaliuk 1:56.025 0:32.541 0:32.712 0:50.772
22. Ruslan Kovaliuk 1:55.470 0:32.007 0:32.505 0:50.958
23. Ruslan Kovaliuk 1:55.272 0:31.977 0:32.496 0:50.799
24. Ruslan Kovaliuk 1:55.737 0:32.412 0:32.541 0:50.784
25. Ruslan Kovaliuk 1:55.689 0:31.956 0:32.613 0:51.120
26. Ruslan Kovaliuk 1:55.773 0:31.938 0:32.427 0:51.408
27. Ruslan Kovaliuk 1:55.932 0:32.136 0:32.475 0:51.321
28. Ruslan Kovaliuk 1:56.232 0:32.154 0:32.148 0:51.930
29. Ruslan Kovaliuk 1:56.901 0:32.397 0:32.319 0:52.185
30. Ruslan Kovaliuk 2:07.680 0:32.130 0:32.646 1:02.904
31. Alexey Suvorov 2:58.812 1:33.183 0:32.916 0:52.713
32. Alexey Suvorov 1:58.128 0:33.138 0:32.631 0:52.359
33. Alexey Suvorov 1:57.516 0:32.877 0:32.514 0:52.125
34. Alexey Suvorov 1:57.069 0:32.775 0:32.382 0:51.912
35. Alexey Suvorov 1:57.108 0:33.030 0:32.427 0:51.651
36. Alexey Suvorov 1:57.417 0:32.952 0:32.601 0:51.864
37. Alexey Suvorov 1:57.684 0:32.829 0:32.700 0:52.155
38. Alexey Suvorov 1:57.282 0:32.526 0:32.517 0:52.239
39. Alexey Suvorov 1:57.570 0:32.649 0:32.763 0:52.158
40. Alexey Suvorov 1:57.621 0:32.775 0:32.454 0:52.392
41. Alexey Suvorov 1:57.402 0:33.240 0:32.274 0:51.888
42. Alexey Suvorov 1:57.204 0:32.658 0:32.637 0:51.909
43. Alexey Suvorov 1:58.038 0:32.814 0:32.259 0:52.965
44. Alexey Suvorov 1:57.495 0:32.811 0:32.655 0:52.029
45. Alexey Suvorov 1:57.738 0:32.634 0:32.793 0:52.311
46. Alexey Suvorov 1:58.014 0:33.141 0:32.322 0:52.551
47. Alexey Suvorov 1:57.672 0:33.084 0:32.580 0:52.008
48. Alexey Suvorov 1:57.564 0:32.694 0:32.760 0:52.110
49. Alexey Suvorov 1:57.528 0:32.952 0:32.562 0:52.014
50. Alexey Suvorov 1:57.684 0:32.685 0:32.979 0:52.020
51. Alexey Suvorov 1:57.351 0:32.499 0:32.997 0:51.855
52. Alexey Suvorov 1:57.891 0:32.745 0:32.901 0:52.245
53. Alexey Suvorov 1:58.455 0:32.997 0:32.493 0:52.965
54. Alexey Suvorov 1:58.164 0:32.622 0:32.877 0:52.665
55. Alexey Suvorov 1:57.264 0:32.667 0:32.712 0:51.885
56. Alexey Suvorov 1:58.068 0:32.649 0:33.366 0:52.053
57. Alexey Suvorov 1:57.633 0:32.955 0:32.715 0:51.963
58. Alexey Suvorov 1:57.651 0:32.760 0:32.691 0:52.200
59. Alexey Suvorov 1:58.083 0:33.198 0:32.622 0:52.263
60. Alexey Suvorov 1:58.254 0:33.147 0:32.760 0:52.347
61. Alexey Suvorov 2:08.661 0:33.288 0:32.526 1:02.847
62. Igor Zaskoka 2:53.346 1:28.419 0:32.931 0:51.996
63. Igor Zaskoka 1:55.527 0:32.106 0:32.328 0:51.093
64. Igor Zaskoka 1:55.878 0:31.863 0:32.451 0:51.564
65. Igor Zaskoka 2:04.785 0:32.061 0:32.235 1:00.489
66. Igor Zaskoka 2:15.261 0:51.492 0:32.514 0:51.255
67. Igor Zaskoka 1:55.635 0:31.950 0:32.073 0:51.612
68. Igor Zaskoka 1:55.068 0:31.884 0:32.403 0:50.781
69. Igor Zaskoka 1:55.626 0:31.815 0:32.352 0:51.459
70. Igor Zaskoka 1:56.145 0:32.478 0:32.310 0:51.357
71. Igor Zaskoka 1:55.449 0:31.851 0:32.715 0:50.883
72. Igor Zaskoka 1:55.077 0:31.713 0:32.418 0:50.946
73. Igor Zaskoka 1:56.334 0:31.899 0:32.451 0:51.984
74. Igor Zaskoka 1:55.188 0:31.866 0:32.238 0:51.084
75. Igor Zaskoka 1:55.500 0:31.800 0:32.364 0:51.336
76. Igor Zaskoka 1:55.998 0:32.310 0:32.463 0:51.225
77. Igor Zaskoka 1:55.917 0:32.250 0:32.535 0:51.132
78. Igor Zaskoka 1:55.755 0:32.118 0:32.490 0:51.147
79. Igor Zaskoka 1:55.956 0:32.064 0:32.613 0:51.279
80. Igor Zaskoka 1:55.398 0:32.040 0:32.310 0:51.048
81. Igor Zaskoka 1:55.800 0:32.121 0:32.286 0:51.393
82. Igor Zaskoka 1:55.878 0:32.232 0:32.310 0:51.336
83. Igor Zaskoka 1:55.638 0:31.875 0:32.595 0:51.168
84. Igor Zaskoka 1:55.728 0:32.058 0:32.244 0:51.426
85. Igor Zaskoka 1:56.070 0:32.208 0:32.466 0:51.396
86. Igor Zaskoka 1:56.907 0:31.824 0:32.250 0:52.833
87. Igor Zaskoka 1:56.214 0:32.193 0:32.676 0:51.345
88. Igor Zaskoka 1:56.757 0:32.370 0:32.130 0:52.257
89. Igor Zaskoka 2:05.604 0:32.361 0:32.400 1:00.843
90. Igor Zaskoka 2:15.417 0:51.480 0:32.523 0:51.414
91. Igor Zaskoka 1:55.932 0:32.073 0:32.391 0:51.468
92. Igor Zaskoka 1:57.432 0:32.211 0:32.379 0:52.842
93. Igor Zaskoka 1:55.848 0:32.154 0:32.385 0:51.309
94. Igor Zaskoka 2:06.075 0:32.298 0:32.412 1:01.365
95. Alexey Suvorov 2:56.850 1:30.966 0:32.946 0:52.938
96. Alexey Suvorov 1:57.456 0:33.138 0:32.472 0:51.846
97. Alexey Suvorov 1:57.480 0:33.339 0:32.112 0:52.029
98. Alexey Suvorov 1:56.289 0:32.370 0:32.025 0:51.894
99. Alexey Suvorov 1:56.946 0:32.748 0:32.322 0:51.876
100. Alexey Suvorov 1:57.213 0:33.192 0:32.256 0:51.765
101. Alexey Suvorov 1:56.982 0:32.724 0:32.535 0:51.723
102. Alexey Suvorov 1:56.802 0:32.637 0:32.376 0:51.789
103. Alexey Suvorov 1:56.229 0:32.448 0:32.118 0:51.663
104. Alexey Suvorov 1:56.472 0:32.589 0:32.217 0:51.666
105. Alexey Suvorov 1:56.469 0:32.592 0:32.331 0:51.546
106. Alexey Suvorov 1:57.348 0:32.868 0:32.190 0:52.290
107. Alexey Suvorov 1:57.210 0:32.850 0:32.247 0:52.113
108. Alexey Suvorov 1:56.256 0:32.556 0:32.157 0:51.543
109. Alexey Suvorov 1:56.742 0:32.952 0:32.241 0:51.549
110. Alexey Suvorov 1:56.310 0:32.244 0:32.274 0:51.792
111. Alexey Suvorov 1:56.346 0:32.520 0:32.379 0:51.447
112. Alexey Suvorov 1:57.345 0:32.568 0:33.207 0:51.570
113. Alexey Suvorov 1:56.304 0:32.340 0:32.184 0:51.780
114. Alexey Suvorov 1:56.502 0:32.433 0:32.301 0:51.768
115. Alexey Suvorov 1:57.669 0:33.537 0:32.667 0:51.465
116. Alexey Suvorov 1:56.157 0:32.121 0:32.604 0:51.432
117. Alexey Suvorov 1:57.324 0:32.850 0:32.247 0:52.227
118. Alexey Suvorov 1:56.805 0:32.724 0:32.250 0:51.831
119. Alexey Suvorov 1:56.955 0:32.466 0:32.295 0:52.194
120. Alexey Suvorov 1:57.828 0:32.964 0:32.619 0:52.245
121. Alexey Suvorov 1:57.582 0:32.574 0:32.982 0:52.026
122. Alexey Suvorov 1:57.120 0:32.508 0:32.448 0:52.164
123. Alexey Suvorov 2:08.946 0:32.850 0:32.568 1:03.528
124. Igor Zaskoka 2:52.506 1:29.127 0:32.295 0:51.084
125. Igor Zaskoka 1:55.116 0:31.875 0:32.319 0:50.922
126. Igor Zaskoka 1:55.284 0:32.103 0:32.097 0:51.084
127. Igor Zaskoka 1:55.032 0:31.797 0:32.253 0:50.982
128. Igor Zaskoka 1:55.068 0:31.977 0:32.304 0:50.787
129. Igor Zaskoka 1:55.716 0:32.481 0:32.280 0:50.955
130. Igor Zaskoka 1:55.002 0:31.947 0:32.229 0:50.826
131. Igor Zaskoka 1:55.074 0:31.665 0:32.280 0:51.129
132. Igor Zaskoka 1:54.822 0:31.821 0:32.154 0:50.847
133. Igor Zaskoka 1:55.134 0:31.899 0:32.199 0:51.036
134. Igor Zaskoka 1:55.293 0:31.935 0:32.148 0:51.210
135. Igor Zaskoka 1:55.332 0:32.088 0:32.232 0:51.012
136. Igor Zaskoka 2:04.695 0:31.977 0:32.346 1:00.372
137. Igor Zaskoka 2:16.485 0:52.317 0:32.787 0:51.381
138. Igor Zaskoka 1:55.653 0:32.025 0:32.409 0:51.219
139. Igor Zaskoka 1:55.551 0:32.037 0:32.481 0:51.033
140. Igor Zaskoka 1:56.418 0:32.898 0:32.382 0:51.138
141. Igor Zaskoka 1:55.965 0:32.247 0:32.388 0:51.330
142. Igor Zaskoka 1:55.134 0:31.896 0:32.187 0:51.051
143. Igor Zaskoka 1:55.797 0:31.914 0:32.496 0:51.387
144. Igor Zaskoka 1:55.398 0:32.349 0:32.286 0:50.763
145. Igor Zaskoka 1:55.734 0:32.037 0:32.340 0:51.357
146. Igor Zaskoka 1:55.587 0:32.082 0:32.595 0:50.910
147. Igor Zaskoka 1:55.749 0:32.502 0:32.193 0:51.054
148. Igor Zaskoka 1:56.217 0:32.496 0:32.181 0:51.540
149. Igor Zaskoka 1:55.326 0:31.995 0:32.424 0:50.907
150. Igor Zaskoka 2:09.153 0:33.294 0:32.955 1:02.904
151. Ruslan Kovaliuk 2:51.762 1:27.972 0:32.502 0:51.288
152. Ruslan Kovaliuk 1:54.783 0:31.821 0:32.238 0:50.724
153. Ruslan Kovaliuk 1:54.831 0:31.677 0:32.319 0:50.835
154. Ruslan Kovaliuk 1:55.233 0:31.926 0:32.307 0:51.000
155. Ruslan Kovaliuk 1:55.995 0:32.280 0:32.022 0:51.693
156. Ruslan Kovaliuk 1:55.209 0:32.187 0:32.259 0:50.763
157. Ruslan Kovaliuk 1:55.077 0:31.911 0:32.280 0:50.886
158. Ruslan Kovaliuk 1:54.966 0:32.025 0:32.307 0:50.634
159. Ruslan Kovaliuk 1:54.861 0:31.935 0:32.241 0:50.685
160. Ruslan Kovaliuk 1:54.798 0:31.800 0:32.244 0:50.754
161. Ruslan Kovaliuk 1:54.873 0:31.665 0:32.286 0:50.922
162. Ruslan Kovaliuk 1:56.151 0:31.923 0:32.268 0:51.960
163. Ruslan Kovaliuk 1:56.097 0:32.244 0:32.001 0:51.852
164. Ruslan Kovaliuk 1:54.666 0:31.794 0:32.292 0:50.580
165. Ruslan Kovaliuk 1:54.870 0:31.773 0:32.352 0:50.745
166. Ruslan Kovaliuk 1:54.777 0:31.740 0:32.307 0:50.730
167. Ruslan Kovaliuk 1:54.819 0:31.773 0:32.286 0:50.760
168. Ruslan Kovaliuk 1:56.184 0:31.803 0:32.292 0:52.089
169. Ruslan Kovaliuk 1:55.074 0:31.827 0:32.382 0:50.865
170. Ruslan Kovaliuk 1:55.026 0:31.755 0:32.031 0:51.240
171. Ruslan Kovaliuk 1:55.434 0:32.154 0:32.385 0:50.895
172. Ruslan Kovaliuk 1:55.167 0:31.758 0:32.262 0:51.147
173. Ruslan Kovaliuk 1:57.279 0:32.229 0:32.490 0:52.560
174. Ruslan Kovaliuk 1:56.406 0:33.195 0:32.070 0:51.141
175. Ruslan Kovaliuk 1:55.212 0:31.968 0:32.313 0:50.931
176. Ruslan Kovaliuk 1:55.122 0:32.055 0:32.043 0:51.024
177. Ruslan Kovaliuk 1:54.915 0:31.836 0:32.307 0:50.772
178. Ruslan Kovaliuk 1:55.134 0:31.800 0:32.376 0:50.958
179. Ruslan Kovaliuk 1:55.515 0:32.064 0:32.340 0:51.111
180. Ruslan Kovaliuk 1:55.386 0:32.025 0:32.247 0:51.114
181. Ruslan Kovaliuk 1:55.155 0:31.644 0:32.439 0:51.072
182. Ruslan Kovaliuk 1:55.665 0:31.833 0:32.355 0:51.477
183. Ruslan Kovaliuk 1:55.695 0:31.662 0:32.406 0:51.627
12 Alexey Kazymov / Pavel Daniluk / Arkadiy Plesovskiy / McLaren 720S GT3 gt3 +3 laps 1:55.323 182
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Kazymov 13:26.142 11:56.790 0:33.645 0:55.707
2. Alexey Kazymov 1:56.940 0:32.520 0:32.538 0:51.882
3. Alexey Kazymov 1:58.986 0:32.871 0:34.269 0:51.846
4. Alexey Kazymov 1:56.511 0:32.328 0:32.430 0:51.753
5. Alexey Kazymov 1:56.907 0:32.187 0:32.712 0:52.008
6. Alexey Kazymov 1:57.606 0:32.421 0:32.730 0:52.455
7. Alexey Kazymov 1:56.484 0:32.022 0:32.931 0:51.531
8. Alexey Kazymov 1:56.757 0:32.487 0:32.475 0:51.795
9. Alexey Kazymov 1:56.106 0:31.983 0:32.607 0:51.516
10. Alexey Kazymov 1:55.947 0:32.274 0:32.436 0:51.237
11. Alexey Kazymov 1:56.391 0:32.337 0:32.592 0:51.462
12. Alexey Kazymov 1:57.177 0:32.322 0:33.177 0:51.678
13. Alexey Kazymov 1:57.036 0:32.448 0:32.547 0:52.041
14. Alexey Kazymov 1:56.616 0:32.181 0:32.670 0:51.765
15. Alexey Kazymov 1:58.101 0:32.466 0:32.709 0:52.926
16. Alexey Kazymov 1:56.652 0:32.544 0:32.460 0:51.648
17. Alexey Kazymov 1:56.028 0:32.169 0:32.457 0:51.402
18. Alexey Kazymov 1:56.853 0:32.316 0:32.934 0:51.603
19. Alexey Kazymov 1:56.688 0:32.256 0:32.652 0:51.780
20. Alexey Kazymov 1:56.565 0:32.238 0:32.643 0:51.684
21. Alexey Kazymov 1:57.318 0:32.430 0:32.598 0:52.290
22. Alexey Kazymov 1:57.123 0:32.466 0:32.538 0:52.119
23. Alexey Kazymov 1:57.612 0:32.679 0:32.850 0:52.083
24. Alexey Kazymov 1:57.453 0:32.652 0:32.772 0:52.029
25. Alexey Kazymov 1:56.862 0:32.301 0:32.532 0:52.029
26. Alexey Kazymov 1:56.967 0:32.325 0:32.862 0:51.780
27. Alexey Kazymov 1:57.372 0:32.487 0:32.736 0:52.149
28. Alexey Kazymov 1:57.072 0:32.571 0:32.790 0:51.711
29. Alexey Kazymov 2:06.471 0:32.490 0:32.484 1:01.497
30. Arkadiy Plesovskiy 2:58.452 1:33.327 0:32.781 0:52.344
31. Arkadiy Plesovskiy 1:57.138 0:32.445 0:32.601 0:52.092
32. Arkadiy Plesovskiy 1:56.367 0:32.394 0:32.292 0:51.681
33. Arkadiy Plesovskiy 2:08.301 0:32.967 0:32.328 1:03.006
34. Arkadiy Plesovskiy 2:15.789 0:52.074 0:32.436 0:51.279
35. Arkadiy Plesovskiy 1:56.784 0:32.649 0:32.388 0:51.747
36. Arkadiy Plesovskiy 1:56.169 0:32.397 0:32.370 0:51.402
37. Arkadiy Plesovskiy 1:55.803 0:31.959 0:32.370 0:51.474
38. Arkadiy Plesovskiy 1:56.211 0:32.193 0:32.436 0:51.582
39. Arkadiy Plesovskiy 1:56.106 0:32.223 0:32.460 0:51.423
40. Arkadiy Plesovskiy 1:56.004 0:32.361 0:32.409 0:51.234
41. Arkadiy Plesovskiy 1:55.863 0:32.175 0:32.445 0:51.243
42. Arkadiy Plesovskiy 1:56.094 0:32.211 0:32.310 0:51.573
43. Arkadiy Plesovskiy 1:57.396 0:32.478 0:32.595 0:52.323
44. Arkadiy Plesovskiy 1:57.357 0:32.838 0:32.607 0:51.912
45. Arkadiy Plesovskiy 1:56.565 0:32.226 0:32.520 0:51.819
46. Arkadiy Plesovskiy 1:56.220 0:32.451 0:32.373 0:51.396
47. Arkadiy Plesovskiy 1:56.238 0:32.160 0:32.601 0:51.477
48. Arkadiy Plesovskiy 1:56.481 0:32.523 0:32.559 0:51.399
49. Arkadiy Plesovskiy 1:56.451 0:32.433 0:32.457 0:51.561
50. Arkadiy Plesovskiy 1:57.672 0:32.436 0:32.502 0:52.734
51. Arkadiy Plesovskiy 1:57.111 0:32.808 0:32.616 0:51.687
52. Arkadiy Plesovskiy 1:56.967 0:32.502 0:32.781 0:51.684
53. Arkadiy Plesovskiy 1:58.191 0:33.597 0:32.499 0:52.095
54. Arkadiy Plesovskiy 1:57.300 0:32.361 0:32.634 0:52.305
55. Arkadiy Plesovskiy 1:57.096 0:32.850 0:32.457 0:51.789
56. Arkadiy Plesovskiy 1:57.210 0:32.667 0:32.541 0:52.002
57. Arkadiy Plesovskiy 1:57.816 0:32.562 0:32.703 0:52.551
58. Arkadiy Plesovskiy 1:56.949 0:32.490 0:32.625 0:51.834
59. Arkadiy Plesovskiy 1:57.681 0:32.601 0:32.568 0:52.512
60. Arkadiy Plesovskiy 1:56.949 0:32.499 0:32.460 0:51.990
61. Arkadiy Plesovskiy 1:57.276 0:32.370 0:32.958 0:51.948
62. Arkadiy Plesovskiy 1:57.117 0:32.658 0:32.481 0:51.978
63. Arkadiy Plesovskiy 1:58.194 0:32.907 0:32.616 0:52.671
64. Arkadiy Plesovskiy 2:07.317 0:33.039 0:32.619 1:01.659
65. Alexey Kazymov 2:54.816 1:30.003 0:32.553 0:52.260
66. Alexey Kazymov 1:56.946 0:32.682 0:32.358 0:51.906
67. Alexey Kazymov 1:57.825 0:32.805 0:32.391 0:52.629
68. Alexey Kazymov 1:58.389 0:33.684 0:32.673 0:52.032
69. Alexey Kazymov 1:57.024 0:32.499 0:32.451 0:52.074
70. Alexey Kazymov 1:56.913 0:32.742 0:32.427 0:51.744
71. Alexey Kazymov 1:56.343 0:32.382 0:32.472 0:51.489
72. Alexey Kazymov 1:57.486 0:33.444 0:32.739 0:51.303
73. Alexey Kazymov 1:56.895 0:32.316 0:32.319 0:52.260
74. Alexey Kazymov 1:56.112 0:32.280 0:32.358 0:51.474
75. Alexey Kazymov 1:56.898 0:32.442 0:32.628 0:51.828
76. Alexey Kazymov 1:57.102 0:32.814 0:32.544 0:51.744
77. Alexey Kazymov 1:56.247 0:32.115 0:32.481 0:51.651
78. Alexey Kazymov 1:56.412 0:32.304 0:32.325 0:51.783
79. Alexey Kazymov 1:56.340 0:32.214 0:32.571 0:51.555
80. Alexey Kazymov 1:56.217 0:32.448 0:32.325 0:51.444
81. Alexey Kazymov 1:57.120 0:33.105 0:32.484 0:51.531
82. Alexey Kazymov 1:57.093 0:32.490 0:32.739 0:51.864
83. Alexey Kazymov 1:56.766 0:32.511 0:32.517 0:51.738
84. Alexey Kazymov 1:56.373 0:32.280 0:32.649 0:51.444
85. Alexey Kazymov 1:56.619 0:32.040 0:32.454 0:52.125
86. Alexey Kazymov 1:56.442 0:32.577 0:32.271 0:51.594
87. Alexey Kazymov 1:57.132 0:32.682 0:32.427 0:52.023
88. Alexey Kazymov 1:56.949 0:32.460 0:32.379 0:52.110
89. Alexey Kazymov 1:56.727 0:32.541 0:32.325 0:51.861
90. Alexey Kazymov 1:56.337 0:32.415 0:32.373 0:51.549
91. Alexey Kazymov 1:56.955 0:32.403 0:32.376 0:52.176
92. Alexey Kazymov 1:56.310 0:32.232 0:32.394 0:51.684
93. Alexey Kazymov 1:56.442 0:32.475 0:32.301 0:51.666
94. Alexey Kazymov 1:56.565 0:32.199 0:32.466 0:51.900
95. Alexey Kazymov 1:57.204 0:32.649 0:32.280 0:52.275
96. Alexey Kazymov 1:57.240 0:32.817 0:32.502 0:51.921
97. Alexey Kazymov 1:57.825 0:32.892 0:32.490 0:52.443
98. Alexey Kazymov 1:56.895 0:32.418 0:32.637 0:51.840
99. Alexey Kazymov 2:06.438 0:32.454 0:32.580 1:01.404
100. Arkadiy Plesovskiy 2:56.253 1:32.409 0:32.232 0:51.612
101. Arkadiy Plesovskiy 1:56.385 0:32.118 0:32.481 0:51.786
102. Arkadiy Plesovskiy 1:55.716 0:32.127 0:32.430 0:51.159
103. Arkadiy Plesovskiy 1:55.941 0:32.373 0:32.175 0:51.393
104. Arkadiy Plesovskiy 1:55.365 0:32.058 0:32.142 0:51.165
105. Arkadiy Plesovskiy 1:55.920 0:32.097 0:32.199 0:51.624
106. Arkadiy Plesovskiy 1:55.419 0:32.247 0:32.046 0:51.126
107. Arkadiy Plesovskiy 1:55.656 0:32.232 0:32.190 0:51.234
108. Arkadiy Plesovskiy 1:56.454 0:32.433 0:32.169 0:51.852
109. Arkadiy Plesovskiy 1:56.316 0:32.013 0:32.709 0:51.594
110. Arkadiy Plesovskiy 1:55.803 0:32.046 0:32.268 0:51.489
111. Arkadiy Plesovskiy 1:56.535 0:32.553 0:32.259 0:51.723
112. Arkadiy Plesovskiy 1:55.932 0:32.370 0:32.490 0:51.072
113. Arkadiy Plesovskiy 1:55.911 0:32.400 0:32.313 0:51.198
114. Arkadiy Plesovskiy 1:55.839 0:32.316 0:32.421 0:51.102
115. Arkadiy Plesovskiy 1:55.740 0:32.193 0:32.424 0:51.123
116. Arkadiy Plesovskiy 1:55.794 0:32.196 0:32.373 0:51.225
117. Arkadiy Plesovskiy 1:56.388 0:32.442 0:32.409 0:51.537
118. Arkadiy Plesovskiy 1:56.790 0:32.325 0:32.379 0:52.086
119. Arkadiy Plesovskiy 1:56.229 0:32.427 0:32.448 0:51.354
120. Arkadiy Plesovskiy 1:57.432 0:33.717 0:32.217 0:51.498
121. Arkadiy Plesovskiy 1:56.109 0:32.385 0:32.196 0:51.528
122. Arkadiy Plesovskiy 1:56.322 0:32.472 0:32.241 0:51.609
123. Arkadiy Plesovskiy 1:55.923 0:32.184 0:32.460 0:51.279
124. Arkadiy Plesovskiy 1:56.004 0:32.280 0:32.319 0:51.405
125. Arkadiy Plesovskiy 1:56.298 0:32.589 0:32.307 0:51.402
126. Arkadiy Plesovskiy 1:56.967 0:32.382 0:32.403 0:52.182
127. Arkadiy Plesovskiy 1:56.922 0:32.826 0:32.460 0:51.636
128. Arkadiy Plesovskiy 1:56.430 0:32.235 0:32.298 0:51.897
129. Arkadiy Plesovskiy 1:56.829 0:32.787 0:32.316 0:51.726
130. Arkadiy Plesovskiy 1:56.958 0:32.754 0:32.379 0:51.825
131. Arkadiy Plesovskiy 1:56.925 0:32.775 0:32.349 0:51.801
132. Arkadiy Plesovskiy 1:56.799 0:32.802 0:32.442 0:51.555
133. Arkadiy Plesovskiy 1:57.183 0:32.460 0:32.472 0:52.251
134. Arkadiy Plesovskiy 2:06.153 0:32.328 0:32.373 1:01.452
135. Pavel Daniluk 2:52.506 1:28.458 0:32.472 0:51.576
136. Pavel Daniluk 1:57.546 0:32.538 0:32.025 0:52.983
137. Pavel Daniluk 1:55.941 0:32.499 0:32.202 0:51.240
138. Pavel Daniluk 1:55.692 0:32.322 0:32.052 0:51.318
139. Pavel Daniluk 1:56.262 0:32.526 0:32.277 0:51.459
140. Pavel Daniluk 1:56.352 0:32.484 0:32.214 0:51.654
141. Pavel Daniluk 1:56.352 0:32.679 0:32.115 0:51.558
142. Pavel Daniluk 1:56.091 0:32.076 0:32.295 0:51.720
143. Pavel Daniluk 1:56.343 0:32.835 0:32.307 0:51.201
144. Pavel Daniluk 1:56.061 0:32.238 0:32.130 0:51.693
145. Pavel Daniluk 1:56.478 0:32.607 0:32.133 0:51.738
146. Pavel Daniluk 1:56.604 0:32.601 0:32.481 0:51.522
147. Pavel Daniluk 1:57.216 0:32.481 0:32.742 0:51.993
148. Pavel Daniluk 1:56.493 0:32.445 0:32.184 0:51.864
149. Pavel Daniluk 1:57.030 0:32.514 0:32.163 0:52.353
150. Pavel Daniluk 1:56.796 0:32.517 0:32.289 0:51.990
151. Pavel Daniluk 1:56.988 0:32.208 0:32.244 0:52.536
152. Pavel Daniluk 1:58.347 0:32.808 0:32.622 0:52.917
153. Pavel Daniluk 1:57.732 0:33.051 0:32.607 0:52.074
154. Pavel Daniluk 2:08.079 0:32.550 0:32.538 1:02.991
155. Arkadiy Plesovskiy 2:53.520 1:28.950 0:32.655 0:51.915
156. Arkadiy Plesovskiy 1:55.785 0:31.908 0:32.091 0:51.786
157. Arkadiy Plesovskiy 1:55.323 0:32.016 0:32.259 0:51.048
158. Arkadiy Plesovskiy 2:04.860 0:32.040 0:32.274 1:00.546
159. Arkadiy Plesovskiy 2:15.666 0:51.276 0:32.298 0:52.092
160. Arkadiy Plesovskiy 1:56.682 0:32.505 0:32.223 0:51.954
161. Arkadiy Plesovskiy 1:57.948 0:33.381 0:32.034 0:52.533
162. Arkadiy Plesovskiy 1:55.458 0:32.100 0:32.118 0:51.240
163. Arkadiy Plesovskiy 1:56.184 0:32.232 0:32.070 0:51.882
164. Arkadiy Plesovskiy 1:55.767 0:32.187 0:32.298 0:51.282
165. Arkadiy Plesovskiy 1:56.400 0:31.995 0:32.568 0:51.837
166. Arkadiy Plesovskiy 1:57.321 0:32.199 0:32.265 0:52.857
167. Arkadiy Plesovskiy 1:56.901 0:32.637 0:32.115 0:52.149
168. Arkadiy Plesovskiy 1:56.538 0:32.184 0:32.058 0:52.296
169. Arkadiy Plesovskiy 1:57.480 0:32.298 0:32.301 0:52.881
170. Arkadiy Plesovskiy 1:56.193 0:32.121 0:32.184 0:51.888
171. Arkadiy Plesovskiy 1:55.752 0:32.142 0:32.034 0:51.576
172. Arkadiy Plesovskiy 1:57.735 0:33.123 0:32.610 0:52.002
173. Arkadiy Plesovskiy 1:59.130 0:32.796 0:32.343 0:53.991
174. Arkadiy Plesovskiy 1:56.775 0:32.907 0:32.094 0:51.774
175. Arkadiy Plesovskiy 1:56.886 0:32.241 0:32.274 0:52.371
176. Arkadiy Plesovskiy 1:56.955 0:32.424 0:32.466 0:52.065
177. Arkadiy Plesovskiy 1:57.498 0:32.682 0:32.346 0:52.470
178. Arkadiy Plesovskiy 1:57.144 0:32.880 0:32.454 0:51.810
179. Arkadiy Plesovskiy 1:56.568 0:32.367 0:32.391 0:51.810
180. Arkadiy Plesovskiy 1:57.978 0:33.564 0:32.412 0:52.002
181. Arkadiy Plesovskiy 1:56.829 0:32.595 0:32.424 0:51.810
182. Arkadiy Plesovskiy 1:58.077 0:33.207 0:32.565 0:52.305
13 Artyom Abakumov / Maksim Lavrushin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +3 laps 1:54.759 182
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Lavrushin 15:40.608 14:15.390 0:32.919 0:52.299
2. Maksim Lavrushin 1:58.275 0:32.826 0:32.148 0:53.301
3. Maksim Lavrushin 1:57.495 0:33.708 0:32.172 0:51.615
4. Maksim Lavrushin 1:56.442 0:32.424 0:32.394 0:51.624
5. Maksim Lavrushin 1:55.800 0:32.379 0:32.037 0:51.384
6. Maksim Lavrushin 1:55.443 0:32.016 0:32.274 0:51.153
7. Maksim Lavrushin 1:55.872 0:32.187 0:32.238 0:51.447
8. Maksim Lavrushin 1:56.151 0:32.151 0:32.238 0:51.762
9. Maksim Lavrushin 1:56.244 0:32.133 0:32.601 0:51.510
10. Maksim Lavrushin 1:55.656 0:32.229 0:32.322 0:51.105
11. Maksim Lavrushin 1:56.211 0:32.454 0:32.193 0:51.564
12. Maksim Lavrushin 1:56.445 0:32.187 0:32.241 0:52.017
13. Maksim Lavrushin 2:10.494 0:46.179 0:32.325 0:51.990
14. Maksim Lavrushin 1:56.511 0:32.523 0:32.283 0:51.705
15. Maksim Lavrushin 1:56.136 0:32.211 0:32.133 0:51.792
16. Maksim Lavrushin 1:56.151 0:32.049 0:32.811 0:51.291
17. Maksim Lavrushin 1:56.478 0:32.514 0:32.484 0:51.480
18. Maksim Lavrushin 1:56.379 0:32.286 0:32.340 0:51.753
19. Maksim Lavrushin 1:55.908 0:32.151 0:32.436 0:51.321
20. Maksim Lavrushin 1:56.733 0:32.244 0:32.517 0:51.972
21. Maksim Lavrushin 2:07.149 0:32.394 0:32.325 1:02.430
22. Maksim Lavrushin 1:57.477 0:32.538 0:32.640 0:52.299
23. Maksim Lavrushin 1:56.952 0:32.625 0:32.349 0:51.978
24. Maksim Lavrushin 1:57.093 0:32.598 0:32.403 0:52.092
25. Maksim Lavrushin 1:57.354 0:32.655 0:32.535 0:52.164
26. Maksim Lavrushin 1:57.435 0:32.637 0:32.364 0:52.434
27. Maksim Lavrushin 2:07.335 0:32.871 0:32.568 1:01.896
28. Maksim Lavrushin 2:59.211 1:35.670 0:32.217 0:51.324
29. Maksim Lavrushin 1:55.494 0:32.217 0:32.088 0:51.189
30. Maksim Lavrushin 1:54.918 0:31.983 0:32.220 0:50.715
31. Maksim Lavrushin 1:55.074 0:32.154 0:32.055 0:50.865
32. Maksim Lavrushin 1:55.155 0:32.004 0:32.148 0:51.003
33. Maksim Lavrushin 1:56.220 0:31.968 0:32.088 0:52.164
34. Maksim Lavrushin 1:55.275 0:32.109 0:32.163 0:51.003
35. Maksim Lavrushin 1:55.155 0:31.842 0:32.202 0:51.111
36. Maksim Lavrushin 1:55.599 0:31.842 0:32.187 0:51.570
37. Maksim Lavrushin 2:08.964 0:31.857 0:32.460 1:04.647
38. Maksim Lavrushin 2:38.142 1:14.478 0:32.355 0:51.309
39. Maksim Lavrushin 1:55.821 0:32.094 0:32.151 0:51.576
40. Maksim Lavrushin 1:55.752 0:32.103 0:32.562 0:51.087
41. Maksim Lavrushin 1:55.653 0:31.899 0:32.349 0:51.405
42. Maksim Lavrushin 1:55.650 0:32.223 0:32.235 0:51.192
43. Maksim Lavrushin 1:56.409 0:32.721 0:32.256 0:51.432
44. Maksim Lavrushin 1:55.596 0:31.896 0:32.325 0:51.375
45. Maksim Lavrushin 1:55.599 0:32.022 0:32.331 0:51.246
46. Maksim Lavrushin 1:55.650 0:32.067 0:32.253 0:51.330
47. Maksim Lavrushin 1:57.390 0:32.550 0:32.226 0:52.614
48. Maksim Lavrushin 1:55.761 0:32.115 0:32.043 0:51.603
49. Maksim Lavrushin 1:55.620 0:32.061 0:32.199 0:51.360
50. Maksim Lavrushin 1:55.971 0:32.163 0:32.214 0:51.594
51. Maksim Lavrushin 1:55.932 0:32.022 0:32.436 0:51.474
52. Maksim Lavrushin 1:56.646 0:32.352 0:32.307 0:51.987
53. Maksim Lavrushin 1:56.109 0:32.301 0:32.202 0:51.606
54. Maksim Lavrushin 1:56.634 0:32.373 0:31.995 0:52.266
55. Maksim Lavrushin 1:56.130 0:32.163 0:32.181 0:51.786
56. Maksim Lavrushin 1:56.736 0:32.214 0:32.325 0:52.197
57. Maksim Lavrushin 1:57.132 0:32.103 0:32.433 0:52.596
58. Maksim Lavrushin 1:56.127 0:32.337 0:32.223 0:51.567
59. Maksim Lavrushin 2:05.445 0:32.349 0:32.124 1:00.972
60. Artyom Abakumov 2:55.398 1:29.673 0:32.787 0:52.938
61. Artyom Abakumov 2:02.145 0:34.440 0:32.964 0:54.741
62. Artyom Abakumov 1:57.138 0:32.571 0:32.574 0:51.993
63. Artyom Abakumov 1:57.054 0:32.610 0:32.595 0:51.849
64. Artyom Abakumov 1:56.871 0:32.541 0:32.259 0:52.071
65. Artyom Abakumov 1:56.886 0:32.583 0:31.998 0:52.305
66. Artyom Abakumov 1:56.916 0:32.505 0:32.598 0:51.813
67. Artyom Abakumov 1:56.799 0:32.448 0:32.604 0:51.747
68. Artyom Abakumov 1:56.904 0:32.547 0:32.457 0:51.900
69. Artyom Abakumov 1:58.155 0:33.753 0:32.397 0:52.005
70. Artyom Abakumov 1:57.300 0:32.535 0:32.457 0:52.308
71. Artyom Abakumov 1:57.195 0:32.658 0:32.571 0:51.966
72. Artyom Abakumov 1:56.685 0:32.409 0:32.490 0:51.786
73. Artyom Abakumov 1:56.619 0:32.796 0:32.232 0:51.591
74. Artyom Abakumov 1:56.586 0:32.520 0:32.301 0:51.765
75. Artyom Abakumov 1:56.994 0:32.787 0:32.382 0:51.825
76. Artyom Abakumov 1:56.454 0:32.427 0:32.298 0:51.729
77. Artyom Abakumov 1:57.846 0:32.511 0:32.601 0:52.734
78. Artyom Abakumov 2:00.027 0:32.547 0:32.370 0:55.110
79. Artyom Abakumov 1:57.309 0:33.075 0:32.445 0:51.789
80. Artyom Abakumov 1:57.318 0:32.397 0:32.649 0:52.272
81. Artyom Abakumov 1:57.552 0:32.943 0:32.496 0:52.113
82. Artyom Abakumov 1:57.540 0:32.442 0:32.391 0:52.707
83. Artyom Abakumov 1:57.432 0:32.607 0:32.484 0:52.341
84. Artyom Abakumov 1:57.048 0:32.727 0:32.274 0:52.047
85. Artyom Abakumov 1:57.474 0:32.892 0:32.253 0:52.329
86. Artyom Abakumov 1:59.862 0:33.558 0:32.583 0:53.721
87. Artyom Abakumov 1:58.002 0:33.066 0:32.460 0:52.476
88. Artyom Abakumov 1:57.396 0:32.718 0:32.214 0:52.464
89. Artyom Abakumov 2:08.244 0:32.364 0:32.511 1:03.369
90. Artyom Abakumov 2:58.137 1:33.897 0:32.574 0:51.666
91. Artyom Abakumov 1:56.736 0:32.850 0:32.310 0:51.576
92. Artyom Abakumov 1:57.456 0:32.652 0:32.364 0:52.440
93. Artyom Abakumov 2:06.360 0:32.436 0:32.337 1:01.587
94. Artyom Abakumov 2:15.915 0:51.942 0:32.202 0:51.771
95. Artyom Abakumov 1:56.841 0:32.604 0:32.241 0:51.996
96. Artyom Abakumov 1:55.908 0:32.613 0:32.052 0:51.243
97. Artyom Abakumov 1:55.962 0:32.484 0:32.019 0:51.459
98. Artyom Abakumov 1:55.935 0:32.475 0:32.115 0:51.345
99. Artyom Abakumov 1:55.797 0:32.259 0:32.229 0:51.309
100. Artyom Abakumov 1:56.007 0:32.181 0:32.193 0:51.633
101. Artyom Abakumov 1:56.193 0:32.529 0:32.004 0:51.660
102. Artyom Abakumov 1:56.181 0:32.502 0:32.037 0:51.642
103. Artyom Abakumov 1:55.947 0:32.346 0:32.223 0:51.378
104. Artyom Abakumov 1:55.842 0:32.232 0:32.118 0:51.492
105. Artyom Abakumov 1:56.604 0:32.559 0:32.343 0:51.702
106. Artyom Abakumov 1:56.487 0:32.526 0:32.040 0:51.921
107. Artyom Abakumov 1:56.466 0:32.229 0:32.256 0:51.981
108. Artyom Abakumov 1:57.567 0:33.528 0:32.427 0:51.612
109. Artyom Abakumov 1:57.627 0:32.211 0:32.169 0:53.247
110. Artyom Abakumov 1:56.526 0:32.694 0:31.971 0:51.861
111. Artyom Abakumov 1:56.538 0:32.265 0:32.121 0:52.152
112. Artyom Abakumov 1:57.003 0:32.913 0:32.199 0:51.891
113. Artyom Abakumov 1:57.684 0:33.024 0:32.454 0:52.206
114. Artyom Abakumov 1:57.783 0:33.027 0:32.283 0:52.473
115. Artyom Abakumov 1:57.720 0:32.628 0:32.223 0:52.869
116. Artyom Abakumov 1:57.510 0:32.643 0:32.286 0:52.581
117. Artyom Abakumov 2:07.200 0:32.916 0:32.316 1:01.968
118. Maksim Lavrushin 2:54.543 1:30.870 0:32.211 0:51.462
119. Maksim Lavrushin 2:05.775 0:32.730 0:32.283 1:00.762
120. Maksim Lavrushin 2:15.447 0:51.561 0:32.361 0:51.525
121. Maksim Lavrushin 1:56.091 0:32.139 0:32.349 0:51.603
122. Maksim Lavrushin 1:55.266 0:32.031 0:31.980 0:51.255
123. Maksim Lavrushin 1:55.374 0:32.097 0:31.965 0:51.312
124. Maksim Lavrushin 1:56.361 0:32.259 0:32.127 0:51.975
125. Maksim Lavrushin 1:55.605 0:32.205 0:32.073 0:51.327
126. Maksim Lavrushin 1:55.932 0:32.448 0:31.842 0:51.642
127. Maksim Lavrushin 1:55.515 0:32.301 0:31.908 0:51.306
128. Maksim Lavrushin 1:55.668 0:32.214 0:32.115 0:51.339
129. Maksim Lavrushin 1:55.248 0:32.052 0:31.998 0:51.198
130. Maksim Lavrushin 1:55.698 0:32.040 0:31.944 0:51.714
131. Maksim Lavrushin 1:56.010 0:32.343 0:32.097 0:51.570
132. Maksim Lavrushin 1:55.638 0:32.292 0:31.983 0:51.363
133. Maksim Lavrushin 1:55.821 0:32.352 0:32.007 0:51.462
134. Maksim Lavrushin 1:55.713 0:32.022 0:32.094 0:51.597
135. Maksim Lavrushin 1:55.533 0:32.280 0:31.965 0:51.288
136. Maksim Lavrushin 1:55.851 0:32.148 0:32.136 0:51.567
137. Maksim Lavrushin 1:56.103 0:32.430 0:32.049 0:51.624
138. Maksim Lavrushin 1:55.575 0:31.947 0:32.136 0:51.492
139. Maksim Lavrushin 1:55.926 0:32.160 0:32.406 0:51.360
140. Maksim Lavrushin 1:55.674 0:32.208 0:32.016 0:51.450
141. Maksim Lavrushin 1:56.190 0:32.604 0:32.058 0:51.528
142. Maksim Lavrushin 1:55.932 0:32.175 0:32.103 0:51.654
143. Maksim Lavrushin 1:55.917 0:32.292 0:32.184 0:51.441
144. Maksim Lavrushin 1:55.431 0:32.076 0:32.187 0:51.168
145. Maksim Lavrushin 1:56.406 0:32.256 0:32.244 0:51.906
146. Maksim Lavrushin 1:55.923 0:32.322 0:32.196 0:51.405
147. Maksim Lavrushin 1:56.472 0:32.397 0:32.049 0:52.026
148. Maksim Lavrushin 1:55.908 0:32.304 0:32.127 0:51.477
149. Maksim Lavrushin 2:05.889 0:32.025 0:32.199 1:01.665
150. Maksim Lavrushin 2:52.845 1:29.178 0:32.202 0:51.465
151. Maksim Lavrushin 1:55.071 0:32.046 0:32.112 0:50.913
152. Maksim Lavrushin 1:54.876 0:32.112 0:31.920 0:50.844
153. Maksim Lavrushin 1:55.365 0:32.319 0:31.920 0:51.126
154. Maksim Lavrushin 1:55.005 0:31.911 0:32.088 0:51.006
155. Maksim Lavrushin 1:54.951 0:31.896 0:31.863 0:51.192
156. Maksim Lavrushin 1:54.969 0:31.995 0:31.929 0:51.045
157. Maksim Lavrushin 1:54.804 0:31.911 0:31.938 0:50.955
158. Maksim Lavrushin 1:54.759 0:32.037 0:31.857 0:50.865
159. Maksim Lavrushin 1:54.879 0:31.923 0:32.166 0:50.790
160. Maksim Lavrushin 1:54.861 0:31.908 0:31.977 0:50.976
161. Maksim Lavrushin 1:54.972 0:31.929 0:32.034 0:51.009
162. Maksim Lavrushin 1:54.975 0:31.899 0:32.106 0:50.970
163. Maksim Lavrushin 1:54.795 0:31.728 0:32.028 0:51.039
164. Maksim Lavrushin 1:55.290 0:32.043 0:32.007 0:51.240
165. Maksim Lavrushin 1:55.389 0:32.490 0:31.974 0:50.925
166. Maksim Lavrushin 1:55.155 0:32.145 0:31.938 0:51.072
167. Maksim Lavrushin 1:55.527 0:31.998 0:32.199 0:51.330
168. Maksim Lavrushin 1:56.226 0:32.445 0:32.103 0:51.678
169. Maksim Lavrushin 1:56.022 0:32.268 0:32.391 0:51.363
170. Maksim Lavrushin 1:55.515 0:32.073 0:32.085 0:51.357
171. Maksim Lavrushin 1:55.926 0:32.163 0:32.118 0:51.645
172. Maksim Lavrushin 1:55.425 0:32.172 0:32.160 0:51.093
173. Maksim Lavrushin 1:56.382 0:31.965 0:32.148 0:52.269
174. Maksim Lavrushin 1:56.061 0:31.893 0:32.169 0:51.999
175. Maksim Lavrushin 1:55.422 0:32.148 0:32.034 0:51.240
176. Maksim Lavrushin 1:55.635 0:32.082 0:32.076 0:51.477
177. Maksim Lavrushin 1:56.025 0:32.223 0:32.166 0:51.636
178. Maksim Lavrushin 1:56.643 0:32.628 0:32.310 0:51.705
179. Maksim Lavrushin 1:55.707 0:32.220 0:32.136 0:51.351
180. Maksim Lavrushin 1:56.286 0:32.274 0:32.070 0:51.942
181. Maksim Lavrushin 1:56.589 0:32.499 0:32.235 0:51.855
182. Maksim Lavrushin 1:55.926 0:32.040 0:32.409 0:51.477
14 Aleksandr Baikov / Andrei Ajder / Mikhail Kalashnikov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +3 laps 1:55.020 182
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Ajder 12:35.595 11:09.027 0:33.498 0:53.070
2. Andrei Ajder 1:58.236 0:33.984 0:32.199 0:52.053
3. Andrei Ajder 1:57.276 0:32.775 0:32.067 0:52.434
4. Andrei Ajder 1:56.697 0:32.274 0:32.391 0:52.032
5. Andrei Ajder 1:56.433 0:33.231 0:32.208 0:50.994
6. Andrei Ajder 1:57.642 0:32.892 0:32.148 0:52.602
7. Andrei Ajder 1:56.607 0:32.313 0:32.373 0:51.921
8. Andrei Ajder 1:55.545 0:32.289 0:32.145 0:51.111
9. Andrei Ajder 1:55.635 0:32.205 0:32.340 0:51.090
10. Andrei Ajder 1:56.289 0:32.280 0:32.637 0:51.372
11. Andrei Ajder 1:56.052 0:32.202 0:32.451 0:51.399
12. Andrei Ajder 1:55.911 0:32.127 0:32.517 0:51.267
13. Andrei Ajder 1:56.061 0:32.403 0:32.358 0:51.300
14. Andrei Ajder 1:56.148 0:32.103 0:32.529 0:51.516
15. Andrei Ajder 1:56.463 0:32.355 0:32.601 0:51.507
16. Andrei Ajder 1:56.709 0:31.962 0:32.514 0:52.233
17. Andrei Ajder 1:56.229 0:31.980 0:32.856 0:51.393
18. Andrei Ajder 1:57.780 0:33.651 0:32.349 0:51.780
19. Andrei Ajder 1:56.094 0:32.325 0:32.448 0:51.321
20. Andrei Ajder 1:56.601 0:32.205 0:32.664 0:51.732
21. Andrei Ajder 1:56.148 0:32.031 0:32.547 0:51.570
22. Andrei Ajder 1:57.285 0:31.881 0:33.447 0:51.957
23. Andrei Ajder 1:57.387 0:32.850 0:32.526 0:52.011
24. Andrei Ajder 1:56.757 0:32.340 0:32.547 0:51.870
25. Andrei Ajder 1:56.034 0:32.211 0:32.520 0:51.303
26. Andrei Ajder 1:56.361 0:32.169 0:32.526 0:51.666
27. Andrei Ajder 1:56.541 0:32.172 0:32.613 0:51.756
28. Andrei Ajder 1:56.361 0:32.127 0:32.703 0:51.531
29. Andrei Ajder 1:56.739 0:32.403 0:32.607 0:51.729
30. Andrei Ajder 1:57.210 0:32.169 0:32.781 0:52.260
31. Andrei Ajder 1:57.111 0:32.217 0:32.748 0:52.146
32. Andrei Ajder 1:56.718 0:32.469 0:32.550 0:51.699
33. Andrei Ajder 1:56.775 0:32.403 0:32.604 0:51.768
34. Andrei Ajder 1:57.822 0:32.694 0:32.487 0:52.641
35. Andrei Ajder 2:06.477 0:32.688 0:32.529 1:01.260
36. Aleksandr Baikov 3:05.358 1:39.390 0:32.586 0:53.382
37. Aleksandr Baikov 1:56.940 0:32.898 0:32.370 0:51.672
38. Aleksandr Baikov 1:56.277 0:32.820 0:32.211 0:51.246
39. Aleksandr Baikov 1:55.926 0:32.229 0:32.610 0:51.087
40. Aleksandr Baikov 1:56.091 0:32.304 0:32.439 0:51.348
41. Aleksandr Baikov 1:56.550 0:32.880 0:32.361 0:51.309
42. Aleksandr Baikov 1:55.710 0:32.343 0:32.364 0:51.003
43. Aleksandr Baikov 1:56.223 0:32.100 0:32.424 0:51.699
44. Aleksandr Baikov 1:55.941 0:32.394 0:32.421 0:51.126
45. Aleksandr Baikov 1:56.082 0:32.100 0:32.160 0:51.822
46. Aleksandr Baikov 1:56.973 0:33.276 0:32.520 0:51.177
47. Aleksandr Baikov 1:56.112 0:32.238 0:32.325 0:51.549
48. Aleksandr Baikov 1:56.055 0:32.244 0:32.343 0:51.468
49. Aleksandr Baikov 1:56.235 0:32.280 0:32.232 0:51.723
50. Aleksandr Baikov 1:56.658 0:32.490 0:32.397 0:51.771
51. Aleksandr Baikov 1:57.222 0:32.991 0:32.454 0:51.777
52. Aleksandr Baikov 1:57.003 0:32.580 0:32.250 0:52.173
53. Aleksandr Baikov 1:56.952 0:33.054 0:31.986 0:51.912
54. Aleksandr Baikov 1:56.874 0:32.676 0:32.490 0:51.708
55. Aleksandr Baikov 1:56.826 0:32.487 0:32.577 0:51.762
56. Aleksandr Baikov 1:56.958 0:32.589 0:32.487 0:51.882
57. Aleksandr Baikov 1:56.256 0:32.268 0:32.493 0:51.495
58. Aleksandr Baikov 1:57.105 0:32.625 0:32.694 0:51.786
59. Aleksandr Baikov 1:57.198 0:32.469 0:32.760 0:51.969
60. Aleksandr Baikov 1:56.751 0:32.427 0:32.529 0:51.795
61. Aleksandr Baikov 1:56.982 0:32.709 0:32.541 0:51.732
62. Aleksandr Baikov 1:57.441 0:32.775 0:32.919 0:51.747
63. Aleksandr Baikov 1:56.559 0:32.292 0:32.526 0:51.741
64. Aleksandr Baikov 1:57.165 0:33.285 0:32.427 0:51.453
65. Aleksandr Baikov 1:56.967 0:32.583 0:32.430 0:51.954
66. Aleksandr Baikov 1:57.480 0:32.676 0:32.799 0:52.005
67. Aleksandr Baikov 1:56.760 0:32.310 0:32.715 0:51.735
68. Aleksandr Baikov 1:56.757 0:32.583 0:32.463 0:51.711
69. Aleksandr Baikov 1:57.795 0:32.757 0:32.481 0:52.557
70. Aleksandr Baikov 2:06.579 0:32.712 0:32.487 1:01.380
71. Mikhail Kalashnikov 2:57.675 1:33.381 0:32.406 0:51.888
72. Mikhail Kalashnikov 1:57.240 0:32.853 0:32.742 0:51.645
73. Mikhail Kalashnikov 1:56.421 0:32.379 0:32.370 0:51.672
74. Mikhail Kalashnikov 1:58.047 0:32.643 0:32.325 0:53.079
75. Mikhail Kalashnikov 1:58.125 0:33.381 0:32.463 0:52.281
76. Mikhail Kalashnikov 1:57.903 0:32.583 0:33.513 0:51.807
77. Mikhail Kalashnikov 2:00.234 0:32.187 0:32.409 0:55.638
78. Mikhail Kalashnikov 1:56.994 0:32.832 0:32.421 0:51.741
79. Mikhail Kalashnikov 1:58.263 0:32.535 0:32.358 0:53.370
80. Mikhail Kalashnikov 1:57.201 0:32.394 0:32.388 0:52.419
81. Mikhail Kalashnikov 1:57.108 0:32.640 0:32.583 0:51.885
82. Mikhail Kalashnikov 1:57.069 0:32.352 0:32.535 0:52.182
83. Mikhail Kalashnikov 1:57.105 0:32.442 0:32.772 0:51.891
84. Mikhail Kalashnikov 1:57.336 0:32.589 0:32.445 0:52.302
85. Mikhail Kalashnikov 1:58.290 0:32.205 0:33.129 0:52.956
86. Mikhail Kalashnikov 1:57.645 0:32.859 0:32.115 0:52.671
87. Mikhail Kalashnikov 1:58.212 0:32.307 0:32.895 0:53.010
88. Mikhail Kalashnikov 1:57.423 0:32.763 0:32.259 0:52.401
89. Mikhail Kalashnikov 1:57.312 0:32.814 0:32.376 0:52.122
90. Mikhail Kalashnikov 1:57.408 0:32.742 0:32.538 0:52.128
91. Mikhail Kalashnikov 1:57.831 0:32.667 0:32.436 0:52.728
92. Mikhail Kalashnikov 1:57.282 0:32.334 0:32.358 0:52.590
93. Mikhail Kalashnikov 1:57.744 0:32.901 0:32.697 0:52.146
94. Mikhail Kalashnikov 1:57.741 0:32.694 0:32.556 0:52.491
95. Mikhail Kalashnikov 1:57.993 0:33.051 0:32.655 0:52.287
96. Mikhail Kalashnikov 2:14.523 0:32.724 0:32.349 1:09.450
97. Andrei Ajder 3:00.198 1:36.066 0:32.328 0:51.804
98. Andrei Ajder 1:55.890 0:32.226 0:32.163 0:51.501
99. Andrei Ajder 1:55.812 0:32.301 0:32.235 0:51.276
100. Andrei Ajder 1:55.560 0:32.235 0:32.100 0:51.225
101. Andrei Ajder 1:55.605 0:32.313 0:32.106 0:51.186
102. Andrei Ajder 1:55.383 0:32.037 0:32.082 0:51.264
103. Andrei Ajder 1:56.130 0:32.046 0:32.097 0:51.987
104. Andrei Ajder 1:55.749 0:32.217 0:32.199 0:51.333
105. Andrei Ajder 1:57.882 0:32.364 0:32.337 0:53.181
106. Andrei Ajder 1:57.744 0:32.673 0:32.451 0:52.620
107. Andrei Ajder 1:57.132 0:32.190 0:32.061 0:52.881
108. Andrei Ajder 1:56.586 0:32.799 0:31.965 0:51.822
109. Andrei Ajder 1:57.123 0:32.376 0:33.240 0:51.507
110. Andrei Ajder 1:56.790 0:32.118 0:32.175 0:52.497
111. Andrei Ajder 1:56.817 0:32.697 0:32.553 0:51.567
112. Andrei Ajder 1:56.553 0:32.241 0:32.370 0:51.942
113. Andrei Ajder 1:56.856 0:32.442 0:32.001 0:52.413
114. Andrei Ajder 1:55.557 0:32.217 0:32.091 0:51.249
115. Andrei Ajder 1:55.731 0:32.175 0:32.079 0:51.477
116. Andrei Ajder 1:55.902 0:32.211 0:32.211 0:51.480
117. Andrei Ajder 1:56.073 0:32.280 0:32.259 0:51.534
118. Andrei Ajder 1:55.908 0:32.268 0:32.109 0:51.531
119. Andrei Ajder 1:56.283 0:32.385 0:32.286 0:51.612
120. Andrei Ajder 1:56.502 0:32.196 0:32.154 0:52.152
121. Andrei Ajder 1:56.871 0:32.235 0:32.172 0:52.464
122. Andrei Ajder 1:56.343 0:32.241 0:32.325 0:51.777
123. Andrei Ajder 1:56.202 0:32.136 0:32.229 0:51.837
124. Andrei Ajder 1:57.327 0:33.228 0:32.322 0:51.777
125. Andrei Ajder 1:56.505 0:32.397 0:32.178 0:51.930
126. Andrei Ajder 1:56.190 0:32.154 0:32.559 0:51.477
127. Andrei Ajder 1:55.836 0:32.211 0:32.136 0:51.489
128. Andrei Ajder 1:56.295 0:32.421 0:32.202 0:51.672
129. Andrei Ajder 1:56.769 0:32.520 0:32.157 0:52.092
130. Andrei Ajder 1:57.141 0:32.448 0:32.142 0:52.551
131. Andrei Ajder 1:57.651 0:32.604 0:32.370 0:52.677
132. Andrei Ajder 2:08.643 0:33.204 0:32.571 1:02.868
133. Aleksandr Baikov 3:14.619 1:40.458 0:32.472 1:01.689
134. Aleksandr Baikov 2:50.892 1:26.208 0:32.520 0:52.164
135. Aleksandr Baikov 1:56.745 0:32.727 0:32.208 0:51.810
136. Aleksandr Baikov 1:56.388 0:32.730 0:32.499 0:51.159
137. Aleksandr Baikov 1:56.361 0:32.622 0:32.226 0:51.513
138. Aleksandr Baikov 1:56.766 0:32.808 0:32.262 0:51.696
139. Aleksandr Baikov 1:55.983 0:32.517 0:32.367 0:51.099
140. Aleksandr Baikov 1:55.995 0:32.235 0:32.367 0:51.393
141. Aleksandr Baikov 1:56.412 0:32.517 0:32.214 0:51.681
142. Aleksandr Baikov 1:56.562 0:32.685 0:32.304 0:51.573
143. Aleksandr Baikov 1:56.412 0:32.448 0:32.346 0:51.618
144. Aleksandr Baikov 1:55.995 0:32.277 0:32.301 0:51.417
145. Aleksandr Baikov 1:56.319 0:32.316 0:32.382 0:51.621
146. Aleksandr Baikov 1:56.859 0:32.376 0:32.430 0:52.053
147. Aleksandr Baikov 1:56.634 0:32.772 0:32.301 0:51.561
148. Aleksandr Baikov 1:56.577 0:32.658 0:32.292 0:51.627
149. Aleksandr Baikov 1:56.814 0:32.607 0:32.403 0:51.804
150. Aleksandr Baikov 1:56.958 0:32.568 0:32.544 0:51.846
151. Aleksandr Baikov 1:57.429 0:32.571 0:32.763 0:52.095
152. Aleksandr Baikov 1:57.165 0:32.571 0:32.586 0:52.008
153. Aleksandr Baikov 1:57.180 0:32.301 0:32.535 0:52.344
154. Aleksandr Baikov 1:56.763 0:32.412 0:32.397 0:51.954
155. Aleksandr Baikov 1:55.746 0:32.199 0:32.307 0:51.240
156. Aleksandr Baikov 1:57.528 0:32.346 0:32.592 0:52.590
157. Aleksandr Baikov 1:57.999 0:32.625 0:32.799 0:52.575
158. Aleksandr Baikov 1:57.072 0:32.787 0:32.523 0:51.762
159. Aleksandr Baikov 2:08.535 0:32.781 0:32.703 1:03.051
160. Andrei Ajder 2:53.651 1:30.035 0:32.145 0:51.471
161. Andrei Ajder 2:06.318 0:32.328 0:32.220 1:01.770
162. Andrei Ajder 2:15.060 0:51.462 0:32.409 0:51.189
163. Andrei Ajder 1:55.266 0:31.893 0:32.142 0:51.231
164. Andrei Ajder 1:55.122 0:31.827 0:32.145 0:51.150
165. Andrei Ajder 1:55.125 0:31.620 0:32.424 0:51.081
166. Andrei Ajder 1:55.071 0:31.896 0:32.052 0:51.123
167. Andrei Ajder 1:55.938 0:32.037 0:32.058 0:51.843
168. Andrei Ajder 1:55.458 0:32.208 0:32.139 0:51.111
169. Andrei Ajder 1:55.137 0:32.130 0:31.836 0:51.171
170. Andrei Ajder 1:55.020 0:31.917 0:32.136 0:50.967
171. Andrei Ajder 1:55.584 0:32.112 0:32.037 0:51.435
172. Andrei Ajder 1:55.803 0:32.172 0:32.166 0:51.465
173. Andrei Ajder 1:55.557 0:32.148 0:32.064 0:51.345
174. Andrei Ajder 1:56.307 0:32.157 0:32.625 0:51.525
175. Andrei Ajder 1:56.100 0:32.154 0:32.325 0:51.621
176. Andrei Ajder 1:55.521 0:31.959 0:32.100 0:51.462
177. Andrei Ajder 1:56.322 0:32.349 0:32.238 0:51.735
178. Andrei Ajder 1:55.962 0:32.187 0:32.193 0:51.582
179. Andrei Ajder 1:56.148 0:32.319 0:32.235 0:51.594
180. Andrei Ajder 1:55.716 0:32.217 0:32.172 0:51.327
181. Andrei Ajder 1:57.738 0:32.007 0:32.397 0:53.334
182. Andrei Ajder 1:56.190 0:32.352 0:32.175 0:51.663
15 Ilya Glushchenko / Ilya Solovyanov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +3 laps 1:55.560 182
# name lap time s1 s2 s3
1. Ilya Glushchenko 24:52.632 23:25.065 0:32.919 0:54.648
2. Ilya Glushchenko 1:58.389 0:32.853 0:32.763 0:52.773
3. Ilya Glushchenko 1:56.976 0:32.436 0:32.274 0:52.266
4. Ilya Glushchenko 1:57.579 0:32.637 0:32.346 0:52.596
5. Ilya Glushchenko 1:56.775 0:32.877 0:32.202 0:51.696
6. Ilya Glushchenko 1:56.985 0:32.598 0:32.214 0:52.173
7. Ilya Glushchenko 1:57.390 0:32.700 0:32.544 0:52.146
8. Ilya Glushchenko 1:57.405 0:33.147 0:32.415 0:51.843
9. Ilya Glushchenko 1:56.853 0:32.409 0:32.364 0:52.080
10. Ilya Glushchenko 1:56.901 0:32.634 0:32.322 0:51.945
11. Ilya Glushchenko 1:58.230 0:32.499 0:32.808 0:52.923
12. Ilya Glushchenko 1:57.660 0:32.682 0:32.613 0:52.365
13. Ilya Glushchenko 1:56.325 0:32.238 0:32.460 0:51.627
14. Ilya Glushchenko 1:56.724 0:32.148 0:32.244 0:52.332
15. Ilya Glushchenko 2:00.459 0:35.037 0:32.205 0:53.217
16. Ilya Glushchenko 1:57.189 0:32.586 0:32.331 0:52.272
17. Ilya Glushchenko 1:56.871 0:32.847 0:32.370 0:51.654
18. Ilya Glushchenko 1:56.808 0:32.220 0:32.595 0:51.993
19. Ilya Glushchenko 2:06.108 0:32.586 0:32.340 1:01.182
20. Ilya Glushchenko 1:57.663 0:32.169 0:32.598 0:52.896
21. Ilya Glushchenko 1:58.074 0:33.273 0:32.775 0:52.026
22. Ilya Glushchenko 1:57.177 0:32.748 0:32.445 0:51.984
23. Ilya Glushchenko 1:57.381 0:32.802 0:32.334 0:52.245
24. Ilya Glushchenko 1:57.627 0:32.907 0:32.454 0:52.266
25. Ilya Glushchenko 1:57.546 0:33.003 0:32.568 0:51.975
26. Ilya Glushchenko 1:57.498 0:32.655 0:32.457 0:52.386
27. Ilya Glushchenko 1:57.480 0:32.625 0:32.550 0:52.305
28. Ilya Glushchenko 1:56.814 0:32.631 0:32.421 0:51.762
29. Ilya Glushchenko 1:57.561 0:32.802 0:32.556 0:52.203
30. Ilya Glushchenko 2:08.955 0:33.393 0:32.919 1:02.643
31. Ilya Solovyanov 3:02.481 1:38.106 0:32.601 0:51.774
32. Ilya Solovyanov 1:56.175 0:32.073 0:32.547 0:51.555
33. Ilya Solovyanov 1:56.052 0:32.289 0:32.580 0:51.183
34. Ilya Solovyanov 1:57.558 0:32.556 0:31.923 0:53.079
35. Ilya Solovyanov 1:56.499 0:32.283 0:32.730 0:51.486
36. Ilya Solovyanov 1:56.115 0:32.028 0:32.493 0:51.594
37. Ilya Solovyanov 1:56.127 0:32.214 0:32.352 0:51.561
38. Ilya Solovyanov 1:56.622 0:31.986 0:32.712 0:51.924
39. Ilya Solovyanov 1:56.712 0:32.547 0:32.475 0:51.690
40. Ilya Solovyanov 1:56.745 0:32.370 0:32.655 0:51.720
41. Ilya Solovyanov 1:56.286 0:31.899 0:32.682 0:51.705
42. Ilya Solovyanov 1:56.733 0:32.343 0:32.508 0:51.882
43. Ilya Solovyanov 1:56.421 0:32.019 0:32.733 0:51.669
44. Ilya Solovyanov 1:56.481 0:31.926 0:32.754 0:51.801
45. Ilya Solovyanov 1:56.844 0:32.277 0:32.610 0:51.957
46. Ilya Solovyanov 1:57.378 0:32.280 0:32.694 0:52.404
47. Ilya Solovyanov 1:57.024 0:32.796 0:32.445 0:51.783
48. Ilya Solovyanov 1:57.912 0:32.688 0:32.673 0:52.551
49. Ilya Solovyanov 1:56.787 0:32.421 0:32.511 0:51.855
50. Ilya Solovyanov 1:57.939 0:32.619 0:32.490 0:52.830
51. Ilya Solovyanov 1:56.568 0:32.094 0:32.838 0:51.636
52. Ilya Solovyanov 1:56.346 0:32.217 0:32.529 0:51.600
53. Ilya Solovyanov 1:56.394 0:32.247 0:32.508 0:51.639
54. Ilya Solovyanov 1:56.634 0:32.133 0:32.709 0:51.792
55. Ilya Solovyanov 1:58.128 0:32.187 0:32.988 0:52.953
56. Ilya Solovyanov 1:56.871 0:32.457 0:32.439 0:51.975
57. Ilya Solovyanov 1:57.345 0:32.445 0:32.640 0:52.260
58. Ilya Solovyanov 1:56.832 0:32.130 0:32.934 0:51.768
59. Ilya Solovyanov 1:56.835 0:32.424 0:32.670 0:51.741
60. Ilya Solovyanov 1:56.949 0:32.628 0:32.424 0:51.897
61. Ilya Solovyanov 1:57.240 0:32.433 0:32.709 0:52.098
62. Ilya Solovyanov 1:57.174 0:32.811 0:32.514 0:51.849
63. Ilya Solovyanov 2:06.381 0:32.226 0:32.625 1:01.530
64. Ilya Solovyanov 2:54.558 1:30.285 0:32.436 0:51.837
65. Ilya Solovyanov 1:55.977 0:32.394 0:32.253 0:51.330
66. Ilya Solovyanov 1:55.779 0:32.112 0:32.397 0:51.270
67. Ilya Solovyanov 1:57.045 0:32.436 0:32.319 0:52.290
68. Ilya Solovyanov 1:57.324 0:32.823 0:32.367 0:52.134
69. Ilya Solovyanov 1:55.560 0:31.947 0:32.469 0:51.144
70. Ilya Solovyanov 1:56.196 0:31.845 0:32.910 0:51.441
71. Ilya Solovyanov 1:56.166 0:31.920 0:32.487 0:51.759
72. Ilya Solovyanov 1:56.256 0:32.109 0:32.709 0:51.438
73. Ilya Solovyanov 1:56.274 0:32.094 0:32.538 0:51.642
74. Ilya Solovyanov 1:55.917 0:31.980 0:32.586 0:51.351
75. Ilya Solovyanov 1:56.208 0:31.878 0:32.700 0:51.630
76. Ilya Solovyanov 1:56.328 0:32.409 0:32.337 0:51.582
77. Ilya Solovyanov 1:56.352 0:32.115 0:32.514 0:51.723
78. Ilya Solovyanov 1:56.286 0:32.364 0:32.433 0:51.489
79. Ilya Solovyanov 1:56.712 0:32.565 0:32.382 0:51.765
80. Ilya Solovyanov 2:00.837 0:32.670 0:32.004 0:56.163
81. Ilya Solovyanov 1:59.727 0:32.280 0:32.622 0:54.825
82. Ilya Solovyanov 2:00.024 0:34.629 0:32.532 0:52.863
83. Ilya Solovyanov 1:57.054 0:32.634 0:32.409 0:52.011
84. Ilya Solovyanov 1:56.940 0:32.937 0:32.295 0:51.708
85. Ilya Solovyanov 1:56.775 0:32.421 0:32.469 0:51.885
86. Ilya Solovyanov 1:56.586 0:32.469 0:32.313 0:51.804
87. Ilya Solovyanov 1:56.835 0:32.499 0:32.241 0:52.095
88. Ilya Solovyanov 1:56.772 0:32.538 0:32.469 0:51.765
89. Ilya Solovyanov 1:56.808 0:32.235 0:32.628 0:51.945
90. Ilya Solovyanov 2:07.422 0:32.619 0:32.661 1:02.142
91. Ilya Glushchenko 3:03.615 1:37.920 0:32.625 0:53.070
92. Ilya Glushchenko 1:57.000 0:32.700 0:32.253 0:52.047
93. Ilya Glushchenko 1:56.289 0:32.604 0:31.968 0:51.717
94. Ilya Glushchenko 1:57.015 0:32.838 0:32.340 0:51.837
95. Ilya Glushchenko 1:55.926 0:32.712 0:31.908 0:51.306
96. Ilya Glushchenko 1:55.791 0:32.115 0:32.331 0:51.345
97. Ilya Glushchenko 1:55.758 0:31.977 0:32.256 0:51.525
98. Ilya Glushchenko 1:58.230 0:32.874 0:32.400 0:52.956
99. Ilya Glushchenko 1:57.108 0:33.054 0:31.998 0:52.056
100. Ilya Glushchenko 1:57.966 0:34.233 0:32.241 0:51.492
101. Ilya Glushchenko 1:56.253 0:32.463 0:31.908 0:51.882
102. Ilya Glushchenko 1:56.700 0:32.922 0:32.205 0:51.573
103. Ilya Glushchenko 1:56.652 0:32.478 0:31.989 0:52.185
104. Ilya Glushchenko 1:58.386 0:34.569 0:31.986 0:51.831
105. Ilya Glushchenko 1:57.960 0:32.544 0:32.448 0:52.968
106. Ilya Glushchenko 1:56.160 0:32.403 0:32.154 0:51.603
107. Ilya Glushchenko 1:57.450 0:32.619 0:32.790 0:52.041
108. Ilya Glushchenko 1:57.012 0:32.994 0:32.199 0:51.819
109. Ilya Glushchenko 1:58.260 0:32.829 0:32.313 0:53.118
110. Ilya Glushchenko 1:57.240 0:32.550 0:32.115 0:52.575
111. Ilya Glushchenko 1:55.911 0:32.043 0:32.253 0:51.615
112. Ilya Glushchenko 1:57.252 0:32.613 0:32.733